Två globalfonder för hållbarhet

Fondanalys Placera synar två globalfonder som investerar i hållbara lösningsorienterade bolag för att hjälpa till med den globala klimatomställningen. Båda globalfonderna såg dagens ljus under våren 2018 och har nu drygt fyra års avkastningshistorik.

Ingen av fonderna är klassificerade som branschfond inom förnybar energi eller miljö, utan är klassificerade som globalfonder. Det positiva är att båda fonderna är relativt billiga för att vara aktivt förvaltade.

Storebrand Global Solutions A är en fossilfri globalaktiefond med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman, fonden gick tidigare under namnet SPP topp 100.

 Philip Ripman

Fonden hör till fondkategorin Global, mix bolag, vilket innebär att den innehåller en balanserad blandning av värde- och tillväxtbolag med tonvikt på stora bolag. Fondens avkastning sedan strategibytet har varit bra. De senaste tre åren har avkastningen varit klart högre än snittavkastningen i fondkategorin. Risken mätt som standardavvikelse är högre än fondkategorin men trots det är den riskjusterade avkastningen högre än snittet för fondkategorin.

Philip Ripman investerar inom fyra teman som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till en bättre värld.

Klimattemat letar investeringar i bolag som har lösningar på dagens klimatproblematik.

Hållbara städer är ett annat av de fyra temana och handlar om hållbara och effektiva byggnader, effektiv vattenhantering och mobilitet.

Temat ansvarsfull konsumtion omfattar återvinning av varor, och tillverkning av hållbara produkter. Positiv social påverkan är fonden sista tema. Det omfattar bolag som genom utbud av varor och tjänster har lösningar på samhällsproblem. Temat innefattar även hälsa och välmående.

Investeringsprocessen är aktiv och väljer bolag utifrån finansiell stabilitet och hållbar verksamhet. En viktig parameter är bolagens innovationskraft och hur bolagen är positionerade för att möta en hållbar framtid. Fonden försöker hitta företag som kommer att bli framtidens vinnare.

Investeringsprocessen följer Storebrands standard för hållbara investeringar som innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent är från produktion och eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Investeringsprocessen mynnar ut i global portfölj på runt 70 innehav. Stora bolag utgör drygt 60 procent av fondens värde. Medelstora bolag står för 27 procent. Resterande del består av små bolag. Det är en tydlig avvikelse från index och en viss avvikelse från fondkategorin Global, mix bolag som oftast har en större andel stora bolag.

Majoriteten av fondens innehav är tillväxtbolag. En tredjedel av fonden består av teknikbolag, vilket är en stor övervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är industribolag på 23 procent, även det är en övervikt. Fonden har inga investeringar i energibolag och har en betydande undervikt i finanssektorn.

Den geografiska riskspridningen är bra: USA är den största regionen med drygt 53 procent av investeringarna, vilket är en undervikt mot index. Kina är näst största land på knappt 5 procent, följt av japanska bolag. Europa utgör drygt 23 procent, vilket är övervikt jämfört med fondkategorins snitt.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Palo Alto Networks 4,2
Crowdstrike Holdings 4,1
Visa 4,0
Amercian Towers 3,8
IBM 3,1
Nvidia 2,8
Bharti Airtel 2,4
Central Japan Railway 2,3
PT Bank Rakyat Indonesia 2,3
Enphase Energy 2,2
Källa: Storebrand 31,1

 

Fondens tio största innehav väger drygt 31 procent. Man tar inga stora investeringar utan de tre största investeringar väger drygt fyra procent vardera. Det ger en bra riskspridning.

Det amerikanska datasäkerhetsbolaget Palo Alto Networks är fondens största innehav på 4,2 procent. Bolaget är specialiserat inom datasäkerhet, där bolaget tillverkar och erbjuder brandväggar som identifierar och kontrollerar applikationer samt skannar datatrafik för att stoppa hot och hackning.

Storebrand Global Solutions   Kategori: Global, Mix bolag
Avkastning % 3 år 34,9 24,5
Avkastning % i år -9,4 -8,2
Risk % 3 år 16,6 14,0
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,8  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Philip Ripman  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 4 okt 2022    

 

Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 7 miljarder kronor. Den årliga avgiften landar på 0,75 procent per år, vilket är lägre än snittet för globalfonder. Placera anser att strategibytet som genomfördes för drygt fyra år sedan bär frukt och ger fortsatt köprekommendation till Storebrand Global Solutions A.

Swedbank Robur Global Impact lanserades i slutet på maj 2018. Fonden hör till fondkategorin Global, flexibel, vilket innebär att den letar investeringar bland alla typer av bolag, såväl stora, medelstora som små.

Fonden förvaltas av David Stenlund, Johan Eriksson och Linnea Zanetti. De har en kvantitativ och strukturerad investeringsprocess och placerar i små- och medelstora bolag globalt, med fokus på att investera i så kallade världsförbättrare.

Linnea Zanetti, David Stenlund och Johan Eriksson

Den kvantitativa investeringsprocessen är strukturerad och kombinerar en så kallad smart-beta-process för att hitta bolag med störst potential som uppfyller FN:s Globala hållbarhetsmål och bidrar till en mer hållbar värld.

Världsförbättrare är bolag som bidrar till en mer hållbar värld efter olika teman. Det är företag som erbjuder teknologier för klimatomställning och som genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav.

Det omfattar även företag som är verksamma inom hälsa, hållbar matindustri, hållbara städer och sanitetsteknik. Inom konceptet världsförbättrare ryms också bolag som finansierar småföretag och specifika områden som utbildning.

Urvalsprocessen omfattar en investeringsprocess i flera steg som startar med drygt 8 000 bolag. Först exkluderas bolag som inte uppfyller Swedbank Roburs hållbarhetskriterium inom tobak, alkohol, vapen, spel, pornografi och fossila bränslen. Bolag som bryter mot internationella konventioner och miljöbrott exkluderas tillsammans med de bolagen som har sämst hållbarhetsarbete.

Det befintliga urvalet screenas nu utifrån teman om världsförbättrare. Den sista fasen i urvalsprocessen är smart beta processen.

Smart-beta-processen bygger på att historiskt har investeringar i företag med specifika egenskaper och faktorer har genererat bättre riskjusterad avkastning än ren indexexponering.

Processen omfattar flera faktorer, blanda annat värdefaktorn som innebär att leta efter billiga aktier. Momentum innebär att följa trender och satsa på vinnaraktier. Kvalitet omfattar bolag som har stabila kassaflöden och starka balansräkning. Bolagens storlek och ESG-engagemang är andra viktiga faktorer.

Investeringsprocessen mynnar ut en portfölj på runt 100 bolag. Investeringshorisonten är långsiktig på minst 5 år. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är låg.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Vertex Pharmaceuticals 2,7
VW Ware 2,4
Nextera Energy  2,3
United Therapeautics 2,3
Enphase Energy 2,1
Swire Properties 2,0
Horixon Therapeutics 2,0
Jazz Pharmaceuticals 2,0
Signify 1,9
SAP 1,9
Källa: Morningstar 21,8

 

Inget innehav väger mer än 2,7 procent. De tio största bolagen i portföljen står i dag för 22 procent av det förvaltade kapitalet. Fonden tar många små bet, vilket avspeglar sig i fondens låga standardavvikelse.

Den största skillnaden mot fondkategorin är att fonden består till 45 procent av medelstora bolag. 12 procent är småbolag och resterande del utgörs av storbolag. Fonden innehåller övervägande tillväxtbolag.

Den geografiska riskspridningen följer ganska väl globalindex, Nordamerika är den största regionen med drygt 58 procent, Europas vikt är drygt 18 procent, vilket är en undervikt jämfört med fondkategorin. Asien står för drygt 18 procent, även det är en övervikt. Huvuddelen av bolagen finns på de utvecklade marknaderna.

Lite överraskande är att hälsovårdsbolag är fondens största sektorbet på 25 procent, följt av teknikbolag på 23 procent. Industrisektorn är tredje störst med 16 procent. Hälsovårdssektorn är fondens klart största övervikt jämfört med både fondkategorin och jämförelseindex. Fonden saknar investeringar i energisektorn och fondens största undervikt är i finanssektorn.

Det senaste årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning är fondens största innehav är bioteknikbolaget Vertex Pharmaceuticals. Aktien har stigit med 64 procent i lokal valuta. Lägg till en US dollar som stärkts med närmare 30 procent det senaste året.

Förvaltarna har lyckats skapa en avkastning som de senaste tre åren som är högre än kategorisnittet. Även årets avkastning sticker ut då fonden backat marginellt och kategorisnittet har backat minus 10 procent. Risknivån är lägre än kategorisnittet vilket ger fonden en bra riskjusterad avkastning. För den goda prestationen har fonden belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Swedbank Robur Global Impact    Kategori: Global, Flexibel bolag
Avkastning % 3 år 26,5 24,1
Avkastning % i år -1,0 -10,7
Risk % 3 år 13,6 15,3
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,7  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: David Stenlund  
* Morningstar har 5-gradig skala Johan Eriksson  
Källa: Morningstar den 4 okt 2022 Linneas Zanetti  

 

Placera tycker att förvaltarna bevisat att investeringsprocessen fungerar och ger köpstämpel till Swedbank Robur Global Impact. Vi uppskattar den årliga avgiften på låga 0,7 procent. Fonden passar bra i en riktigt långsiktig fondportfölj på minst 5 år för att tillgodogöra sig förvaltarnas investeringsstrategi.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global Solutions A SEK Köp 372,59 -
Swedbank Robur Global Impact A Köp 136,74 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -