Placeras utvalda fonder i augusti

Köptips Den senaste månaden har äntligen bjudit på betydande börsuppgångar. Placera passar på att genomföra ett fondbyte inför augusti.

SIXRX

Den senaste månadens breda och starka börsuppgång överraskade mig. I Bank of Amerikas senaste månadsenkät som kom i mitten på månaden indikerade den en ovanligt låg riskvilja, och allokeringen till aktier är i nivå med finanskrisen 2008. Samtidigt har investerarna bunkrat kontanter i en utsträckning som inte setts sedan 2001, och de flesta räknar med att en recession är på väg.

Frågan är om inte ordspråket ”när det är som mörkast vänder det” passar in här. För sedan i början på juli har flera aktier och sektorindex återhämtat sig betydligt. Efter en halvering av fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index under året, har vi sett en återhämtning på 23 procent under juli.

Det ökade risktagandet ser man på den svenska kronan som stärkts mot den amerikanska dollarn från 10,58 kr till 10,16 kr sedan den 12 juli.

USD/SEK

Stockholmsbörsens breda aktieindex har en uppgång på drygt 12 procent, vilket är i nivå med det tekniktunga Nasdaq 100 index.

Det var en bred uppgång för aktier på global basis under juli. Nio av tio huvudsektorer landade på plusavkastning. Svagast avkastning var det för den defensiva telekommunikationssektorn. Störst uppgång såg teknikbolagen och sällanköpsvaror.

Den tydliga medvinden för aktier under juli ser vi tydligt i Placeras köpvärda fonder som bara har en fond med negativ avkastning.

Uppgången är bred och fyra fonder har en avkastning på mer än sju procent. Högst avkastning står listans aktivt förvaltade Sverigefond för. Spiltan Aktiefond Stabil har lyckats bäst under månaden med en tvåsiffrig uppgång.

Listans blandfonder AMF Balansfond och Carnegie Strategifond har ökat i värde. Det gemensamma för de två fonderna är att de har en stor exponering mot Stockholmsbörsen och följt med i det bättre aktieklimatet.

Listans tredje blandfondsval, den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity, har klarat månaden bra.

Störst nedgång av aktiefonderna har Handelsbanken Asien Tema som backat drygt 3 procent den senaste månaden.

Kronan har tagit igen förlorad mark mot euron som tappat 3,5 procent mot kronan, vilket sänkt avkastningen för Europafonder. Dollarn har mer eller mindre handlats i sidled mot kronan under månaden.

Placera väljer att ta hem vinsten i indexfonden PLUS Alla bolag Sverige Index efter den starka julimånaden.

Valet blir en billig nordisk indexfond med en bredare sektorexponering. För den som vill ha en stor exponering mot Stockholmsbörsen erbjuder listan den aktivt förvaltade Sverigefonden Spiltan Aktiefond Stabil.

DNB Norden Indeks A är en indexnära fond som följer det breda nordiska aktieindexet VINX Benchmark-index. Det är en av få nordiska indexnära fonder som finns på fondmarknaden.

Att jag väljer en passivt förvaltad fond beror på att fonden sticker ut genom att den riskjusterade avkastningen för de tre senaste åren hör till fondkategorins högsta.

VINX Benchmark-index består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna, med representation från en majoritet av de viktigaste sektorerna. Indexet är marknadsviktat och tar hänsyn till antal aktier som anses vara tillgängliga för handel, så kallad free-float.

Indexet omfattar bolag noterade på de tre Nasdaqbörserna (Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm) samt Oslobörsen.

Indexet revideras två gånger per år för att säkerställa att det erbjuder hög investeringsbarhet med låga transaktionskostnader. Total omfattar det runt 180 bolag.

Sverige utgör precis som indexvikten den största marknaden på 44 procent, följt av Danmark på 27 procent, Finland och Norge på 14 respektive 11 procent. Fonden har totalt drygt 180 investeringar, de tio största innehaven väger 30 procent.

Andelen stora bolag är drygt 70 procent, medelstora bolag utgör 26 procent och 4 procent är småbolag. Industribolag på 27 procent är den största sektorn, och näst största sektor är finansbolag på 17 procent. Hälsovårdssektorn är fondens tredje största sektor.

Ser vi på underbranscher väger rena industribolag 12 procent, bioteknik 11 procent och banker 8 procent. Största bolag är danska läkemedelsjätten Novo Nordisk med en vikt på 9,3 procent, följt av norska energijätten Equinor på drygt 3 procent.

Det är en billig indexnära fond som levererat i nivå med index efter avgifter och bättre än kategorisnittet. DNB Norden Indeks A har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,3 procent.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att börsuppgången fortsätter och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till fonderna med högst risk. Det finns sju fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag räntefonden IKC Avkastningsfond med lägst risk.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

Fondita Healthcare: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolag som främjar välbefinnande och hälsa. investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

DNB Norden Indeks A: Fonden investerar efter VINX Benchmark-index, det omfattar bolag noterade på de tre Nasdaqbörserna (Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm) samt Oslobörsen. Avkastningen för fonden har varit högre än kategorisnittet de senaste tre åren. Och det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet av Norden fonder.

Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK): En aktivt förvaltad fond med en tematisk investeringsstrategi med fokus på en grundlig aktieanalys.

Länsförsäkringar USA indexnära: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Storebrand Europa A SEK: En indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: En aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 503,66 -
Fondita Healthcare B Köp 1 493,46 -
Köp 167,25 -
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) Köp 800,45 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 637,80 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 184,51 -
Storebrand Global Multifactor A SEK Köp 145,50 -
Storebrand Europa A SEK Köp 172,32 -
AMF Balansfond Köp 351,87 -
Atlant Opportunity Köp 1 332,80 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 772,79 -
IKC Avkastningsfond Köp 128,47 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -