Tolv utvalda fonder i november

Köptips Med starka rapporter i ryggen vände de globala börserna upp i oktober. Placera passar på att genomföra ett fondbyte inför november.

Efter två svagare börsmånader bjöd oktober på stabila uppgångar när investerarna hittade tillbaka till aktier. Det är flera positiva faktorer som ligger bakom det ökade risktagandet. Den värsta inflationsoron har lagt sig, vilket fått den amerikanska långränteuppgången att lugna ner sig.

Rapportperioden har varit på bolagens sida, runt 40 procent av S&P 500 bolagen har rapporterat sina siffror för det tredje kvartalet. Och mer än 80 procent har klått marknadens förväntningar.

Bredden i uppgången den senaste månaden är stor. Det är bara den defensiva telekomsektorn som visar minussiffror. Energisektorn är bästa globala aktiesektor med en uppgång på närmare 9 procent, uppbackat av en oljeprisuppgång på knappt 6 procent. Sällanköpsvaror och finansbolag placerar sig också i toppen.

Medvinden på börserna ser vi även i Placeras utvalda fonder. Alla fonder utom lågriskräntefonden Nordic Cross landar på plus för månaden.

Mest vind i segel har småbolagsvalet småbolagsindexfonden PLUS småbolag Sverigeindex. Fonden haft med en uppgång på närmare 7 procent. Vi hittat MS INVF US Growth i toppen tillsammans med Sverigefonden Spiltan Aktiefond Stabil.

Jag väljer att bredda fondvalen bland de med högre risk och tar in en branschfond inom ny teknik samtidigt som jag reducerar fondvalet för låg riskfonderna och tar bort Nordic Cross Total Return.

Rapportperioden har varit överraskande stark för en majoritet av de stora teknikbolagen. Och utsikterna för bolagen ser fortsatt ljusa ut inför nästa år, vilket Placera tror investerar kollektivet kommer att värdesätta.

Innovation är i fokus för Fidelity Global Technology Fund. Fonden förvaltas sedan 2013 av Hyun Ho Sohn med bas i London. Han investerar i tillväxtbolag med globalt mandat. Till sin hjälp har han tillgång till Fidelitys drygt 20 analytiker som bevakar TMT-sektorn. 

Hyun Ho Sohn

Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en riskjusterad avkastning som ligger i den absoluta toppen för fondkategorin.

Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch. Tillväxtbolagen delas in tre olika investeringsteman tillväxt, cykliska och speciella situationer.

Hyun Ho Sohn letar efter bolag med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för strukturell tillväxt. Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en stark affärsmodell. Bolagen ska gärna vara marknadsledare, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. Bolaget ska gärna verka på en marknad med höga inträdesbarriärer för konkurrenter.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 75 bolag. Förvaltaren har hög tilltro till de bolag denne tror mest på.

Fonden har haft en bra avkastning på drygt 211 procent de senaste fem åren, vilket gör den till en av klassledarna. I år är avkastningen knappt 25 procent och den riskjusterade avkastningen är bra.

Fonden har fem stjärnor av Morningstar och den årliga avgiften är 1,7 procent och minsta köpbelopp är 100 kronor.

Det finns olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Tror du att börserna fortsätter upp i höst och vinter, för historien talar för att aktier och aktiefonder är en vintersport? Om du vill ta en hög risk i ditt sparande då finns det sju fonder till inom segmenten högst och högre risk att välja på.

Känner du att du vill minska risken i fondportföljen, då hänvisar jag till en räntefond med låg risk. Med en räntefond i fondportföljen förändras den riskjusterade avkastningen och skapar en stabilare avkastning.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering då erbjuder listan tre blandfonder en medelrisk varav en är en marknadsneutral hedgefond. Även här gäller principen att med en blandfond i fondportföljen förändras den riskjusterade avkastningen.

HÖGST RISK

MS INVF Global Opportunity A: Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.   

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

AMF Aktiefond Europa: Fonden har fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008.

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolags som främjar välbefinnande och hälsa. Och investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

MS INVF US Growth A: Fonden investerar i tillväxtbolag som dominerar sin marknad och gärna har starka nätverkseffekter. Förvaltarna är långsiktiga och har ett stort tålamod med sina investeringar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

MEDELRISK

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 186,05 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 224,60 -
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 497,09 -
AMF Aktiefond Europa Köp 272,00 -
Fondita Healthcare B Köp 1 697,52 -
MS INVF US Growth A USD Köp 2 537,37 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 324,88 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 285,99 -
Atlant Opportunity Köp 1 392,46 -
Sensor Sverige Select A Köp 369,36 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 890,74 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,78 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -