Placeras elva köpvärda fonder i april

Köptips Mars har varit en bra månad för aktiefonder och flera börser har nått nya rekordnoteringar. Placera passar på att ta ner risken, minska antalet fonder och genomföra ett fondbyte inför april.

Stockholmsbörsen som är industri- och banktung fortsatte att gynnas av den rådande sektorrotationen från tillväxtbolag till cykliska värdebolag. Och det blev en av de starkaste månaderna på Stockholmsbörsen på länge med en uppgång på över 8 procent och den bästa marsmånaden på över 30 år.

Den tydliga sektorrotationen ser vi på USA-börserna som hade en lugnare uppgång under mars. Den teknik- och tillväxttunga Nasdaqbörsen steg bara dryga procenten och rekordnoteringen sattes i mitten på februari och Nasdaq 100 index är ner över 5 procent sedan dess. Samtidigt har det breda S&P 500 index stigit med knappt 3 procent i mars och nådde så sent som den 26 mars rekordnoteringen 3 974,54.

Efter årets starka börsinledning och många börser på nya rekordnoteringar passar jag på att ta ner risken i fondvalen.

Jag väljer att ta hem vinsterna i TIN Ny Teknik och SEB Nordamerikafond Småbolag. Båda fonderna inriktar sig på mindre bolag med tydligt tillväxt- och innovationsfokus.

Jag tar i stället in en Europafond med fokus på kvalitets- och värdebolag. Europa börjat bli hett igen hos de globala investerarna efter några år med underavkastning mot både USA och globalfonder.

Det finns flera intressanta drivkrafter som talar för Europas fördel. Det är historiskt industritungt samtidigt som Europa är ledande inom lyxvaror och har tagit en ledande roll inom framtidssektorn förnybar energi.

AMF Aktiefond Europa har fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008. Den årliga förvaltningsavgift är på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Anders Fagerlunds investeringsstrategi har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, företagen ska ha en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Han investerar inte i bolag där han inte förstår affärsmodellen.

Anders Fagerlund

Viktiga parametrar i investeringsprocessen är värdet av det fria kassaflöde som bolaget generar, vilket ska betala investeringar i verksamheten och utdelningar till ägarna. Fokus är på bolagets möjlighet att skapa värde genom ett starkt kassaflöde över en konjunkturcykel. Värderingsmodell baseras på normaliserad vinst och kassaflöden.

Det är ett uttalat hållbarhetsarbete i investeringsprocessen. Förvaltaren arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning.

Fonden är väl diversifierad med runt 70 bolag. Idag finns det totalt 76 innehav i fonden. Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet vilket har betalat sig över tid. Förvaltaren investerar oftast runt 4 procent i de bolag som man tror mest på. De tio största innehaven väger runt 35 procent, vilket ger bra riskspridning.

Största sektor är finanssektorn på 16,5 procent och franska bolag utgör en tredje del av fondens värde, vilket är en klar övervikt mot index. Franska byggmaterialproducenten och energieffektiviseringsbolaget Saint-Gobain är fondens största innehav.

Fonden har de tre senaste åren uppvisat en bra avkastningen som är högre än kategorisnittet. Fonden har haft 10,8 procent i genomsnittlig årsavkastning de fem senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 8,9 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som vill ta mindre risk hänvisar vi till våra två fonder med lägst risk eller våra två medelriskfonder.

För den riskvillige finns det sex övriga fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

HÖGST RISK

Spetsfonder

DNB Teknologi: Fonden har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorn – alltså telekom, information, media och entertainment (underhållning).   

Nordea 1 - Emerging Stars Equities BP SEK investerar företrädesvis i kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt. Nordeas Starsfonder försöker aktivt placera i företag som fokuserar på hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

MS INVF Asia Opportunities: Har ett tydligt fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

AMF Aktiefond Europa: Fonden har fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008.

PriorNilsson Realinvest: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Didner & Gerge Small&MicroCap: Förvaltarna letar gärna små bolag som är verksamma inom en udda nisch med tydliga inträdes barriärer för konkurrenter. Ledningen i bolagen är en viktig faktor. Oftast har de mindre bolagen en stark ägare och är entreprenörsdrivna – man investerar i starka ledare.

MEDELRISK

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Nordic Cross Total Return R: Förvalteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 253,48 -
Köp 2 649,62 -
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK Köp 1 687,27 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 680,07 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 4 162,69 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 071,59 -
Didner & Gerge Small & Microcap Köp 269,64 -
Sensor Sverige Select A Köp 349,04 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 754,92 -
IKC Avkastningsfond Köp 127,64 -
Köp 107,99 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -