Placeras elva utvalda fonder i juni

Köptips Börserna inledde maj med fortsatta nedgångar, men sedan mitten av månaden är flera aktieindex upp tvåsiffrigt. Placera passar på att genomföra ett fondbyte i utbudet av utvalda fonder.

Ett av världens mest kända aktieindex, S&P 500 index som inkluderar de 500 mest omsatta, lönsamma och största bolagen i USA, har sedan årets bottennotering fredagen den 19 maj stigit med närmare 9 procent.

S&P 500

Samma mönster ser vi för Stockholmsbörsen som stigit drygt 10 procent sedan botten den 9 maj, vilket gör att maj ser ut att bli den första plusmånaden sedan mars.

Sjunkande långräntor under andra halvan av månaden anses vara en starkt bidragande anledning till den ökade riskaptiten på aktiemarknaden. Marknaden har skruvat ner förväntningarna på kommande räntehöjningar, vilket även fått dollarrallyt att lugna ner sig betydligt.

Under månaden har kronan förstärkts med drygt en procent mot dollarn, vilket ännu en gång visar vilken risk-på-valuta kronan är. Således påverkas omräkningen av avkastningen från utlandsnominerade fonder i dollar till svenska kronor negativt under månaden.

De senaste veckornas uppgång för aktier är bred. Den senaste månaden är åtta av tio globala sektorer på plus. Energisektorn är månadens bäst presterande med en uppgång på drygt 16 procent. Energisektorn är samtidigt den klart bäst presterande sektorn sedan årsskiftet med en uppgång på närmare 50 procent.

Svagast avkastning uppvisar sällanköpsvaror och dagligvaror. Båda sektorerna har backat runt tre procent.

Sex av fondvalen är på plus under månaden. Listans Europafondsval SPP Aktiefond Europa har stigit mest, men vårt globalfondsval Storebrand Global Multifactor A har nästan samma avkastning.

Den breda indexfonden PLUS Allabolag Sverige index landar också på plusavkastning för månaden tillsammans med PriorNilsson Realinvest A.

Listans teknikfond Fidelity Global Technology har tagit igen mycket av årets nedgång under maj. Den starka uppgången den senaste veckan gör att fondens avkastning landar på plus 1 procent i maj.

Även Fondita Health Care har haft vind i ryggen och landar på plusavkastning i maj efter en tuff inledning på året.

Jag väljer att genomföra ett fondbyte. Valet blir att ta in Spiltan Aktiefond Stabil med fokus på värdebaserade tillväxtbolag.

Vi tar hem vinsten i PriorNilsson Realinvest, som får lämna plats för Spiltan Aktiefond Stabil som har en högre risknivå och flera innehav som kan gynnas mer vid en börsvändning.

Värt att notera är att PriorNilsson Relainvest bara är back drygt 11 procent sedan årsskiftet, vilket är en riktigt bra prestation.

Spiltan Aktiefond Stabil hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Erik Brändström och Pär Andersson.

Erik Brändström och Pär Andersson

Investeringsprocessen är egenutvecklad och strukturerad där man först exkluderar bort ej hållbara och allt för riskfyllda verksamheter. Efter det genomför man en djupanalys där bolaget ska uppfylla åtta kriterier.

Spiltan Fonders åtta investeringskriterier omfattar att bolaget ska ha en förståelig verksamhet med tydlig affärsmodell och förutsägbar verksamhet som inte är utsatt för yttre faktorer.

Verksamheten ska ha en långsiktig uthållighet och ha en förmåga att förnya sig över tid. Intäkter och vinster ska vara stabila. Marginalerna ska vara uthålliga, gärna vara höga och växande med inte för stor variation över tid.

Bolaget ska ha en stabil historik och visa att det kan generera vinst i olika typer av marknadsklimat. En viktig del är att ledningen är rationell och arbetar för aktieägarnas intresse och man ser gärna en stark huvudägare.  

Sist men inte minst ska bolagens verksamhet var långsiktigt hållbara och minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Investeringsprocessen säkerställer att bolagen uppfyller alla åtta kriterier och enligt Spiltan är den typen av bolag värdebaserade tillväxtbolag varav många har en tydlig underliggande strukturell tillväxt. Sista delen är att investeringsrådet ger klartecken för investering.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 27 aktiepositioner och ungefär 40 ränteplaceringar. Det bidrar till en väldiversifierad portfölj.

Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig och omsättningshastigheten är låg. Det är precis så som förvaltarna vill ha det med en investering, helt enkelt köpa en aktie och äga den länge.

Innehavens storlek varierar. De stora innehaven väger upp till 6 procent, normalinnehavet runt 4 procent och 2 procent för mindre innehav. Det sker löpande en rebalansering av de övergripande vikterna 50/35/15 och de enskilda innehaven 6/4/2.

Fonden har överpresterat mot både index och fondkategorin sedan fondstart, och den genomsnittliga avkastningen de senaste tio åren är 16,7 procent för fonden, 13,2 procent för index och 12,7 procent för kategorisnittet.

Det som sticker ut är att risken i fonden har varit klart lägre än både index och kategorisnittet för likande fonder. Det gör att fonden har levererat en hög riskjusterad avkastning, vilket vi imponeras av.

Den årliga avgiften för Spiltan Aktiefond Stabil är 1,5 procent, vilket är lite högre än kategorisnittet. Men Placera tycker att man får en ovanligt bra aktivt förvaltad fond för prislappen, precis vad man betalar för.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att börsen fortsätter upp efter den synnerligen svaga inledning på börsåret 2022 och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högre eller högst risk. Det finns ytterligare sex fonder inom de segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKS Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolags som främjar välbefinnande och hälsa. Och investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Länsförsäkringar USA indexnära: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

PLUS Alla bolag Sverige Index: Fonden investerar efter Nasdaq OMX Stoclholms All-Share index som följer runt 330 bolag noterade på Stockholmsbörsen.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

SPP Aktiefond Europa: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 489,80 -
Fondita Healthcare B Köp 1 514,32 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 612,87 -
PLUS Allabolag Sverige Index Köp 126,98 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 194,81 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 527,21 -
Storebrand Europa A SEK Köp 178,22 -
AMF Balansfond Köp 352,23 -
Atlant Opportunity Köp 1 354,07 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 832,81 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,18 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -