Diversifiera med infrastruktur

Fondanalys Infrastrukturinvesteringar erbjuder attraktiva kassaflöden och stabila vinster. De är defensiva och erbjuder inflationsskydd och intäkterna påverkas inte så mycket av konjunkturen. Infrastrukturtillgångar ger en bra diversifiering i en fondportfölj.

De stora pensionsfonderna har väldigt långa investeringshorisonter och var tidigt ute med att investera i infrastruktur. Tillgångsslaget har flera unika egenskaper. Det är en stabil verksamhet som inte är särskilt konjunktionskänslig och ger ett bra inflationsskydd.

Infrastrukturbolag består av anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället.

De är verksamma inom vatten- och kraftförsörjning som vattenrening och elnät, transport som järnvägar, hamnar, betalvägar och broar, kommunikation som teleoperatörer och telekommastbolag, fibernätverk och datacenter och social infrastruktur som omfattar skolor, hälsovård och offentliga anläggningar.

Infrastrukturbolagen har stabila och långsiktiga motparter som kommuner och stater och har låg politisk risk. Verksamheten har oftast en stor andel med långa avtal som är inflationsskyddade. Oftast skapas ett naturligt monopol, då barriärerna för nya aktörer är höga beroende på stora initiala investeringar samt många regleringar.

Inte minst är infrastrukturinvesteringar lokala eller regionala med liten konkurrens. Affärsmodellen för infrastrukturbolagen skapar en begränsad affärsrisk som ger aktien unika egenskaper. Och infrastrukturaktierna hjälper till att reducera risken i en portfölj.

Det finns ett antal starka drivkrafter för en hållbar infrastruktur.

Den första är att omställningen till en hållbar ekonomi kommer att kräva stora investeringar under en lång period för att uppnå netto-noll utsläpp till 2050.

Det finns en skuld då en majoritet av länder har underinvesterat i infrastruktur, vilket i sig kräver stora investeringar för att komma i kapp. Samtidigt måste det investeras mer i infrastruktur för att digitalisera och elektrifiera ekonomin.

För den som är långsiktig och kan se igenom dagens brus och negativa marknadssentiment har Placera ett förslag på infrastrukturfond.

Placera har hittat UB Infra A som sticker ut i mängden. Den har investeringsfokus i den utvecklade världen.  Fonden är aktivt förvaltad sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers.

Pekka Niemelä

Han förvaltar två infrastrukturfonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar  globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Fonden har en aktiv investeringsprocess. Pekka Niemelä föredrar att investera långsiktigt i bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol.

Förvaltaren letar i första hand efter kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, järnvägar, flygplatser, hamnar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Investeringar sker även i mer konkurrensutsatta sektorer som förnybar energi och telekominfrastruktur.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond med drygt 60 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg och lägre än genomsnittet för kategorin.

Målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Förvaltaren har ett lika-vikt-tänk i fonden vilket innebär att man investerar maximalt 2 procent i ett bolag och det ger en övervikt av små- och medelstora bolag jämfört med jämförelseindex. När bolag når sin maxgräns sker rebalansering av innehaven.

Förvaltaren har investerat knappt 50 procent av kapitalet i stora bolag och 39 procent i medelstora bolag. Resterande del utgörs av småbolag.

Bland infrastrukturbolagen som fonden investerat i, hör 56 procent hemma i sektorn allmännyttiga bolag, följt av industrisektorn med 35 procent. De fyra största undersektorerna är el-service inom allmännytta, bred allmännytta, vattenservice inom allmännytta och flygplatser.

USA-bolag utgör drygt 36 procent. Europas andel är knappt 50 procent. Spanien står för 11 procent, franska bolag väger 9,6 procent och Storbritannien står för 9 procent. Åtta procent är investerat i Latinamerika och Australien.

Tio största innehaven i UB Infra A
Bolag vikt i %
National Grid 2,2
Eversource Energy 2,1
Consolidated Edison 2,1
Verbund AG Class A 2,1
Grupo Aeroportuarioa del Pacific 2,1
Severn Trent 2,1
Naturgy Energy Group 2,1
United Utilites Group 2,1
Public Services Enterprise Group 2,1
Canadian Pacific Railway 2,0
Källa: Morningstar 21,0

 

De tio största bolagen i portföljen står i dag för 21 procent av det förvaltade kapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning.

De största vinnarbolagen i fonden det senaste året är den mexikanska flygplatsoperatören Grupo Aeroportuarioa del Pacific med 55 procents avkastning. Österrikiska Verbund är landets största elleverantör med  90 procent av elen från vattenkraft. Aktien har stigit 45 procent det senaste året.

De senaste fem åren har UB Infra A levererat en bra riskjusterad avkastning och avkastat bättre än kategorisnittet av liknande fonder. Även det senaste året har fonden lyckats bättre än kategorisnittet.

UB Infra A   Kategori
Avkastning % 5 år 47,2 37,5
Avkastning % 1 år 15,0 12,9
Avkastning % i år 1,4 0,2
Risk % 3 år 13,3 13,5
Betyg* 3  
Avgift%/år 1,5  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Bransch, Infrastruktur  
Förvaltare: Pekka Niemelä  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 3 maj 2022    

 

Den årliga avgiften landar på 1,5 procent per år, vilket faktiskt är lägre än snittet i fondkategorin. Fonden har tre stjärnor av fem möjliga på tre års sikt och fyra stjärnor på fem års sikt hos Morningstar.

Vi ger en köprekommendation på UB Infra A. Infrastrukturinvesteringar passar utmärkt för den privata investeraren som är långsiktigt och vill sprida risken i portföljen.

Den passar utmärkt som komplement till en globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på mellan tre och fem år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UB Infra A Köp 1 988,57 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -