Det kan bli en turbulent börsresa

Vå marknadssyn Börser världen över har rekylerat upp efter att den initiala chocken som följde på Rysslands invasion av Ukraina. Underliggande består dock många utmaningarna och det kan bli en skakig resa innan bilden klarnar.

Nu har det gått lite drygt en månad sedan Ryssland startade sitt invasionskrig mot Ukraina. Mycket har förstås hänt på finansmarknaden sedan dess. En del har varit väntade reaktioner men mycket är också något överraskande.

Den redan i utgångsläget höga inflationen, har fått ytterligare skjuts. På råvaru- och energimarknaden har det uppstått betydande störningar. Både till följd av att Ryssland och Ukraina är stora leverantörer på delar av marknaden men också på grund av de sanktioner som, framför allt västländerna, satt in mot rysk ekonomi.

Oljeprisuppgången har visserligen kommit av sig men ett fat Brentolja kostar nu kring 104 dollar per fat, vilket är en prisuppgång på runt 30 procent sedan årsskiftet. Andra råvaror som stigit kraftigt i pris är exempelvis aluminium och nickel samt jordbruksprodukter. Det senare inte minst en riskfaktor för inflationen redan i närtid. Mest fokus förstås på amerikansk inflation som steg till 7,9 procent i februarimätningen och väntas stiga ytterligare under kommande månader.

Energi- och leveransproblem samt komponentbristen ser dessutom ut att återigen förvärras.

Parallellt, och till största delen oberoende av Ukrainakrisen, har den amerikanska centralbanken höjt räntan och aviserat fortsatta räntehöjningar. Det prisas numera in ytterligare minst 7 amerikanska räntehöjningar under 2022. Om nu inte Federal Reserve väljer att vid något av de nästkommande mötena höja med mer än de sedvanliga 0,25 procentenheterna. Flera andra centralbanker har hängt på i åtstramningståget och det ser till och med ut som att Riksbanken kan komma att höja räntan redan i hygglig närtid.  

De långa amerikanska räntorna har dessutom rakat i höjden och tioårsräntan handlas nu kring 2,4 procent. Väl över de nivåer som tidigare orsakat viss turbulens på världens börser.

  

Den allra senaste tiden har det dessutom kommit nya virusutbrott i Kina som, sin vana troget, svarat med nya stora nedstängningar.

Och slutligen kan tilläggas att frågetecknen kring den globala tillväxten växt och att prognosmakarna återigen börjat skruva ner sina prognoser. Även om det fortfarande endast är ett fåtal som tror att världen som helhet är på väg in i någon form av djupare lågkonjunktur.

Mot den här bakgrunden vore det förstås inte särskilt överraskande om stora delar av investerarkollektivet hade dragit öronen åt sig och övergett mer riskfyllda placeringar. Något man förvisso också gjorde när Ryssland började mobilisera vid den ukrainska gränsen och i samband med själva krigsutbrottet den 24 februari.

Men det kanske mest paradoxala som hänt är att många av världens börser vänt upp efter den inledande nedgången. MSCI World Index ligger nu lite drygt 5 procent över nivån sedan innan kriget. Sett från årsskiftet är indexet dock fortfarande ner med ungefär lika mycket.

Den stora motorn bakom uppgången den senaste månaden är den amerikanska börsen där S&P500 stigit med lite knappt 8 procent. Den svenska börsen har hakat på med en uppgång på 3,5 procent medan genomsnittsbörsen i EMU-området ligger strax under nollan. Tillväxtekonomierna har haft det lite trögare men det förklaras till stor del av att Kina agerat sänke, trots en rejäl rekyl uppåt under senare delen av mars.

Det finns en del drivkrafter som kan förklara vändningen i börshumöret. En sådan är förstås den, närmast till leda, upprepade frasen att det finns få alternativ till aktier för den som vill ha lite avkastning (There Is No Alternativ eller TINA). Ingen bör heller förvånas över att det just är amerikanska aktier som leder uppgången. Den mest likvida marknaden och dessutom på visst avstånd från den nuvarande krisens epicentrum.

Det finns förstås också bolag som mer direkt gynnas av utvecklingen. Dit hör många råvarubolag samt företag inom försvarsindustrin, eller underleverantörer till dessa, när det nu ska investeras rejält i en europeisk upprustning.

Just ökade försvarssatsningar och att många länder och regioner mer eller mindre tvingas att snabba på energiomställningen bidrar också till att ge konjunkturen lite välbehövlig hjälp. När så mycket annat ser ut att gå i fel riktning. Flyktingströmmarna ger också en kortsiktig, om än inte välkommen, tillväxtimpuls i stora delar av Europa.

När det gäller konjunkturen så ska det också konstateras att den makrostatistik som rullats ut under senare tid varit långt ifrån så svag som befarat. Snarare tvärtom. Nuläget i näringslivet beskrivs som starkt i de flesta länder. Det är i huvudsak framtidsförväntningarna som fått sig en liten knäck. Till ett starkt utgångsläge bidrar bland annat att länderna fortsätter att släppa på Covid-restriktionerna och det lär fortsätta att lyfta aktiviteten. Främst i tjänstesektorn.  

Däremot har hushållen deppat ihop rejält. Det gäller i princip på global nivå men märks framför allt i Europa och USA. Här spökar framför allt den höga inflationen och högre bränsle- och energipriser med kriget som ytterligare lök på laxen. Att realinkomsterna nu sjunker för första gången på många år lär pressa konsumtionen framöver men hoppet står till att hushållen ska börja nagga på det sparande som hunnit byggas upp.

När det gäller konjunkturen så lyfts det också fram att den amerikanska räntekurvan inverterar (långa räntor lägre än korta) två gånger under kort tid. Enligt en del ett ”säkert” tecken på en kommande recession inom 6 – 24 månader.  Belackarna till den tesen hävdar i sin tur att marknaden för långräntor är konstlat nedpressad till följd av centralbankernas gigantiska obligationsportföljer och att en inverterad räntekurva ska tolkas med stor försiktighet. Vi på Placera lutar åt det senare men följer förstås utvecklingen med stort intresse.     

sammantaget har investerarna en hel del utmaningar att ta itu med i närtid. En förhandlingslösning mellan Ryssland och Ukraina skulle givetvis kunna bidra till ett litet lättnadsrally men sanktionerna mot Ryssland lär ändå ligga kvar under överskådlig tid.     

Vi på Placera räknar med en turbulent resa på börsen under kommande månader, innan bilden klarnar kring konjunktur, räntor och krig. Just april brukar dock vara en mycket bra börsmånad.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -