Köpläge i amerikansk barackjätte

Aktieanalys Amerikanska Willscot Mobile Mini är förvånansvärt motståndskraftigt i en orolig omvärld. Placera tror att det kan vara köpläge.

WSC (Willscot Mobile Mini) har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona. Under 2020 gick bolagen WillScot och Mobile Mini ihop och bildade den nuvarande marknadsledaren WillScot Mobile Mini. Börsvärdet ligger idag på 9,5 miljarder dollar och försäljningen baserat på rullande tolv månader uppgår till 2,2 miljarder dollar. Bolaget är noterat på Nasdaq och på ett års sikt är aktien upp över 15 procent. 

Bolaget är Nordamerikas marknadsledare inom arbetsmoduler (WillScot) och förflyttningsbara lagerlösningar (Mobile Mini). I det förstnämnda området hyr bolaget ut arbetsmoduler som kan användas inom ett flertal olika branscher. Exempelvis inom byggbranschen där kunder genom WSC kan hyra tillfälliga baracker vid stora byggprojekt. I det sistnämnda området erbjuds uthyrning av lagringsutrymmen, det vill säga containrar för att till exempel förvara verktyg i. Förutom den stora marknaden i Nordamerika finns även verksamheten i Mexico och Storbritannien. 

Det är inte endast byggen som uthyrningen sker till, det kan exempelvis handla om vanliga kontorslokaler eller affärer. Bland andra områden där WSC kunder finns inom är till exempel utbildning-, hälsovård- och transportsektorn. Ett lite mer udda segment är raketuppskjutningar.

WSC erbjuder även uthyrning av trappsteg, inredning, ramper och möbelpaket (VAPS). Marginalerna inom området ligger på över 70 procent.

WSC har mer än 400 000 enheter av arbetsmoduler och förflyttningsbara lagringsutrymmen där den genomsnittliga uthyrningstiden ligger på 30 månader. Med hjälp av bolagets fordonsflotta på 800 bilar transporteras och återanvänds enheterna. Totalt har WSC över 85 000 kunder och ingen enskild kund står för över två procent av omsättningen. 

Bolagets uthyrningsbara enheter har en livslängd på 20 till 30 år. Efter att WSC exempelvis köpt in en förvaringscontainer (kostar runt 6 000 dollar) så har investeringen betalat tillbaka sig efter 35 månader av uthyrning. Sedan uppstår kostnader hänförliga till renoveringar och när containern inte går att använda längre på grund av åldern, kommer den säljas som skrot för ungefär halva inköpskostnaden (3 000 dollar). Under containerns livstid uppgår IRR:en (den årliga avkastningen) till 30 procent. 

WSC konsoliderar den fragmenterade marknaden och under de tolv senaste månaderna har runt 15 uppköp gjorts. I Nordamerika är WSC mer än fem gånger så stor, sett till enhetsflotta, som den närmaste konkurrenten vilket ger dem skalfördelar. En liten lokal aktör kan inte ta emot stora beställningar eftersom de inte har tillräckligt med enheter som efterfrågas. Det naturliga valet blir därför att välja den stora bjässen WSC. 

En av de huvudsakliga riskerna i aktiecaset är hur en lågkonjunktur kommer att slå mot bolaget. Den ekonomiska aktiviteten korrelerar generellt sett med antalet nya leveranser. 

Intressant är dock att de nya hyreskontrakten som WSC idag knyter ligger ungefär 30 procent högre i jämförelse med de nuvarande genomsnittliga hyrorna (tolv senaste månaderna). Detta talar för en skjuts uppåt på både första och sista raden i resultaträkningen och borde därför ge ett skydd mot fallande leveranser. Sedan är, som sagt, den genomsnittliga uthyrningstiden 30 månader vilket bör ge en viss stabilitet i försäljningen. USA:s stora infrastrukturpaket och deglobaliserings-trenden bör på längre sikt vara gynnsamt för WSC. 

WSC  2022E 2023E 2024E
Oms till,% 20 8 9
Ebit marg,% 24 24 25
Ev/sales 6 5 5
Ev/ebit 24 20 17
P/e 30 26 20

 

Baserat på 2023 års prognoser uppgår ev/ebit till 20 och ev/sales-multipeln till 5. WSC:s balansräkning ser okej ut med en nettoskuld/ebitda på 3. Bolaget genererar fina fria kassaflöden som används till både bolagsköp och aktieåterköp. 

Den fina affärsmodellen, konsolideringen av marknaden, en ökad penetration av VAPS och bolagets prishöjningar gör WSC högintressant. Aktien har en premievärdering mot marknaden men det kanske den å andra sidan är värd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
WillScot Mobile Mini A Köp 45,24 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -