Två Europafonder med rätt avkastning

Fondanalys Det har varit fördel europeiska aktier i starten på det nya året när investerarna lämnat högt värderade amerikanska teknikaktier. Placera lyfter två Europafonder med hög riskjusterad avkastning.

Inför varje årsskifte de senaste åren har europeiska aktier kommit upp som nästa års aktievinnare. Flera gånger har det blivit platt fall. Frågan är om årets start är uthållig och vad som talar för Europa.

Det mest uppenbara är att värderingen i Europa är betydligt billigare än USA-börserna. Enligt MSCI ligger nästa års p/e-tal på 15,3 i Europa, i USA är värderingen betydligt högre och landar på 22,3.

En annan viktig faktor är investerarsentimenten. Enligt den amerikanska investmentbanken Bofa Securities senaste investerarenkät är investerarna mer optimistiska för europeiska aktier än för USA-aktier.

Europa innehåller också en betydligt mindre andel högt värderade teknik- och tillväxtaktier, en historisk nackdel som nu är en fördel inför kommande amerikanska räntehöjningar.

Enligt beräkningar från CB Fonder tenderar europeiska aktier gynnas relativt USA-aktier med en högre avkastning som resultat, när investerarsentimentet förändras. Precis det som sker nu när investerarna föredrar värdeaktier före tillväxtaktier.

Sambandet har varit särskilt stark sedan millennieskiftet, enligt fondbolaget.

I Europa hittar vi en större andel industribolag, bank och finansbolag samt hälsovårdsbolag. Sektorfördelningen är jämnare i Europa än i USA. Det tre stora sektorerna i Europa väger runt 15 procent vardera. I USA sticker tekniksektorn ut med en vikt på 30 procent, följt av hälsovårdsbolag på 13 procent och sällanköpsvaror på knappt 13 procent.

Med eller utan sentimentsförändringar så dominerar europeiska bolag flera intressanta sektorer.

Europa är klart ledande när det gäller lyxvarubolag med flaggskeppsbolag som LVMH, Kerring, schweiziska Richemont. Och inte minst italienska Ferrari. Bolag som gynnas av en stark tillväxt för den asiatiska medelklassen som vill associeras med europeiska lyxvaror.

Enligt Bofa har lyxvarusektorn historisk utvecklats starkt vid stora ränteuppgångar i en miljö med högre inflationsförväntningar.

Dessutom är Europa ledande inom en relativt ung bransch som har en enorm potential och det är förnybar energi. Hållbarhetstemat växer så det knakar. EU har öronmärkt stora belopp till gröna investeringar för en grön framtid.

Europas största bolag ASML är en global monopolspelare. Bolaget är särskilt specialiserat på är maskiner för produktion av integrerade kretsar med en teknik som kallas EUV-litografi (Extreme ultraviolet lithography), vilket är en teknik de är ensamma om. De har alla de stora halvledartillverkare som kunder som TSMC, Samsung och Intel.

I Europa hittar vi flera marknadsledare inom förnybar energi. Här finns italienska energibolaget Enel som har ett uttalat hållbarhetstema där man investerar stort i både solenergi och vindkraft, och portugisiska EDPR  som hör till en av världens största investerare i vind och solkraft.

Två danska bolag är ledande inom vindkraft. Det är Örsted, störst i världen på havsbaserad vindkraft, och Vestas Vind.

Förutom flera sektorer där europeiska bolag är världsledande så finns det många intressanta medelstora bolag ute i Europa. Så det finns en bra grogrund att skapa bra avkastning för bra aktiva förvaltare.

För den som vill ta ett Europabett har Placera har två aktivt förvaltade europafavoriter med olika investeringsstil att rekommendera.

CB European Quality Fund hör till fondkategorin Europa, tillväxtbolag. Sedan 2011 förvaltar Carl Bernadotte fonden tillsammans med Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Teamet tar gemensamma investeringsbeslut till fonden.

Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson

Fonden är aktivt förvaltad och avviker mycket från index. Bolagen man investerar i hör hemma i Västeuropa, de investerar inte i medelhavsländerna förutom Frankrike. Målet är att skapa en avkastning som är högre än Europaindex till en lägre risk.

Investeringsprocessen är aktiv med ett tydligt etiskt och hållbart ramverk som fokuserar på europeiska kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter och lägre risk än marknaden.

Bolagen ska gärna har en strukturell megatrend i ryggen, vilket ger medvind för bolagsvinsterna att växa. Affärsidéerna ska var robusta och leverera en stabil vinstutveckling över en hel konjunkturcykel. Förvaltarna föredrar bolag som är marknadsledare inom en nischad marknad. Bolagen ska gärna ha tekniskt ledarskap, skalfördelar och en bra balansräkning.

Förvaltarna väljer bort förhoppningsbolag och bolag där priset sätts av en extern faktor som råvarubolag.

ESG-analysen är integrerad del i analysprocessen. CB Fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De är även medlemmar i SWESIF – som är ett forum för att öka intresset för ansvarsfulla placeringar inom kapitalförvaltningen och investeringsprocessen.

Investeringsprocessen mynnar ut i koncentrerad portfölj med runt 30 innehav. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen. Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnittsomsättningen är låg.

Fonden har en klar lutning mot stora bolag som utgör 85 procent fonden av fondens värde. Medelstora bolag står för åtta procent och resterande del består av små bolag.

Majoriteten av fondens innehav består som väntat av kvalitetsbolag med tillväxtfokus. Drygt 43 procent är industribolag, vilket är en stor övervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är finansbolag på drygt 23 procent vilket är en stor övervikt. Tekniksektorn är den tredje största och väger knappt 9 procent, vilket är en betydande undervikt mot fondkategorin.

Största investeringsland är Storbritannien på 24 procent, Schweiz är två med 22 procent före svenska bolag som väger knappt 13 procent. De tre största länderna har en stor övervikt jämfört med fondkategorin.

Tio största innehaven i CB European Quality Fund
Ashtead 6,2%
Sika 5,6%
Spirax Sarco 5,3%
Partners Group 5,0%
ASML Holding 4,8%
DSV 4,7%
Trelleborg 4,3%
Investor 4,2%
Lonza 4,2%
Halma 3,9%
Källa: CB Fonder 31 december 2021 48,2%

 

De största bolagen i fonden väger runt 5 procent vardera och de minsta innehaven runt 1 procent. Under perioder kan bolagen väga mindre, det är när de är på väg in- eller ut ur fonden. Idag utgör de tio största innehaven i fonden runt 48 procent av fondens värde.

Ashtead Group från Storbritannien är fondens största innehav på drygt 6 procent. Bolaget är marknadsledare inom maskinuthyrning. Bolaget är verksamt i Storbritannien, men har en stor amerikansk exponering där de gynnas av ett starkt bostadsbyggande. En annan stark trend är att byggbolagen vill hyra och inte äga sina anläggningsmaskiner längre.

Fonden har stigit med 68 procent de senaste tre åren, vilket är bättre än både kategorisnittet av liknandefonder och fondens jämförelseindex.

Risknivån i fonden hör till en av de lägsta i kategorin mätt som standardavvikelse. Målet är att fondens avkastning ska var i linje med marknaden vid stigande börs och gå bättre än marknaden under nedgångsperioder. Det målet har man nått då fonden konsekvent har klarat sig bra i nedgångsperioder. Det gör att fondens riskjusterade avkastning är bra och hör till de absolut bästa i fondkategorin.

CB European Quality Fund   Kategori
Avkastning % 3 år 68,0 56,0
Avkastning % 1 år 17,6 17,5
Risk % 3 år 14,5 15,5
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,0  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Europa, Tillväxt  
Förvaltare: Carl Bernadotte  
* Morningstar har 5-gradig skala Marcus Grimfors  
Källa: Morningstar den 17 januari 2022 Alexander Jansson  

 

Den årliga avgiften är 2 procent, vilket är lite lägre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor på både tre och fem års sikt hos Morningstar. Trots det höga priset blir det köprekommendation på CB European Quality Fund, med tanke på den goda riskjusterade avkastningen som förvaltarna levererar.

Mitt andra europeiska fondval är en gammal Placerafavorit, och jag har träffat Maximilian Anderl som är ansvarig förvaltare flera gånger genom åren.

UBS European Opportunity Unconstrained EUR förvaltas av Maximilian Anderl och Jeremy Leung. Fonden hör till fondkategorin Europa, mixbolag.

Maximilian Anderl och Jeremy Leung

Gruppen förvaltar flera fonder tillsammans. De letar investeringar fritt utan påverkan av index och bolagsstorlek med en analysdriven och strukturerad investeringsprocess. Förvaltarna har ett fritt mandat som även gör att de även har blankningsmöjligheter i fonden, vilket över tid skapar en betydande överavkastning. Det är en flexibel och aktiv strategi med stora frihetsgrader.

Tidigare gick den här typen av fond under benämningen 130/30-fond, för att belysa att de kan blanka 30 procent och samtidigt köpa mer aktier för de blankade kapitalet för att nå 130 procent långa positioner.

Drygt två tredjedelar av fondens värde är placerat i stora bolag, 12 procent i medelstora bolag och resterande i små bolag. Fonden är överviktad i franska bolag som utgör 27 procent av fondens värde. Näst störst utgör nederländska bolag på 13 procent även det är en klar övervikt. Svenska bolag utgör 7 procent och är femte största investeringsland, även det är en övervikt.

Fonden har en undervikt i Tyskland, Schweiz och Italien. Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltarna vågar avvika mycket från index.

Teknikbolag är fondens största sektor just nu på 19 procent av fondens placeringar. Näst största sektor är industribolag på 17 procent, följt av finansbolag på 16 procent. Största övervikt har fonden i mjukvarubolag och försäkringsbolag som hör till finanssektorn.

Största innehaven i UBS European Opportunity Unconstrained
ASML Holding 4,3%
Nestlé 3,6%
LMVH 3,3%
SAP 3,2%
Pernod Ricard 2,6%
Teleperformance 2,4%
Sampo 2,4%
L'Oreal 2,3%
Equinor 2,2%
Källa: Morningstar 31 december 2021 26,2%

 

Störst bolag i fonden är nederländska teknikundret ASML och schweiziska dagligvarujätten Nestlé. Inget bolag väger med än drygt 4 procent. De långa investeringarna är oftast mellan 1 och 5 procent. Fondens korta positioner väger oftast mellan 0,5 procent och 1,5 procent men kan sträcka sig upp till maximalt 3 procent.

Förvaltarna har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastningen i relation till risknivån jämfört med fondkategorin. Fonden har haft hela 15 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 12,5 procent.

Det som imponerar är att överavkastningen mot kategorisnittet kommit till en betydligt lägre risknivå. Det gör det till en riktigt bra prestation och placerar fonden bland de absolut bästa riskjusterat i kategorin.

UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc Kategori
Avkastning % 3 år 53,4 45,5
Avkastning % 1 år 14,5 18,2
Risk % 3 år 12,7 14,6
Betyg* 5  
Avgift%/år 2,1  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Europa, Mix bolag  
Förvaltare: Maximilian Anderl  
* Morningstar har 5-gradig skala Jeremy Leung  
Källa: Morningstar den 17 januari 2022    

 

Men den goda riskjusterade avkastningen kommer inte billigt. Den årliga avgiften för fjolåret landade på 2,1 procent. Morningstar har belönat fonden med fem stjärnor på både tre och fem års sikt. Med tanke på den bra långsiktiga riskjusterade avkastningen fonden gett är avgiften överkomlig.

Placera tycker UBS European Opportunity Unconstrained EUR är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont, som vill ha exponering mot europeiska bolag till en kontrollerad risk.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CB European Quality Fund A Köp 1 724,24 -
UBS European Opportunity Uncons EUR PAcc Köp 2 923,46 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -