Räntan det största hotet mot börsen

Vår marknadssyn Världens börser har fått en flygande start på året och mars var inget undantag. Konjunktur- och vaccinoptimism driver på och värdeaktierna har fått en revansch. Hotet mot börsen kommer i första hand från räntemarknaden.

Marsbörsen fick en riktig monsterstart och även om uppgången gått lite trögare under de senaste veckorna så summerar den svenska marsuppgången till lite drygt 8 procent. Därmed placerar sig den svenska börsen i det absoluta toppskiktet bland världens börser. Det har gått riktigt bra även i övrigt, då USA-börsen är upp med runt 4 procent och genomsnittbörsen i EMU-området med omkring 6,5 procent. Så börsfest har det definitivt varit. I alla fall i de utvecklade ekonomierna. Bland tillväxtekonomierna har det varit svalare och här agerar den kinesiska börsen största sänke.

Att flera europabörser den här gången övertrumfar den amerikanska får tas som intäkt för att konjunkturkänsliga aktier fortsätter att vara något som föredras av den genomsnittlige investeraren. Kan kanske annars tyckas lite konstigt att Europa, där fortsatt smittspridning och trög vaccineringen än en gång försenar återhämtningen, ligger före USA där ljuset i konjunktur-och smitttunneln i sin tur lyser allt ljusare. Dessutom har president Bidens stimulanspaket nu börjat rullas ut medan det går betydligt trögare med att få ut pengarna från EU:s nya krisfond på 750 miljarder euro.

En delförklaring till den lite trögare börsutvecklingen i USA är förstås att ränteoron fortsätter att sätta press på aktiemarknaden. Takten i den amerikanska ränteuppgången har visserligen kommit av sig en del men det finns en påtaglig risk för att uppgången i räntorna kommer att fortsätta. Trots den amerikanska centralbankens löften om att en första åtstramning av den ultralätta penningpolitiken fortfarande ligger långt bort. För stigande räntor talar både stigande inflationsförväntningar och att den amerikanska staten kommer att tvingas till stora nyemissioner av statspapper för att finansiera ett kraftigt växande budgetunderskott.  

Att räntorna stiger gör det visserligen något svårare att försvara höga värderingar men det är först när räntorna stigit väsentligt från dagens nivå som obligationer blir ett reellt alternativ till börsen ur avkastningssynpunkt. Stigande räntor, liksom stigande inflation, är dessutom ett sundhetstecken som tyder på att världsekonomin är på väg att friskna till. Så det är lite osäkert hur aktiemarknaden kommer att hantera fortsatt ränteuppgångar.

Vi på Placera tror att eventuella ränteuppgångar är hanterbara så länge de i huvudsak kan hänföras till en starkare ekonomi och att hastigheten i uppgången hålls i schack. Det tycks dessutom vara den linje som den amerikanska centralbankens företrädare håller.

Det blir ändå högintressant att följa hur den amerikanska statens emissioner av statspapper kommer att tas emot av de tänkta köparna och hur investerarna kommer att reagera på den kraftiga, men förhoppningsvis tillfälliga, inflationsuppgång som väntas under våren. Det riskera förstås att bli en del skakiga börsdagar framöver.    

Ett nytt köttben för marknaden kommer att kastas fram när president Biden, mer i detalj, presenterar sin BBB-plan (Build Back Better) respektive sin AFP-plan (American Families Plan). Det talas om satsningar på 3 000 – 4000 miljarder dollar under en åttaårsperiod. Satsningar Inriktas mot bland annat infrastruktur, grön energi och diverse välfärdssatsningar.

Paketen kommer visserligen att möta hårt motstånd i kongressen men anses ha goda chanser att gå igenom. Problemet ligger i första hand på finansieringssidan. Det lär behövas en del skattehöjningar bland annat på företag och höginkomsttagare. Så det är lite osäkert hur aktiemarknaden i stort kommer att reagera – i alla fall sett över tid – även om många företag definitivt gynnas av de nya Biden-planerna. Den som räknar med en mer utdragen högkonjunktur får i alla fall vatten på sin kvarn men de får i sin tur också räntehökarna som tror att Federal Reserve kommer att tvingas till snabbare och mer omfattande åtstramningar.    

I Europa präglas ekonomierna av fortsatt smittspridning och besvär med få igång en mer omfattande vaccineringstakt. Här är vår förhoppning att vi under våren kommer att få se både en minskad generell smittspridning och en ökad vaccinering. Det borde i alla fall vara ganska svårt för EU att fortsätta misslyckas. En ytterligare positiv faktor, som gynnar exporttunga europeiska ekonomier och företag, är att euron nu försvagas mot den amerikanska dollarn. Dessutom ligger ECB, och Riksbanken, ännu längre från en penningpolitisk åtstramning än Federal Reserve. Från ECB:s sida kan det till och med bli aktuell men nya stimulanser, redan i närtid. Så ska aktiemarknaden vara framåtblickande borde det snarast tala för europeiska börser även framöver.  

En riktig nyckelfaktor för den fortsatta börsresan blir dessutom företagens kvartalsrapporter som börjar publiceras under senare delen av april. Det finns en hel del att bevisa. I alla sett utifrån att värderingarna skjutit i höjden rejält i samband med det senaste årets börsrally. Ett problem som accentuerats ytterligare är leveransproblem, komponentbrist och stigande priser på insatsvaror. Hur företagen lyckats hantera detta och hur stort genomslaget varit under årets första kvartal lär betyda en hel del för delar av börsen.

Vi på Placera ser också en viss risk för att den svenska börsen kanske dragit iväg lite för mycket. I fjol hängde den svenska börsen med på det amerikanska tech-rallyt och i år, när värdeaktier fått sin revansch, så har den även hängt på denna uppgång. Vi har nu lämnat både USA och Europa bakom oss i uppgången. Kanske har vi en börs som är i det närmaste perfekt sammansatt för att hänga på bägge trenderna eller så är det andra faktorer som driver på just den svenska börsen. I vilket fall som helst så tror vi att risken för ett bakslag på den svenska börsen har stigit.  

Ska man försöka sammanfatta vår syn på läget så är konjunkturoptimismen obruten och har snarast stärkts under den senaste månaden. En fortsatt ränteuppgång är fortfarande, vid sidan av nya, allvarliga virusmutationer, det största hotet mot börsen och första kvartalets rapporter blir spännande läsning.

Aktier är fortfarande huvudalternativet för den som söker avkastning. Även om riskerna också ökat efter den snabba uppgången hittills i år. Räntemarknaden är ett svårt placeringsalternativ givet låg generell avkastning och risken för stigande räntor. På råvarumarknaden finns, givet en fortsatt global återhämtning, fortfarande en rejäl uppsida. Kanske oljan exkluderat.     

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -