Sjutton köpvärda aktier i juli

Köpvärda aktier Nedgången på börsen fortsätter. Investerarnas fokus flyttas från inflationsrädsla till recessionsrädsla. Huvudfrågan förblir om börsen ska fortsätta ner. På Placeras lista över månadens köpvärda aktier sker ett par förändringar.

Är det något vi kan lära av historien så är det att börsen aldrig är måttlig.

Historiskt sett kan högsommarbörsen te sig en smula tråkig. Den genomsnittliga uppgången mellan midsommar och kräftpremiären under de senaste 25 åren är blott 0,1 procent.

Genomsnittsvärdet ger dock en skev bild. Sommarbörsen har historiskt varit volatil, där genomsnittsuppgången respektive nedgången summeras till hela 6 procent.

Sommarens normalt sett små volymer i kombination med en rapportperiod brukar ge många tvära kast.

På den positiva sidan kan sägas att vi trots att vi närmar oss rapportperioden för det andra kvartalet fortfarande inte sett särskilt många vinstvarningar och företagen är fortfarande betydligt mer positiva än konsumenterna.

Rimligtvis kommer företagens vinster att behöva justeras ner mer i loppet av det här året särskilt om konsumenterna gör verklighet av sin deppighet och börjar dra i svångremmen.

Frågan är om börserna redan prisat in detta tillräckligt eller om vi först får se en verklig långsiktig börsbotten någon gång under den kommande hösten eller tidigt nästa år.  

Oavsett vad så föll Stockholmsbörsens breda index 11,2 procent i juni och nedgången under årets första halva summeras nu till hela 29,2 procent.

I juni föll det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 med 7,7 procent och nedgången från årets början är 21 procent.

Vi har alltså kommit ner betydligt på börsen och den som tror på ytterligare en stor nedgång härifrån behöver vara en pessimist av större kaliber.

I senare delen av juni hade vi en tendens till ett björnmarknadsrally. Allt sämre ekonomisk statistik, vilket i sin tur sänkte långräntorna fick börsen att stiga. Främst var det tillväxtaktier som var drivande i uppgången.

Samtidigt har inflationen börjat lätta när det gäller flera råvaror som virke och koppar. Virkespriserna är ner 50 procent från sin högsta nivå och kopparpriset är ner över 20 procent.

Det negativa med det är att koppar är en de mest träffsäkra indikationerna på att vi kommer att få en lågkonjunktur. De senaste fyra recessionerna har alla föregåtts av att kopparpriserna fallit med minst 20 procent från sin senaste topp. Även fraktpriserna är ner kraftigt.

Ur ett investerarperspektiv flyttas fokus nu från rädslan för inflation till rädslan för en lågkonjunktur. Centralbankerna kommer sannolikt att få bukt med inflationen och stoppa pris-lönespiralen. Nu återstår det att se om det leder till en ekonomisk recession.

Börserna världen över börjar så smått prisa in att inflations- och räntetoppen kan vara nådd, men ännu har man inte fullt ut prisat in recessionsrisken.

Utöver denna oro finns fortfarande många geopolitiska oroshärdar som snabbt kan ställa spelplanen på ända.

Energipriserna är till exempel rekordhöga. I höst finns det risk för att det hela utvecklas till en bristsituation på gas i Europa, vilket skulle kunna tvinga industriproduktionen att sakta ner eller stanna av.

Den dystra bilden avspeglas naturligtvis i Placeras lista över köpvärda aktier.

De enda två aktier som hållit emot är danska diabetesjätten Novo Nordisk och amerikanska Servicenow som båda stigit med 2 procent under månaden.

Svagast har det gått för Air Liquide, Sandvik och ASML som fallit med 20, 17 respektive 15 procent.

När vi går in i juli blir det inga byten på listan, däremot lägger vi till ett par bolag av mer defensiv karaktär.

Nya på listan är energidrycksjätten Monster Beverage och Essity. 

Amerikanska energidrycksjätten Monster Beverage har en fortsatt intressant tillväxtresa framför sig. Monster Beverage är världsledande inom energidrycker. Monsters energidrycker säljs globalt, men det är framför allt i USA och Kanada som bolaget är ledande. Företaget är dominerande på USA:s energidrycksmarknad. Marknadsandelen ligger på drygt 40 procent.

Monster Beverage har höjt priserna samtidigt som företaget nu uppger att kostnadstrycket minskar och efterfrågan är stark både på den viktiga nordamerikanska marknaden och den europeiska marknaden. Utöver det har Monster påbörjat ett aktieåterköpsprogram.

Värderingen ser attraktiv ut med tanke på tillväxtpotentialen, aktiens nedgång och bolagets defensiva produkt.

Essitys senaste rapport kan anses vara vändningen för aktien. Prishöjningarna till kund fick bra genomslag. Om Essity kan fortsätta höja priserna samtidigt som de kapar kostnader kommer en marginalexpansion att ske. Dessutom besitter Essity defensiva egenskaper vilket kan vara gynnsamt i en lågkonjunktur.

Placeras lista över köpvärda aktier ska inte ses som en sammansatt portfölj utan som inspiration och som förslag på aktier som skulle kunna ingå i en individuell portfölj. Ser vi spännande möjligheter i en aktie på kort- och medellång sikt kan de få plats på listan men som regel ger vi förslag på aktier som ska kunna ägas på lång sikt. Listan uppdateras en gång i månaden.

 

Placeraredaktionens mest köpvärda aktier i juli

Garo

Gnosjöbolagets elbilsladdare rider på en megatrend när omställningen från fossila till eldrivna bilar går i en rasande takt. Parallellt får andra delar av produktportföljen draghjälp när kunderna behöver uppgradera sin elinfrastruktur. Inte billig, men aktien är det säkraste kortet i sektorn var vår slutsats när vi gick igenom sektorn nyligen.

Läs Placeras sektoranalys här.

Munters

Fukt- och kylbolaget Munters brukar värderas högt men har inte alltid levt upp till förväntningarna på aktiemarknaden. Nu gör bolaget en ny offensiv inom datacenters och den här gången tror vi förutsättningarna är bättre än senast, samtidigt som värderingen inte längre är dyr.

Läs Placeras analys här.

Novo Nordisk

Den danska läkemedelsjätten kom med en urstark kvartalsrapport där bolaget höjde sina helårsprognoser. Dominansen inom diabetesläkemedel är attraktiv och intressant i sig och till det kommer potentialen i inbrytningen inom fetmasegmentet.

Sandvik

Konjunkturen och kostnadsinflation ligger verkstadssektorn i fatet på kort sikt men samtidigt växlar Sandvik upp. Bolaget höjde sitt tillväxtmål på en kapitalmarknadsdag nyligen, gruvsegmentet går starkt och i slutet av sommaren knoppas stålverksamheten av. Det bör gynna värderingen

Läs Placeras analys här.

Tokmanni

Finsk lågpriskedja som tagit rejält med stryk under inledningen av året. Tror dock att lågpris är attraktivt i dessa tider och med god direktavkastning så hör de till dem man ska ha i portföljen.

Byggmax

Alla ska tydligen ut och flyga utom jag och grannen. Semester hemma är det som gäller även i år, enligt mig. Hoppas att Byggmax-ledningen inte ska klanta bort det och då finns det en potential under sommaren.

 

Microsoft

Microsofts rapport för det första kvartalet övertygade. Både omsättning och vinst låg något över marknadens förväntningar. Utsikterna framåt ser fortsatt ljusa ut trots den makroekonomiska oron som gjort att aktien kommit ner en bit. Microsoft är fortsatt en given vinnare i digitaliseringen av världen och borde finnas med i varje depå som ett basinnehav.

Palo Alto

Datasäkerhetsbranschen är segmenterad. Palo Alto erbjuder helhetslösningar och spås en mycket fin tillväxt under de kommande åren. 2024 spås omsättningen ha fördubblats jämfört med årsomsättningen 2021. Säkerhetsbranschen har hållit emot starkt i nedgången.

Servicenow

Saas-bolaget Servicenow är leverantör av molnbaserade tjänster för att automatisera företags IT-verksamhet. I förlängningen sänker det driftskostnaderna och ökar effektiviteten. Resultatet för det första kvartalet var mycket starkt med en omsättningsökning på 29 procent. Aktien borde kunna hålla emot i björnmarknaden.

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec är världsledande inom medicintekniska hjälpmedel för diagnos och behandling av synfel (oftalmologi) och mikrokirurgi. Bolaget fortsätter att gå starkt och efterfrågan är mycket god i spåren av en åldrande befolkning. Carl Zeiss Meditec är en aktie som passar väl in i en långsiktig portfölj. De långsiktiga trenderna med en allt äldre, sjukare och alltmer välbeställd befolkning kvarstår.

Läs Placeras analys här.

Monster Beverage

Amerikanska energidrycksjätten Monster Beverage har en fortsatt intressant tillväxtresa framför sig. Monster Beverage är världsledande inom energidrycker. Monsters energidrycker säljs globalt, men det är framför allt i USA och Kanada som bolaget är ledande. Företaget är dominerande på USA:s energidrycksmarknad. Marknadsandelen ligger på drygt 40 procent.

Monster Beverage har höjt priserna samtidigt som företaget nu uppger att kostnadstrycket minskar och efterfrågan är stark både på den viktiga nordamerikanska marknaden och den europeiska marknaden. Utöver det har Monster påbörjat ett aktieåterköpsprogram.

Värderingen ser attraktiv ut med tanke på tillväxtpotentialen, aktiens nedgång och bolagets defensiva produkt.

Läs Placeras analys här. 

Alphabet

Alphabet ett av världens största teknikkonglomerat med en nettokassa på 150 miljarder dollar vilket känns stabilt i oroligare tider. Inträdesbarriärerna på marknaden är höga och bolaget är rimligt värderat efter den senaste nedgången. I mitten av juli kommer det ske en aktiesplit vilket möjliggör för aktien att komma med i Dow Jones Industrial Average index. Detta skulle kunna leda till ett köptryck i aktien.

Läs Placeras analys här.

Essity

Hygien- och pappersjätten Essity har inte varit någon vidare investering sedan avknoppningen från SCA men nu kan det vara läge att köpa aktien. Den senaste rapporten kan anses vara vändningen då prishöjningarna till kund fick bra genomslag. Om Essity kan fortsätta höja priserna samtidigt som de kapar kostnader kommer en marginalexpansion att ske. Dessutom besitter Essity defensiva egenskaper vilket kan vara gynnsamt i en lågkonjunktur.

Tomra

Pantbolaget Tomra har fallit ordentligt under 2022 och värderingen ser nu mer aptitlig ut. På bolagets kapitalmarknadsdag presenterades nya finansiella mål där omsättningen ska dubbleras under den kommande femårsperioden medan ebita-marginalen ska nå 18 procent. Hållbarhetstrenden talar för Tomra och för den som är långsiktig kan det vara läge att ta en position i aktien.

Läs Placeras analys här.

ASML

ASML är marknadsledaren inom den globala halvledarindustrin och tillverkar maskiner för tillverkning av halvledare och så kallade integrerade kretsar. ASML dominerar med en teknik som heter EUV-litografi (Extreme ultraviolet lithography), vilket de är ensamma om. EUV-teknologin är i förlängningen avgörande för att minska storleken på kretsarna och därigenom öka prestandan på en mindre yta i allt från datacenter till smarta telefoner. Aktien värderas på en historiskt låg nivå och tillväxten är så pass stark att bolaget flaggat för att de har svårt att möta efterfrågan på kort sikt. Trots det spås tillväxten växa med 20 procent i år.

Blackrock

Världens största kapitalförvaltare Blackrock är klar marknadsledare med en affärsmodell som har tydliga skalfördelar. Ökade förvaltningsvolymer kräver små kostnadsökningar, vilket ger bra förutsättningar för ökad lönsamhet. Blackrocks rörelsemarginal är högre än både Apples och Googles, men värderingen ligger kring ett p/e-tal på 15, vilket är aptitligt för en marknadsledare som växer med attraktiva utsikter.

Läs Placeras analys av aktien här.

Air Liquide

Franska Air Liquide är den näst största aktören på den globala industrigasmarknaden och den gröna omställningen i EU erbjuder nya intressanta tillväxtmöjlighet. Industrin inom Europa har ambitiösa mål att minska utsläppen med 55 procent 2030 och vara klimatneutrala senast 2050. Det skapar stora möjligheter för Air Liquide att hjälpa sina kunder att nå målen. Det krävs massiva investeringar för att Europas bolag ska nå målen och dagens höga oljepris är en katalysator för energieffektivisering.

Läs Placeras analys här.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Microsoft Köp 256,83 -
Garo Köp 130,10 -
Palo Alto Networks Köp 493,94 -
Munters Group Köp 59,10 -
ServiceNow Köp 475,68 -
Novo Nordisk B Köp 777,70 -
Carl Zeiss Meditec A G Köp 112,30 -
Sandvik Köp 166,05 -
Monster Beverage Köp 92,70 -
Tokmanni Group Oyj Köp 11,33 -
Alphabet Inc Class C Köp 2 187,45 -
Byggmax Group Köp 51,90 -
Essity B Köp 270,80 -
Microsoft Köp 256,83 -
Tomra Systems Köp 184,64 -
Palo Alto Networks Köp 493,94 -
ASML Holding Köp 475,88 -
BlackRock Köp 600,36 -
Air Liquide Köp 128,59 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -