Placeras utvalda fonder i februari

Köptips Efter den senaste månadens smärtsamma börsnedgång genomför Placera ett stort antal förändringar på listan över utvalda fonder.

Kontrasten från fjolårets sena tomterally är total. Efter allt aggressivare tongångar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, har investerarsentimentet förändrats betydligt. Teknik- och tillväxtaktier har ratats samtidigt som intresset för cykliska värdeaktier är det största på länge.

Enligt den amerikanska investmentbanken Bofa Securities senaste månadsenkät räknar investerarna med att värdeaktier kommer att ha ett gynnsammare år än tillväxtaktier.

Den snabba omsvängningen på aktiemarknaden ser man tydligt då fjolårets svenska vinnarfonder nu har hamnat längst ner i botten med en riktigt skral utveckling i år. Och årets fondvinnare hittar vi bland energifonder som följt med i årets starka oljeprisuppgång, och Latinamerikafonder som var fjolårets förlorare.

Sixrx

Årets uppgång på de globala börserna är spretig. På global sektornivå hittar vi bara energi- och finanssektorn med plusavkastning. Sämst har året börjat för teknikaktier och sällanköpsvaror som båda har tvåsiffriga nedgångar i procent.

Alla fonder utom räntefonden IKC Avkastningsfond har tappat i värde under januari. Placera valde inför januari att minska antalet fonder och fortsätter även denna månad att minska utbudet och ta ner risken i fondvalen genom att ta in två mer defensiva fonder.

Placera väljer att ta hem vinsten i global fonden MS INVF Global Opportunity. Fonden har haft det kämpigt den senaste två månaderna och inte lyckats nå upp till en avkastning i nivå med fondkategorin. Vi ställer oss vid sidlinjen och väntar in bättre tider och tillfällen att åter köpa in oss fonden.

Listans andra globalfondsval Storebrand Global Multifactor har backat betydligt mindre i januari än fondkategorin och globalt aktieindex. Den får vara kvar på listan som enda globalfond. Fonden har en egenutvecklad kvantitativ investeringsmodell och en majoritet av innehaven är medelstora värdebolag.

Jag väljer att ta bort indexfonden PLUS Småbolag Sverige Index, som har det tufft i rådande klimat. Samtidigt byter jag ut Spiltan Aktiefond Stabil och tar återigen in den defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest.

PriorNilsson Realinvest A är en branschfond inriktad på fastighetsbolag, infrastrukturbolag, skog- och råvarubolag i Norden. Fonden ger en bred exponering mot stabila sektorer som gynnas av högre inflation som nu ser ut att komma tillbaka på riktigt.

Torgny Prior och Per-Olof Nilsson

Fonden startade 2013 och förvaltas av Per-Olof Nilsson och Torgny Prior som har lång erfarenhet av aktieförvaltning. Fundamental aktieanalys är grunden i investeringsprocessen. Den analysdrivna processen försöker identifiera bolag där man bedömer utifrån det fundamentala värdet att det finns attraktiv riskjusterad avkastningspotential.

Flera av fondens största innehav har haft en positiv utveckling i år. Boliden hör till fondens bästa bidragsgivare med en uppgång på 12 procent. Även Telia och SCA hör till året bättre bidragsgivare.

De tre senaste åren har fonden avkastat 88 procent, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet för likande fonder. Avkastningen har levererats till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en bra prestation. Den riskjusterade avkastningen är högst i kategorisnittet.

Jag väljer även att bredda fondvalen inom segmentet medelrisk och addera till blandfonden AMF Balansfond. Björn Lind förvaltar fonden sedan 2011. Till sin hjälp har han förvaltaren Tomas Risbecker.

Det är en fond som i normalläget investerar cirka 60 procent av kapitalet i aktier och 40 i räntebärande värdepapper. Ränteinvesteringarna sker i huvudsak i svenska räntepapper. Aktiedelen har ett tydligt fokus på Sverige, men runt 20 procent av fondens värde placeras i utländska aktier. Amerikanska aktier utgör den största andel av utländska aktier.

Avkastningen för fonden landar på närmare 38 procent för de tre senaste åren, vilket är 10 procentenheter högre än snittavkastningen för fondkategorin. Risken landar på 10,3 procent vilket är lite högre än kategorisnittet. Den riskjusterade avkastningen för AMF Balansfond blir riktigt bra. För det har fonden premierats med fem stjärnor av Morningstar.

Fonden har drygt 200 aktier och runt 100 ränteplaceringar. Största aktieinvestering är även här Investor på 2,7 procent. De två största sektorerna är finans och industribolag på 25 respektive 22 procent.

En stor konkurrensfördel är fondens låga produktavgift. Den ligger på 0,4 procent per år, vilket är riktigt lågt i förhållande till konkurrensen och särskilt med tanke på att den är aktivt förvaltad.

Förutom AMF Balansfond erbjuder listan ytterligare två fonder i medelrisk segmentet på listan över utvalda fonder.

Carnegie Strategifond investerar i kvalitetsbolag och hör till fondkategorin blandfonder - SEK balanserad har lyckats väl under 2021.

Den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity ger historiskt en bra riskjusterad avkastning.

Letar du efter mer riskfyllda fonder så finns det ett brett utbud bland Placeras utvalda fonder.

För den som vill ha en teknikfond har vi valt ut Fidelity Global Technology Fund. Fonden investerar i innovativa bolag.

Tror du att hälsovårdssektorn har mer att ge så innehåller listan hälsovårdsfonden Fondita Healthcare, en fond som investerar bolags som främjar välbefinnande och hälsa.

Europa har startat 2022 bättre än USA, alltmer kapital har lämnat amerikanska teknikbolag och letat sig till europeiska värdebolag. Placera har tagit det säkra före det osäkra när det gäller Europafondsvalet.

SPP Aktiefond Europa är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder.

Har riskmedvetandet sjunkit så erbjuder listans en fond med låg risk. IKC Avkastningsfond som förvaltas av Lars Bredenberg fortsätter att utklassa kategorisnittet och 2021 steg fonden hela 5,8 procent, vilket är en imponerande uppgång med tanke på den relativt låga risken i fonden.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Health Care: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolags som främjar välbefinnande och hälsa. Och investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

PriorNilsson Realinvest A: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i nordiska aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

SPP Aktiefond Europa: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 511,53 -
Fondita Healthcare B Köp 1 617,63 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 5 129,87 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 487,34 -
Storebrand Europa A SEK Köp 185,55 -
AMF Balansfond Köp 372,12 -
IKC Avkastningsfond Köp 132,75 -
Atlant Opportunity Köp 1 379,24 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 893,73 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -