Placeras elva utvalda fonder i maj

Köptips Det är fortsatt volatilt och oroligt på världens börser. Men går Placera går mot strömmen och breddar i fondutbudet med ytterligare en aktiefond.

April månad levererade inte vad den brukar. Enligt statiken för de senaste 15 åren på Stockholmsbörsen har det bara varit en månad med minusavkastning i april. Med en dag kvar på månaden lyser avkastningen ilsket rött med minus 5,6 procent, inklusive månadens utdelningar.

Men det finns andra börser som haft ännu mer motvind. Tillväxt- och tekniktunga Nasdaq 100 index upplever den sämsta månaden sedan mars 2020. Nedgången i april är drygt 9 procent och nytt årslägsta har även noterats.

Det var en bred nedgång för aktier på global basis under april, och hela sju av tio globala sektorer sjönk i värde. Bland vinnarna hittar vi defensiva dagligvarusektorn som landade på plus under april med 2,9 procents uppgång. Allmännyttiga bolag och energisektorn har precis lyckats nå plusavkastning men bara med någon ynka procentenhet.

Svagast avkastning var det för telekommunikationssektorn och tekniksektorn som båda föll tvåsiffrigt. Värt att notera är att energisektorn backat under månaden, sedan årsskiftet är det den enda globala sektorn med positiv avkastning.

Den tydliga motvinden för aktier under april ser vi tydligt i Placeras utvalda fonder som bara har en fond i positivt territorium under månaden.

Den enda fonden som landat på plus i april är IKC Avkastningsfond. Den har listans lägsta risk vilket betalat sig under månaden.

Den defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest som investerar en stor andel i fastigheter har drabbats hårt av den stora nedgången för fastighetsaktier i spåren av stigande räntor. Fonden har backat över 8 procent i april.

Listans teknikfond Fidelity Global Technology är näst sämsta fond men räddas av en dollar som stärkts med över 6 procent mot den svenska kronan. När fondens avkastning räknas om till kronor höjs avkastningen.

Även listans globalfondsval Storebrand Global Multifactor A har gynnats av dollaruppgången, vilket begränsat månandens nedgång till hanterbara 0,6 procent. Men det är betydligt bättre än snittet.

Två av listans blandfonder, AMF Balansfond och Carnegie Strategifond, har sjunkit i värde. Båda har en betydande aktieexponering. Det tredje blandfondsvalet, den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity, har klarat månaden bra med en marginell nedgång.

Jag tar ut svängarna efter den otroligt svaga börsmånaden vi precis tagit oss ut från, och väljer att bredda fondvalen med en aktiefond. Valet landar på en USA-indexfond med bred exponering. Anledningarna är flera.

USA är en världens mest effektiva aktiemarknader, vilket är tydligt när man ser den lilla andel aktiva förvaltare som år efter år lyckats klå aktieindex. Därför landar valet på en indexfond.

Valet av USA har att göra med att det är världens största börs och USA har den största inhemska ekonomin i världen. USA är ovanligt innovativt och inte minst är landet duktigt på att få fram stora bolag. Nio av de tio största bolagen i världen mätt i börsvärde är från USA.

Vinsttillväxten i USA är bra, till viss del skyddad av den stora inhemska marknaden och geografiskt långt ifrån kriget i Ukraina. Vinsterna för de 500 största USA-bolagen väntas växa med drygt 12 procent i år.

Vinsttillväxten för globalt aktieindex landar i år på drygt 11 procent. enligt indexberäknaren MSCI. Räknar vi bort drygt 61 procent som är USA-bolag är vinsttillväxten ännu lägre.

Länsförsäkringar USA Indexnära följer det breda S&P 500 indexet som räknas som ett av världens mest erkända aktieindex. Indexet ger en bra riskspridning och exponering på runt 80 procent av USA:s totala börsvärde.

Fonden placeras i fondkategorin ”USA, mixbolag”, vilket innebär att den innehåller en balanserad blandning av värde- och tillväxtbolag med tonvikt på stora bolag.

(Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Länsförsäkringars policy för hållbara investeringar, som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.  Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen.)

Totalt handlar det om runt 460 bolag, från de allra minsta bolagen med ett börsvärde kring 300 miljarder kronor till de absolut största drakarna som Apple med ett börsvärde på 25 000 miljarder kronor. Det genomsnittliga bolaget i fonden har ett börsvärde på ungefär 700 miljarder kronor.

Tio största innehav
Bolag vikt i fonden, %
Apple 7,0
Microsoft 5,9
Amazon 3,6
Tesla 2,3
Alpahabet Class A 2,1
Alpahabet Class C 2,0
Nvidia 1,7
Berkshire Hathaway Class B 1,7
Meta Platform 1,4
UnitedHealth Group 1,2
Källa: Morningstar den 31 mars 2022 28,9

 

De tio största innehaven står för 29 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning. Största bolag är Apple på 7 procent följt av Microsoft med 5,9 procent.

Fonden ger en bred exponering mot USA:s aktiemarknad. Största sektor är tekniksektorn på 26 procent, följt av finans och hälsovårdssektorn på 14 procent vardera. Sällanköpsvaror kniper fjärdeplatsen med drygt 12 procent.

Länsförsäkringar USA Indexnära har haft en högre avkastning än kategorisnittet av USA-fonder de senaste tre och fem åren. Det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet och jämförelseindex, vilket gör det till en riktigt bra prestation. 

Den årliga avgiften för Länsförsäkringar USA Indexnära är på låga 0,2 procent. Ett säkert, kanske lite fegt, men klokt USA-bet. Jag har ovanligt svårt att spå vilka aktivt förvaltade USA-fonder som blir vinnare det närmaste halvåret.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att börsen vänder upp efter den synnerligen svaga aprilmånaden och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare fem fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering, så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKS Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolags som främjar välbefinnande och hälsa. Och investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Länsförsäkringar USA indexnära: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

PLUS Alla bolag Sverige Index: Fonden investerar efter Nasdaq OMX Stockholms All-Share index som följer runt 330 bolag noterade på Stockholmsbörsen.

PriorNilsson Realinvest A: Fond med tydligt fokus på realtillgångar, som levererat en hög avkastning till en riktigt låg risk med tanke på att den investerar i nordiska aktier.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

SPP Aktiefond Europa: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 489,91 -
Fondita Healthcare B Köp 1 525,31 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 631,37 -
PLUS Allabolag Sverige Index Köp 124,70 -
PriorNilsson Realinvest A Köp 4 811,23 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 460,84 -
Storebrand Europa A SEK Köp 175,78 -
AMF Balansfond Köp 353,00 -
Atlant Opportunity Köp 1 361,49 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 841,75 -
IKC Avkastningsfond Köp 132,33 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -