Placeras utvalda fonder i mars

Köptips Februaribörserna bjöd på en hel del negativt börssentiment när det gick från dåligt till sämre. Inledningen på året har bjudit på ovanligt mycket oro i form av inflationsskräck, kommande räntehöjningar och nu en rysk invasion av grannlandet Ukraina. Placera gör inte några fondbyten utan väntar tills läget har stabiliserats.

Vintern brukar vara en stark börsperiod. Men sedan decembers avslutande tomterally på världens börser har den alltmer pessimistiska börssynen förstärkts. Och årets inledning på börserna hör till den sämsta på många år.

Det var en bred nedgång för aktier på global basis under februari. Endast energisektorn landar på plus och sällanköpsvaror hade det klart tuffast. Störst nedgång står inte överraskande Moskvabörsen för. Indexet hade en brutal nedgång med en tredjedel av börsvärdet utraderat under februari, mätt i dollar.

De amerikanska börserna är världens största och står för närmare 60 procent av det totala globala börsvärdet. Historiskt tenderar de att parera de stora rörelserna på den globala finansmarknaden lite bättre.

Det breda amerikanska S&P 500 index har bara backat drygt 3 procent. En nedgång som blev klart större på Stockholmsbörsen som backat närmare 8 procent.

Bofa Securities senaste månadsenkät indikerade att riskviljan fortsatt att sjunka. De viktigaste faktorerna bakom den ökade pessimismen är oro för räntehöjningar i kombination med lägre global tillväxt som driver oron för en sämre börsutveckling. Lägg till de senaste veckornas negativa utveckling kring Rysslands aggression mot Ukraina.

Frågan är när riskviljan bottnar ut och köparna letar sig tillbaka till börserna.

Det kan vara nära nu, för uttrycket ”sälj på ryktet och köp på nyheten” kan gälla även denna gång. Då syftar jag på både Rysslands invasion och att vi kommer att få höra mer från den amerikanska centralbanken vid deras nästa räntemöte i mitten på mars.

Motvinden för aktier under februari ser man tydligt i Placeras köpvärda fonder som inte har någon fond med plusavkastning. Även listans lågriskval IKC Avkastningsfond har en mindre nedgång i bagaget, men klarade månaden lindrigast.

Mest motvind har det varit för den defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest som backat knappt 6 procent.

Även två av listans blandfonder, AMF Balansfond och Carnegie Strategifond, har backat runt 4 procent. Det gemensamma för de tre fonderna är att de har en stor exponering mot Stockholmsbörsen och följt med i det tuffare aktieklimatet här hemma.

Listans tredje blandfondsval, den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity, har klarat månaden bättre med en mindre nedgång som placerar den som näst bästa fond.

Minst nedgång av aktiefonderna har SPP Aktiefond Europa som bara backat 1,7 procent den senaste månaden. Globalfonden Storebrand Global Mulifactor A som har en egenutvecklad kvantitativ investeringsmodell har även backat mindre än kategorisnittet av liknande fonder.

Lite överraskande har teknikfonden Fidelity Global Technology lyckats bra med en nedgång på 2,4 procent. Hälsovårdsfonden Fondita Healthcare har backat mindre än 4 procent.

Värt att beakta är att dollarn stärks mot kronan med runt 2 procent och euron med 1 procent den senaste månaden. Det har hjälpt till att lyfta avkastningen för en majoritet av aktiefonderna när den räknas om till kronor.

Jag väljer att inte ändra i fondvalen nu när riskviljan är låg. Vi behöver vänta in utvecklingen av Ukrainainvasionen och vad Federal Reserve har för syn på ränteutvecklingen när de med största sannolikhet genomför sin första räntehöjning under mars månad.

Det är olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Tror du att börsnedgången från mars fortsätter och känner att du vill minska risken i fondportföljen, då hänvisar jag till räntefonden IKS Avkastningsfond med lägst risk.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå ha en viss aktieexponering så erbjuder listans tre blandfonder en medelrisk.

För den som tror att botten är nära och vill ha en hög riskexponering i sitt sparande, finns det fem fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolag som främjar välbefinnande och hälsa. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

PriorNilsson Realinvest A: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i nordiska aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

SPP Aktiefond Europa: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar, det innebär bland annat att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

 

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 508,63 -
Fondita Healthcare B Köp 1 604,61 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 4 989,40 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 486,15 -
Storebrand Europa A SEK Köp 181,89 -
AMF Balansfond Köp 361,51 -
Atlant Opportunity Köp 1 365,76 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 845,68 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,89 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -