Rapporterna avgörande för julibörsen

Vår marknadssyn Att de amerikanska räntorna ligger på fortsatt låga nivåer, trots en något aggressivare centralbank än väntat, har bidragit till att riskaptiten på finansmarknaden återvänt. Nu är det dags för företagen att leverera de besked som marknaden går och hoppas på.

Vi kan lägga ännu en lite stökig börsmånad bakom oss men som när den summeras ändå landar i en uppgång. Den svenska börsen steg med 0,7 procent i juni medan den amerikanska, S&P500, mäktade med en uppgång på 2,3 procent. Sett över hela första halvåret summerar den svenska uppgången till hela 22,2 procent medan den amerikanska uppgången, och den genomsnittliga uppgången i EMU-området, stannar vid 15,2 respektive 15,9 procent. Det här är en av de starkaste starter på ett börsår i modern tid.

Drivkrafterna bakom uppgången är numera välkända. Ett utrullande av vaccin som bidragit till att allt fler ekonomier nu kunnat börjar öppnas upp, ultralätt penningpolitik och massiva finanspolitiska stimulanser. Även om Sverige faktiskt varit rätt återhållsamma när det gäller det senare.

Inte ens det faktum att man på marknaden börjat spekulera allt mer i en kommande åtstramning från den amerikanska centralbanken fick investerarna att dra öronen åt sig, annat än tillfälligt. Ett starkt bidragande skäl till detta är att de amerikanska långräntorna faktiskt sjunkit något sedan Federal Reserve kom med ett något mer aggressivt räntebesked än väntat i mitten av juni. Räntenedgången, eller kanske snarare den uteblivna ränteuppgången, har bland annat bidragit till att tillväxtaktier fått förnyad fart.

Att räntorna fortsätter att ligga på väldigt låga nivåer får också tas som intäkt för att det finns ett stort förtroende för den amerikanska centralbankens analys att den kraftiga inflationsuppgång som skett under de senaste månaderna är tillfällig, och därmed inte kommer att tvinga fram några drastiska penningpolitiska åtstramningar.

ECB och Riksbanken ligger i sin tur mycket långt från en eventuell åtstramning. Något vi fick ytterligare bekräftelse på i samband med Riksbankens färska räntebesked där det ännu inte syns några tecken på en kommande räntehöjning. I alla fall inte under de närmaste tre åren.

Samtidigt fortsätter den globala ekonomiska återhämtningen. Även om det numera är svårare för makrodata att överraska positivt och det även syns små tecken på att länderna som kommit allra längst i återhämtningen ser ut att vara på väg in i en lugnare fas.  

Så att riskaptiten ligger på topp och kursrekorden slaktas på bred front är kanske inte så förvånande när så mycket talar för börsen. Även om värderingarna förstås sticker ut på många håll. I takt med vinstrevideringarna har dock P/e-talen sjunkit en aning och för första gången sedan mars i fjol ligger P/e-talet för den svenska börsen under 20. Om än med ganska liten marginal.

När vi på Placera blickar fram mot sommaren är det ändå med vissa frågetecken kring den fortsatta börsresan.

Konjunkturen ska vi i alla fall ha med oss och på många håll i världen pekar konjunkturpilarna fortsatt rakt uppåt. Utan bakslag i form av exempelvis nya virusvarianter eller förnyad smittspridning talar det mesta för att den pågående ”superåterhämtningen” fortsätter. Då blir det förstås betydligt lättare att försvara dagens höga värderingar och kanske även justera upp vinstprognoserna ett snäpp till. Problemet är snarast att mycket av det positiva torde vara inprisat i dagens kurser. Därför blir det högst avgörande vad företagen kommer att redovisa i de kvartalsrapporter som snart börjar rullas ut.

Att orderläget är fortsatt starkt räknar vi med. Inte minst mot bakgrund av vad företagen rapporterar i diverse undersökningar. Huvudfrågan är istället hur företagen hanterat leveransproblem, komponentbrist och stigande insatsvarupriser? Och vilken bild målar de upp för resten av året? Vid den förra rundan av kvartalsrapporter visade det sig, i alla fall initialt, att även starka rapporter togs emot med viss njugghet av marknaden. Vi får se om historien upprepar sig.

Den amerikanska inflationen kommer även fortsatt att vara i marknadens fokus. Visserligen litar marknadsaktörerna på den amerikanska centralbankens ”löfte” om att inflationsuppgången är tillfällig men någonstans finns förstås en smärtgräns för när både Federal Reserve och marknaden kommer att agera och reagera. När junisiffrorna publiceras den 13 juli ska dessutom inflationen, enligt prognoserna, redan vara på nedgång efter föregående månads höga 4,9 procent. Håller prognoserna det som utlovas kan marknaden förhoppningsvis dra en stor, lättnadens suck.

Dessutom är det centralt för marknaden hur den amerikanska arbetsmarknaden utvecklas. Sysselsättningsutveckling får varken vara för hög eller för låg. I det första fallet ökar risken för att den amerikanska centralbanken tvingas till snabbare och mer kraftfulla åtstramningar. I det senare fallet lär det börja spekuleras kring företagens möjligheter att rekrytera personal eller alternativt kring en svalare konjunktur.   

Men även om den amerikanska inflationen och arbetsmarknaden skulle landa på nivåer som faller marknaden i smaken, så kommer fokus snabbt att skifta mot den amerikanska centralbankens penningpolitiska besked i slutet av juli. För även om Fed-chefen Jerome Powell gett lugnande besked kring både inflation, arbetsmarknad och den framtida penningpolitiken så betydde det senaste penningpolitiska beskedet att Federal Reserve trots allt skiftat lite fokus och att en åtstramning närmar sig.

Jerome Powell 

Den stora frågan är om banken kommer att börja kratta mer rejält i manegen inför en åtstramning av den ultralätta penningpolitiken redan i juli. I första hand en nedtrappning av de obligationsköp som förnärvarande uppgår till 120 miljarder i månaden. Att det någon gång måste komma en nedtrappning av obligationsköpen borde visserligen inte komma som någon större överraskning för marknaden, men vem vet hur marknaden reagerar när den ställs inför den realiteten. Fortsätter däremot Federal Reserve att vila på hanen kan det i sin tur vara dags för nästa suck av kollektiv lättnad på marknaden.

Men ska vi på Placera försöka ranka vad vi tror betyder mest för börsresan under juli så är det ändå vad företagen kommer att säga i samband med kvartalsrapporterna. Givetvis vid sidan av nya virusvarianter och förnyad smittspridning.

När det gäller makroområdet är det vad som sker i USA som spelar en avgörande roll. Återhämtningen i EMU-området fortsätter och ECB lär stå kvar vid sidlinjen under överskådlig tid. En liten makrorysare är utvecklingen i Kina som av allt fler analytiker lyfts fram som en möjligt hot mot det finansiella lugnet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -