Positivt för börsen, men inte riskfritt

Vår marknadssyn Konjunkturoptimismen har stigit ytterligare och dragit med sig de flesta av världens börser till nya höjder. I jakten på avkastning är aktier fortsatt huvudalternativet men hotet från en förnyad ränteuppgång kan bidra till att det blir en lite stökigare börsresa framöver.

Den svenska börsen fortsätter att imponera och har stigit med 4,4 procent i april. Därmed summerar årets uppgång till närmare 20 procent och den svenska börsen har lämnat de flesta av sina konkurrenter en bra bit bakom sig. Även om många av dessa också noterar tvåsiffriga uppgångar hittills i år. Den amerikanska börsen (S&P500) är upp med 12,6 procent i år medan genomsnittsbörsen i EMU-området stigit med 12,3 procent. Allt inklusive utdelningar.

Det tycks också som att ett lite mönster etablerat sig på börsen under det här året. Inledningen på varje månad har varit starkt medan det rört sig mer sidledes när månadsslutet börjat närma sig. Säkert mest en tillfällighet men kanske något att ta i beaktande om mönstret fortsätter att upprepa sig. Det sammanfaller, i alla fall delvis, med hur stora placerare, som exempelvis pensionsfonder, kan tänkas agera när tunga placeringsbeslut ska tas i samband med månadsskiften.

Den stora drivkraften för börsutvecklingen fortsätter att vara den ekonomiska återhämtning som numera leds av både USA och Kina. Svensk ekonomi växer också så att det nästan knakar och har i princip återhämtat hela BNP-fallet från fjolåret.

Nu syns dessutom tecken på att Storbritannien är på väg att få upp farten, när ekonomin åter kan börja öppnas upp, och förhoppningen är givetvis att stora delar av övriga Europa ska uppvisa samma mönster när väl man fått lite bättre ordning på vaccineringen och vårens/sommarens inträdande troligen också kan bidra till minskad smittspridning.

Så framåt hösten ska det tredje steg i årets globala tillväxtraket kunna kicka in och givetvis ska de placerare som tror på ett sådant scenario redan höjd för detta. En förklaring till att europeiska börser och värdeaktier fortsatt att gå starkt.

I övriga delar av världen ser det tyvärr lite mörkare ut på pandemifronten med fortsatt hög smittspridningen i viktiga tillväxtekonomier som Indien och Brasilien.

En annan glädjande nyhet för placerarkollektivet är att den amerikanska ränteuppgången kommit av sig. Långräntorna uppvisar till och med en svagt nedåtgående trend under april. Att centralbankerna, med Federal Reserve och ECB i spetsen, befinner sig i någon form av hyperstimulerande viloläge är en förklaring till detta.

Visserligen börjar många att, i alla fall i tankevärlden, ladda för att det ska komma en nödvändig penningpolitisk åtstramning i USA men tidpunkten för denna är högst osäker. Den tämligen kraftiga inflationsuppgång som väntas de kommande månaderna har Federal Reserve lovat att ta med största ro. Vi på Placera är ändå mycket intresserade av hur marknaden kommer att ta emot dessa inflationsutfall. Inte minst mot bakgrund av att de amerikanska inflationsförväntningarna ligger på den högsta nivå på decennier samtidigt som företagen rapporterar om stigande inköpspriser och leveransproblem.

Vi på Placera vidhåller att en förnyad amerikansk ränteuppgång är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång. Givetvis vid sidan av nya, och mer allvarliga, virusmutationer.

Rapportperioden har visserligen inte lett till någon vidare börseufori men bekräftar ändå bilden av att företagen hanterat problemen som uppstått under pandemin på ett övertygande sätt. Inte mindre än 85 procent av de amerikanska företagen har slagit vinstförväntningarna under första kvartalet och samma trend, om än inte lika dramatisk, kan skönjas i den svenska rapportfloden. Det borgar för fortsatt stigande vinster. Givet att de positiva konjunkturscenarierna blir verklighet. Något som också gör det betydligt lättare att acceptera den höga värdering som många företag fortsätter att dras med. PE-talet på det kommande årets vinster låg runt 21,5 på både amerikansk och svensk börs vid inledningen på april.  

En ytterligare faktor att ta hänsyn till är de massiva ekonomisk-politiska stimulanspaket som president Biden presenterat under sina första 100 dagar som president. Den totala summan av dessa uppgår numera till närmare 6 000 miljarder dollar och kommer, om de röstas igenom i kongressen, bidra till att tillväxten har goda förutsättningar att hålla i sig även när själva återhämtningsfasen är över.

Baksidan av det myntet är givetvis att dessa stimulanspaket kräver sin finansiering och att de skatteförslag som diskuteras, som exempelvis högre företags- och kapitalskatter, har negativa börseffekter. Något vi på Placera inte riktigt tycker att den amerikanska börsen ännu tagit riktigt höjd för.  Och även om det här inte direkt påverkar de svenska företagen så lär även den svenska börsen påverkas att ett mer försiktigt amerikanskt investeringsklimat.  

Ska man sammanfatta vår bild av läget inför sommaren så är konjunkturoptimismen på topp. Vi, och marknaden i stort, väntar egentligen bara på att den europeiska tjänstesektorn också ska få upp ångan. Centralbankerna gör också sitt allra bästa både för att hålla tillbaka eventuella ränteuppgångar och stävja förväntningar på kommande åtstramningar. Det borgar för ett fortsatt positivt börsklimat i närtid.

Risken mot börsutvecklingen kommer framför från stigande inflation (och inflationsförväntningar) och högra räntor. Ett i huvudsak amerikanskt problem men som också riskerar att pressa det mer generella börsklimatet.

Vi är väl heller inte helt nöjda med de förhållandevis ljumma reaktionerna på den i huvudsak positivt rapportskörden. Ett tecken på att de höga värderingarna ställer allt högre krav på företagen att leverera i form av allt högre vinster.

President Bidens stimulans- och skattehöjarplaner är förstås också en osäkerhetsfaktor men där är vår tro att det här kommer att dras i långbänk. Med en mycket tunn majoritet i kongressen lär kompromisserna dugga tätt innan det är dags för slutgiltigt beslut.  

Med en svensk börsuppgång på närmare 20 procent hittills i år vore det väl heller inte så konstigt om vi nu gick in i en något lugnare börsperiod. Vi på Placera brukar ju också, lite skämtsamt men också med visst allvar, hävda att aktier framför allt är en vintersport.

Aktier är fortsatt det huvudsakliga placeringsalternativet men aktievalen behöver nog göras med ännu större omsorg framöver.

Räntemarknaden är fortfarande svår att hantera och få hygglig avkastning på, givet vår tro på att ränteuppgången kommer att ta förnyad fart. Även om tidpunkten för detta är högst osäker så är riktningen desto mer given.

Råvarumarknaden har fått förnyad kraft under april och borde även fortsatt gynnas av stigande konjunkturoptimism.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -