Placeras tolv utvalda fonder i januari

Köptips Vi lägger ett ovanligt tufft börsår bakom oss och lyfter blicken in i 2023. Det finns många faktorer som kan falla på plats och skapa ett bättre och riskvilligare investeringsklimat under nästa år. Placera passar på att addera till en ny fond i utbudet av utvalda fonder.

Jag har skrivit ett otal gånger att det är viktigt att lyfta blicken när det är som mörkast. 2022 har innehållit ett ständigt nyhetsflöde om den ryska invasionen av Ukraina, rekordhög inflation, stora räntehöjningar från centralbanker, energikris och inte minst en annalkande lågkonjunktur som står för dörren.

Men 2023 kan bli ett bättre år för både aktie- och obligationsinvesteringar. Placera lyfter fram ett antal teman och faktorer som kan bli vägledande och öka investerarnas humör under året.

Den här artikeln kan du även lyssna på här. Kom ihåg att prenumerera på Placera Analys där alla våra inlästa artiklar finns i poddformat.

Frågan hur djup och lång den kommande recessionen blir, är en nyckelfaktor för hur mycket konsumtionen kommer att minska som i sin tur slår på bolagens vinster.

Vi vet inte riktigt hur mycket lägre bolagsvinster som är diskonterade i dagens börskurser. Men det lär vi få facit på under året som kommer. Blir konjunkturnedgången både lindrigare och kortare än förväntat kan riskaptiten stiga betydligt nästa år.

Många experter är eniga att vi får leva med högre priser under det närmaste året. Men när inflationen nått sin högsta nivå, vilket den ser ut att ha gjort i USA och i Sverige närmare vi oss den punkten under vintern. Då kan centralbankerna återigen börja signalera att sänkta räntor står för dörren. Det skulle ge ett bra stöd och ett klart bättre investeringsklimat för aktier, obligationer och reala tillgångar.

Återöppningen av Kina är en faktor som kan bli en krockkudde för världsekonomin. Sannolikt blir det två steg framåt och ett tillbaka, men ett mer normalt Kina minskar pressen på leverantörskedjor och därmed minskade producentpriser och lägre fraktpriser. Ökad rörlighet för kineser skapar mer konsumtionen för både inhemska och internationella sällanköpsbolag och det driver ekonomisk tillväxt.

USA har sjösatt sin stora energiomställningsreform och i Europa är energiomställning och minskat energiberoende från Ryssland högsta prioritet.

Det skapar en våg av investeringar inom förnybar energi, energieffektivisering, elfordon och annan betydelsefull infrastruktur för en grön omställning. Investeringar som skapar tillväxt och högre ekonomisk aktivitet.

Sist men inte minst får vi förhoppningsvis konstruktiva fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina under 2023. Det skulle minska de geopolitiska spänningar, sänka risknivån och lösa livsmedelsproblematik och inte minst rädda människoliv.

Det är många pusselbitar som kan falla på plats under 2023 och tillsammans skapa en högre tillväxt än förväntat, både i den globala ekonomin och för bolagsvinster. Det skulle öka risk- och investeringsviljan.

Jag väljer att bredda Placeras utvalda fonder men ytterligare en aktiefond.

Valet landar på en bred tillväxtmarknadsfond med småbolagsfokus. Relativt låg värdering och god vinsttillväxt talar för småbolag på tillväxtmarknaderna. Det är en liten fondkategori men som fungerar utmärkt som komplement till en tillväxtmarknadsfond med storbolagsfokus.

Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionshungriga medelklassen snabbt. Och den största delen av befolkningen i världen lever i en tillväxtmarknadsekonomi.

I de utvecklade länder är halva befolkningen över 50 år, på tillväxtmarknaderna är bara 35 procent över 50 år. I Filippinerna är över hälften av befolkningen yngre än 23 år. Medelklassen strävar uppåt vad gäller levnadsstandard, något som blir extra viktigt för de mindre bolagens tillväxt i dessa länder.

Kombinationen snabbväxande småbolag och tillväxtmarknader ger en intressant mix. Tillväxtmarknaderna erbjuder historiskt på relativt hög tillväxt, en starkt växande medelklass och innovativa bolag inom teknik-, industri- och konsumtionssektorn.

Att tillväxtmarknadsbörser har haft några tuffa år och inte hängt med övriga globala börser gör att de ser billiga ut för tillfället.

Vinsterna för småbolag på tillväxtmarknaderna spås växa med 20 procent det närmaste året, vilket gör att indexet MSCI Emerging Markets Small Cap nu har ett p/e-tal för nästa år på 11,0. Det är betydligt lägre än värderingen för stora bolag på tillväxtmarknaderna som handlas på p/e-tal 14,6.

Även direktavkastningen på 3,3 procent erbjuder en högre avkastning än snittet för storbolagen på tillväxtmarknaderna som är 2,2 procent.

Det finns flera faktorer som talar för tillväxtmarknaderna. Enligt många fondförvaltare är värderingsskillnaden nu historiskt låg, vilket brukar vara ett bra köpläge. För tillfället är värderingarna historiskt låga både i relativa och absoluta tal.

En annan viktig teknisk faktor är att tillväxtmarknaderna är underviktade i många internationella fondportföljer. Och en svagare US dollar skapar ett bättre investeringsklimat på tillväxtmarknaderna.

Jag väljer den aktivt förvaltade Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A. Fonden har förvaltats av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019. Förvaltaren har en lång erfarenhet av småbolagsinvesteringar.

Jens Barnevik

Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt bolagen har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader.

Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

Intressanta egenskaper hos bolagen är stark balansräkning, hög utdelning, en stor andel repetitiva intäkter, marknadsledare och dominans på en begränsad marknad. Det är ett klart plus om grundare och ägarfamiljen fortfarande är kvar i bolaget.

Jens Barnevik investerar gärna efter några stora och intressanta teman och strukturella trender.

Strukturella trender har många fördelar. Det skapar en tillväxt betydligt högre än globalt BNP och har oftast en lång tillväxtperiod. Strukturell tillväxt drivs av flera faktorer.

Ett av de teman som fonden investerar i är en växande medelklass på tillväxtmarknaderna. En större disponibel inkomst för medelklassen leder till större konsumtion, ökat sparande och större efterfrågan på hälsovård.

Digitalisering är ett annat stort tema för fonden. Det handlar om att hitta bolag som möjliggör digitalisering.

Ett annat investeringstema är investmentbolag. De ger rabatter på underliggande tillgångar, vilket inte är motiverat. Att ge kapital till ett investmentbolag där grundarfamiljen är huvudägare och duktiga på att hantera lokala förhållanden och har bra bolag i portföljen är förvaltaren trygg med.

Investeringsprocessen mynnar ut i en fond med mellan 60 och 100 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg. De tio största bolagen väger 27 procent av fondens värde, vilket ger en riktigt bra riskspridning.

Fondens karaktär är nu mer värdefokuserad än vad den har varit under flera år, vilket man ser i bilden. Majoriteten av fondens innehav är nu värde- och kvalitetsbolag. Fondens innehav har en låg värdering som landar på ett p/e-tal på drygt 8, vilket är lägre än kategorisnittet av liknande fonder och index.

Den riskjusterade avkastningen har varit hög. Risken är under kategorisnittet för liknande fonder samtidigt som avkastningen både på ett och tre år varit högre än kategorisnittet och jämförelseindex.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,7 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har total fyra stjärnor hos Morningstar.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att börsklimatet blir bättre 2023 och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare sju fonder till inom det segmenten att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGST RISK

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

HÖGRE RISK

DNB Norden Indeks A: Fonden investerar efter VINX Benchmark-index, det omfattar bolag noterade på de tre Nasdaqbörserna (Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm) samt Oslobörsen. Avkastningen för fonden har varit högre än kategorisnittet de senaste tre åren. Och det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet av Nordenfonder.

Länsförsäkringar Japan indexnära: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

Länsförsäkringar USA indexnära: Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Storebrand Europa A SEK: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 477,14 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 142,29 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 595,12 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 108,23 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 539,57 -
Storebrand Europa A SEK Köp 180,30 -
AMF Balansfond Köp 340,59 -
Atlant Opportunity Köp 1 326,71 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 800,32 -
IKC Avkastningsfond Köp 127,16 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 130,74 -
DNB Norden Indeks S Köp 100,14 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -