LVMH fortsätter att överraska

Aktieanalys Lyxvarukonglomerat LVMH överraskade marknaden med en bra rapport som innehöll en stark försäljningsutveckling. Vinsten ökade betydligt mer än marknadens förväntningar, vilket leder till stigande vinstestimat som gör oss fortsatt optimistiska till aktien.

LVMH levererade starka försäljningssiffror för årets första halvår. Omsättningstillväxten landade på hela 56 procent mot första halvåret 2020. Rörelseresultatet landade på 7 632 miljoner euro, vilket var 1 miljard euro bättre än marknadens förväntningar och rörelseresultatet var fyra gånger högre än i fjol.

Visst är det imponerande siffror, men fjolårets jämförelsetal haltar, då stora delar av den globala ekonomin var nedstängd under andra kvartalet i fjol.

Det som imponerar med LVMH:s siffror är tillväxten mot första halvåret 2019 som var ett normalt år före coronapandemin bröt ut. Försäljningstillväxten var 14 procent och det slutar inte här utan rörelseresultatet steg med hela 44 procent, vilket gjorde att rörelsemarginalen förbättrades med 5,5 procentenheter till 26,6 procent jämfört med 2019.

Alla affärsområden hade en imponerande organisk tillväxt, förutom selektiv detaljhandel som har en stor andel tax-free butiker som fortfarande påverkas negativt av det begränsande globala resandet.

Affärsområde 20201H1 2021H1 Tillväxt
Mode & lädervaror 7 989 13 863 74%
Selektiv detaljhandel 4 844 5 085 5%
Klockor & smycken 1 319 4 023 205%
Parfym & kosmetik 2 304 3 025 31%
Vin & spritdrycker 1 985 2 705 36%
Totalt 18 393 28 665 56%
Källa: LVMH      

 

Bäst försäljningstillväxt av LVMH:S fem affärsområden hade klockor och smycken. Affärsområdet ökade försäljningen med 205 procent till 4 023 miljoner euro. Rörelseresultatet som lyste rött i fjol med en förlust på 17 miljoner euro har nu vänt till en rörelsevinst på 794 miljoner euro.

Bakom den markanta ökningen står amerikanska smycketillverkaren Tiffanys som förvärvades i januari i år efter en lång och utdragen köpprocess. Franska smyckesbolaget Bulgari hade en fortsatt stabil efterfrågan enligt bolaget som spås fortsätta under 2021.

Affärsområdet Vin & spritdrycker noterade en stark efterfrågan på segmentet champagnedrycker som ökade med hela 57 procent. Den största efterfrågan stod Europa och USA för. Segmentet spritdrycker ökade med 24 procent där efterfrågan på cognac var stark i Kina och USA.

Omsättningsökningen landade på 36 procent och rörelseresultatet steg med hela 68 procent till 924 miljoner euro jämfört med 551 miljoner euro 2020. Mer jämförbart är första halvåret 2019 som var normalt, då landade rörelseresultatet på 772 miljoner euro vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Bolaget spår att affärsområdet kan fortsätta utvecklas väl med tanke på att affärs- och privatresandet kommer att bli bättre i takt med det globala återöppnandet.

Mode och lädervaror som är LVMH:s klart största affärsområde och inte minst viktigaste lönsamhetsmässigt såg omsättningen växa hela 74 procent, samtidigt som rörelseresultatet i det närmaste växte exponentiellt till 5 660 miljoner euro vilket motsvara en ökning på 220 procent. Varumärkena Louis Vuitton och Christian Dior stack ut med en hög efterfrågan.

Bolagets ekonomichef Jean-Jacques Guiony spår en fortsatt hög efterfrågan för affärsområdet mode och lädervaror i takt med att världen fortsätter att öppna upp. Värt att notera är att affärsområdets rörelseresultat för det första halvåret motsvarar knappt halva LVMH:s totala rörelseresultat under hela 2020.

Selektiv detaljhandel har fortsatt motvind på grund av fortsatta begränsningar för det globala resandet. Segmentet DFS som tillhandahåller tax-free butiker på internationella flygplatser omsätter fortfarande mindre än 2019. Det positiva är att affärsområdet vände till en rörelsevinst på 131 miljoner euro för årets första halvår, jämfört men en förlust på 308 miljoner euro för den motsvarande perioden i fjol. Under 2019 levererade selektiv detaljhandel ett rörelseresultat på 714 miljoner euro.

Det finns en klar potential för en fortsatt ökad vinst i takt med att resandet tar fart inom tax-free segmentet.

Underliggande ökade försäljningen mest på marknaderna i USA och Asien exklusive Japan. Försäljningen i Asien exklusive Japan ökade med 70 procent och i USA med 60 procent.

Asien exklusive Japan är LVMH:s största region och omsättning motsvarar 38 procent av bolagets totala omsättning, följt av USA med 25 procent.

Lägst omsättningsökning var det i Europa med 25 procent, vilket förklaras av att ekonomierna inte har öppnats upp i samma takt som i USA och Asien. Det påverkar butiksöppningar och turism. Drygt 30 procent av försäljningen i Europa sker till turister.

Den europeiska omsättningen var 16 procent lägre än motsvarande period 2019. Även Japan som växte med 42 procent jämfört med första halvåret 2020 har en försäljning som är lägre än första halvåret 2019.

Summerat gav årets första halvår en överraskande stark tillväxt och inte minsta har LVMH befäst sin ställning som världens globala ledare inom lyxvarusegmentet. En majoritet av de analytiker som följer bolaget kommer att behöva justerat upp helårssiffrorna för i år och nästa år efter rapporten.

LVMH 2020A 2021E 2022E 2023E
Omsättning, MEUR 44 651 60 771 66 334 72 018
Omsättningstillväxt, % -16,8 36,1 9,2 8,6
Rörelsemarginal, % 18,6 23,1 24,1 24,8
Rörelseresultat EBIT, MEUR 8 305 14 047 15 969 17 856
Nettovinst, MEUR 4 702 9 186 10 530 11 678
Vinst/aktie, EUR 9,32 18,10 20,80 22,90
Utdelning 6,00 8,15 8,90 9,90
Källa: Factset        

Estimaten för LVMH i tabellen är före halvårsrapporten och kommer sannolikt att justeras upp med mellan 5 och 10 procent av analytikerna.

Försäljningen i år spås landa på drygt 61 miljarder euro viket är en omsättningsökning på drygt 36 procent. Nästa år förväntas omsättningen fortsätta öka med drygt 9 procent, enligt analytikernas förväntningar.

2021 väntas en vinst per aktie på 18,10 euro, vilket är närmare en fördubbling. Nästa år väntas ett lyft på 15 procent till 20,80 euro per aktie. Snittprognosen för 2023 är en vinst per aktie på 22,90 euro, vilket motsvarar en tillväxt på drygt 10 procent.

Utsikterna ser fortsatt goda ut för LVMH i takt med att världen håller på att öppna upp igen.

Ledningen uppger att man inte ser några produktionsstörningar i verksamheten. Det beror på att man producerar det mesta av LVMH:s produkter i Italien och Frankrike och inte minst finns råvarorna lokalt. Man ser heller inga stigande kostnader i tillverkningsledet och frakten går från Europa till Asien, vilket ledningen indikerar är mindre ansträngd.

LVMH har ett fortsatt tydligt kostnadsfokus vilket första halvårets siffror bekräftar. Och en fortsatt hög efterfrågan på bolagets produkter gör att rörelsemarginalen spås fortsätta stiga till närmare 26 procent 2023 efter uppjusterade vinstprognoser.

P/e-talen för 2021 och 2022 ligger i skrivande stund på 37 respektive 32. P/e-talet sjunker till 29 på 2023 års vinstestimat. Det är p/e-tal som är i nivå med övriga bolag i lyxvarusektorn. LVMH har ännu en gång visat att man är marknadsledare och bör värderas högre än sektorn. Och värderingen lär sjunka i takt med att analytikerna justerat upp vinstprognoserna för bolaget.

Direktavkastningen i LVMH-aktien är på 1,2 procent respektive 1,3 procent de närmaste åren, bolaget delar normalt ut runt 40 procent av vinsten. LVMH betalar utdelning två gånger om året och ledningen flaggar för en utdelning på 3 euro per aktie kommer att delas ut den andra december.

Placera tror att bolagets framgångsrika förvärvsstrategi kommer att fortsätta. LVMH kommer sannolikt bara att genomföra mindre kompletterande produkt- eller teknologiförvärv det närmaste året. De håller fortfarande på att integrera det stora Tiffany förvärvet. Historiskt har bolaget valt att inte genomföra stora bolagsförvärv varje år.

Placera tror att marknaden kommer att fortsätta justera upp LVMH:s vinstprognoser, vilket sannolikt kommer att vara en viktig faktor för fortsatt kursuppgång. Bolagsledningen och huvudägaren Bernard Arnault står för långsiktighet, stabilitet och har skapat ett av världens mest välskötta bolag. Ett kvitto på framgången är att man nu tagit över kronan som Europas största bolag mätt i börsvärde.

Placera tycker att LVMH är ett av det bästa alternativ för den som vill exponera sig mot lyxsegmentet på börsen. Aktien är en kombination av defensiva, cykliska och strukturella egenskaper.

Med vind i ryggen av stigande vinstprognoser och fortsatt öppnande av världsekonomin, behåller vi vår köprekommendation.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som

kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Köp 669,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -