Börsen dansar sannolikt vidare

Vår marknadssyn Efter ett fantastiskt börsår är det dags att blicka framåt. Hot mot den fortsatta börsresan saknas förvisso inte men det är långt ifrån säkert att dessa kommer att knäcka placerarnas investeringsvilja i ett lite längre perspektiv.

Vi har nu lagt det starkaste svenska börsåret sedan 2009 bakom oss. Efter en uppgång på nära 40 procent, inklusive utdelningar, innebär det att den sammanlagda börsuppgången för de tre senaste åren summerar till fantastiska 115 procent. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att antalet skeptiker till en fortsatt börsuppgång har börjat att växa och allt fler räknar med att vi snart kommer att få se en större börskorrektion. Förvisso inte ett helt osannolikt börsscenario men skeptikerna har haft fel förr.

Många av de stora internationella analyshusen tror dessutom att det finns mer att hämta på börsen. Även om det är få, om ens någon, som tror att börsuppgången kan fortsätta i samma takt som under de senaste tre åren. Om inte annat så talar de initialt höga värderingarna för att börsutvecklingen under 2022 kommer att bli lite lugnare.

Det saknas heller inte hot som potentiellt kan dämpa investerarnas riskaptit både i det korta och långa perspektivet. Förutom de nya restriktioner som Omikron tvingat fram så har vi bland annat den höga inflationen och penningpolitiska åtstramningar, en närmast global energikris, fortsatta produktionsstörningar, rejäl arbetskraftsbrist i USA och en i princip olöst fastighetskris i Kina. Lägg dessutom till stigande geopolitiska spänningar mellan USA vs Kina samt USA/EU vs Ryssland.

Det finns nog även många som går lite och hoppas på en mindre börssättning för att så säga ”rensa bordet” och därmed få börja på ny kula.

Samtidigt ska konstateras att finansmarknaden uppvisat en närmast osviklig förmåga att absorbera diverse krishärdar och kommit ut ännu starkare på andra sidan. Vi på Placera menar också att de mesta av de problem som just känns som de mest akuta hoten mot börsen redan borde ha gett ordentliga negativt utslag på riskviljan. Nu finns istället tecken på att det börjar lätta på flera håll.

Omikronviruset har inte tvingat fram samma drastiska restriktioner som Deltavarianten av Coronaviruset tvingade fram och nu börjar redan ett flertal länder istället gå mot att lätta på de restriktioner som redan hunnit sättas in. Visst kommer restriktionerna ändå att slå mot den ekonomiska återhämtningen men troligtvis i mindre utsträckning än man tidigare trott.

Höga energipriser plågar både hushåll och företag men tycks ännu så länge inte ha dämpat vare sig konsumtions- eller investeringsviljan i någon större utsträckning. Dessutom jobbas det febrilt med att hitta en lösning på det problem med gasleveranser och små gaslager som tycks vara roten till det onda. Gas finns det dessutom egentligen gott om. Men några rejäla köldknäppar kan förstås komma att ställa till det. Även på börsen.   

Det finns också små tecken på att de leveransproblem och den komponentbrist som drabbat så många företag ser ut att vara på väg att lätta. Vi på Placera törs ännu inte blåsa faran utan tror att det här kommer att påverka företagen negativt även framöver. Men det som nu börjar synas i diverse företagsundersökningar, som exempelvis de inköpschefsindex som precis rullas ut, borgar ändå för att vi kan komma att få se en del positiva tongångar från företagen i den kommande floden av kvartalsrapporter. Det skulle i så fall kunna ge riskviljan ytterligare skjuts uppåt. Inte minst som det ger företagen större möjligheter att börja beta av de stora orderstockar som byggt upp under det senaste året och därmed leder till stigande vinster.

Geopolitiska risker är förstås ett bekymmer men något vi helt enkelt får leva med. De kan visserligen slå hårt regionalt redan nu men ska man börja räkna på de riktiga mardrömsscenarierna så är det lika bra att gräva ner pengarna i närmaste skogsdunge.   

Det största hotet mot börsen är, som vi på Placera tidigare varit inne på, ändå de penningpolitiska åtstramningar som den höga inflationen högst troligt kommer att tvinga fram under 2022. Framför allt gäller det hur den amerikanska centralbanken väljer att agera. Att det kommer en räntehöjning borde visserligen inte komma som någon överraskning för marknaden men det är takten i räntehöjningarna som kommer att bli avgörande för den fortsatta börsresan. Fortsatt skyhög inflation och/eller stigande löneökningar skulle kunna tvinga fram en räntehöjning från Federal Reserve redan i närtid. Det skulle potentiellt kunna skaka om börsen rejält. Därmed blir det också stort fokus på både fredagens amerikanska arbetsmarknadssiffror och de inflationssiffror som kommer att publiceras en bit in på månaden.

På global nivå är det däremot lite för tidigt att tala om någon rejäl åtstramning från centralbankernas sida. Fortfarande är den penningpolitiska gaspedalen ordentligt nedtryckt i bland annat EMU-området och Japan. Dessutom lär den kinesiska centralbanken tvingas till nya lättnader för att både stävja fastighetskris och en svagare kinesisk ekonomi.

Vi vill heller inte se den uppgång i amerikanska långräntor som gjorde investerarna så nervösa i inledningen av fjolåret. En ränteuppgång som tyvärr inlett även det här året.

Men även om det skulle komma en börskorrektion så talar det mesta för den blir relativt grund och kortvarig. I alla fall så länge investerarkollektivet har en fortsatt tilltro till att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas hyggligt. Och just nu finns de få tecken på någon större inbromsning.

Det mesta talar egentligen för att både FOMO (Fear Of Missing Out) och TINA (There Is No Alternativ) dansar vidare under inledningen av 2022.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -