Placeras utvalda fonder i april

Köptips Mars var en stökig månad som avkastningsmässigt levererade positiv avkastning, trots krig i Ukraina, räntehöjningar och bottenlågt investerarsentiment. Placera genomför nu ett fondbyte.

SIXRX avkastning sedan årsskiftet

Den senaste månadens börsuppgång har överraskat mig. Bofa Securities senaste månadsenkät indikerade en låg riskvilja i nivå med finanskrisen 2008. Enkäten genomfördes under den första veckan i mars, precis när börserna bottnade runt den 8 mars. Och frågan är om inte ordspråket ”när det är som mörkast vänder det” passar in här.

Det ökade risktagandet sedan den 8 mars ser man på den svenska kronan som stärkts mot den amerikanska dollar från 10 kr till 9,29 kr.

USD/SEK

Stockholmsbörsens breda aktieindex har en uppgång på hela 11 procent sedan botten den 8 mars och det breda amerikanska S&P 500 index ligger inte långt efter med en 10-procentig uppgång mätt i lokal valuta.

Det var en bred uppgång för aktier på global basis under mars. Alla tio huvudsektorer landade på plusavkastning. Svagast avkastning var det för den defensiva dagligvarusektorn. Störst uppgång såg energisektorn och råvarusektorn.

Den tydliga medvinden för aktier under mars ser vi tydligt i Placeras köpvärda fonder som endast har tre fonder med liten negativ avkastning.

Högst avkastning står den defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest för, som stigit 4 procent. Listans teknikfond Fidelity Global Technology har lyckats riktigt bra med en uppgång på 2,5 procent.

Även två av listans blandfonder, AMF Balansfond och Carnegie Strategifond, har ökat i värde. Det gemensamma för de två fonderna är att de har en stor exponering mot Stockholmsbörsen och följt med i det bättre aktieklimatet.

Listans tredje blandfondsval, den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity, har klarat månaden bra.

Störst nedgång av aktiefonderna har SPP Aktiefond Europa som backat knappt en procent den senaste månaden. Inte så konstigt när det är krig i Europa och man ännu inte vet konsekvenser för bolagens vinstutveckling och den europeiska tillväxten.

Kronan har under mars tagit igen förlorad mark och ökat i värde både mot dollarn och euron, vilket sänkt avkastningen för utländska fonder.

Jag väljer att ändra i fondvalen nu när riskviljan ser ut att öka och tar in en Sverigefond. Valet blir en indexfond då det har svängt en hel del i investerare sentiment det senaste året.

Ena perioden har bolag med tillväxtfokus premierats för att sedan sättas i kylskåpet när värdebolag är på tapeten. Exempelvis har förvärvsbolag varit väldigt populära hos investerarkollektivet, tills de handlades upp till orimliga värderingar runt årsskiftet.

Lägg till en ovanligt osäker omvärld med krig i Ukraina, skenande inflation och centralbanker som både kommer höja räntor och sannolikt börja banta sina väl tilltagna balansräkningar.

Jag tycker att osäkerheten är ovanligt stor, såväl makroekonomiskt som kring vilken fot som investerarna ska stå på: Värdebolag eller tillväxtbolag – eller både och. Men jag tror ändå att investerarna är på väg att ta mer risk så som vi sett de senaste veckorna. Då tror jag att Stockholmsbörsen har möjlighet att ta tillbaka förlorad mark. För inledningen på 2022 har varit tuffast möjlig för Stockholmsbörsen.

Valet blir en billig svensk indexfond med en bred exponering. Fonden PLUS Alla bolag Sverige Index följer precis som namnet förespeglar indexet OMX Stockholms All-share Gross index (OMXSGI). Ett index som innehåller samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, vilket ger en bred riskspridning.

Totalt handlar det om runt 330 bolag, från de allra minsta bolagen med ett börsvärde kring 100 miljoner kronor till absolut största drakarna som Investor med ett börsvärde på 660 miljarder kronor. Det genomsnittliga bolaget i fonden har ett börsvärde på ungefär 20 miljarder kronor.

Fondens tio största bolag 
Investor  6,0%
Atlas Copco  5,7%
Volvo  3,6%
Hexagon  3,2%
EQT  3,0%
Ericsson  2,6%
Assa Abloy  2,6%
Sandvik  2,5%
Skandinaviska Enskilda Banken  2,3%
Evolution  2,3%
Källa: Plus Fonder den 28 feb -22 34%

 

De tio största innehaven står för 34 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning. Största bolag är Investor på 6 procent och Atlas Copco med 5,7 procent.

Största sektor är industrisektorn på 32 procent, följt av finanssektorn på 23 procent. Sällanköpsvaror kniper tredjeplatsen med drygt 10 procent.

Fonden startade i oktober 2020 och har sedan starten avkastat 33 procent vilket är precis som index. Men det motsvarar en bättre avkastning än kategorisnittet som stigit 25,6 procent under motsvarande period.

Den årliga avgiften för Plus Alla bolag Sverige Index är på låga 0,2 procent. Ett säkert men kanske lite fegt bet på Stockholmsbörsen, men det känns svårt att vet vilka aktiva Sverigefonder som blir vinnare det närmaste halvåret.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att börsuppgången fortsätter och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till fonderna med högre risk och högst risk. Det finns sex fonder inom de segmenten att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering, så erbjuder listans tre blandfonder en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag räntefonden IKC Avkastningsfond med lägst risk.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolag som främjar välbefinnande och hälsa. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

PLUS Alla bolag Sverige Index: Fonden investerar efter Nasdaq OMX Stoclholms All-Share index som följer runt 330 bolag noterade på Stockholmsbörsen.

PriorNilsson Realinvest A: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i nordiska aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

SPP Aktiefond Europa: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: En aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 521,30 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 880,25 -
Fondita Healthcare B Köp 1 615,12 -
PLUS Allabolag Sverige Index Köp 132,14 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 5 186,58 -
Storebrand Europa A SEK Köp 180,25 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 482,62 -
AMF Balansfond Köp 365,82 -
Atlant Opportunity Köp 1 365,04 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,82 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -