Nya fonder till min tjänstepension

Tjänstepension Jag ser över mitt tjänstepensionsfondval inför 2023 och genomför flera fondbyten. Det blir en blandning av aktivt och passivt förvaltade fonder.

Det senaste fondbytet genomfördes den 7 februari i fjol. Det var under en turbulent period med stora nedgångar på världens börser. Trots att nedgångar under det senaste året bitvis var stora så blir jag överraskad när jag summerar avkastningen för tjänstepensionsportföljen.

Det är inte avkastningen på mina fondval som överraskar, utan att globalt aktieindex stigit med 1 procent med hjälp av en stark dollar. Och ännu mer överraskande är att breda aktieindex för Stockholmsbörsen bara har backat 6 procent sedan fondbytet 7 februari.

Känslan under året som gått är att nedgångarna var betydligt större.

SIXRX (SIX Return Index)

Sedan förra fondbytet i fjol har min tjänstepension med månatliga premieinsättningar backat med drygt 3 procent. Den avkastningen placerar sig mellan Stockholmsbörsen och globalt aktieindex.

Värt att notera att en global indexfond gynnats av en drygt 14-procentig uppgång för dollarn mot den svenska kronan. Även euron har stärkts under perioden med 7,7 procent. Något som hjälpt att höja avkastningen för fondsparandet i utländska fonder.

Bästa bidrag till tjänstepensionsportföljen sedan förra fondbyte står UB Infra för, med en uppgång på 10 procent mätt i svenska kronor. Det är extra roligt då jag bytte in den fonden i fjol, det har varit ett bra byte så här långt.

Näst största bidragsgivare är globalfonden Storebrand Global Multifaktor, som stigit närmare 8 procent.

Fonden har en egenutvecklad modell och investerar i ett brett urval av bolag. Närmare halva fonden består av medelstora bolag med värdefokus precis den typen av bolag som investerarna gillat sedan början på november 2020.

Tredje bästa bidragsgivaren är CB Save Earth på knappt 6 procent i avkastning. Det är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag.

Två fonder har tagit mycket stryk under fjolåret. Sämst bidrag har TIN Ny teknik lämnat med en avkastning på minus 26 procent. Fonden investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden.

Näst sämsta fond är Handelsbanken Nordiska Småbolag som backat drygt 15 procent. Nordiska småbolag hade ett ovanligt tufft fjolår med stora nedgångar.

Jag väljer att genomföra tre förändringar i fondportföljen. Det är den största förändringen jag genomfört.

Hälsovårdsfonden DNB Health Care S får ta plats i stället för TIN Ny teknik. Hälsovårdssektorn växer med hjälp av strukturella trender. En allmänt stigande levnadsstandard i världen i kombination med allt äldre befolkning, är något som skapar ett ökat behov av hälsovård.

De senaste 15 åren har den globala hälsovårdssektorn avkastat över 300 procent, vilket är betydligt mer än globalt aktieindex som landar på 139 procents uppgång. Det är särskilt intressant att överavkastningen skapats till en lägre risk mätt som standardavvikelse.

DNB Health Care S investerar globalt i lönsamma hälsovårdsbolag som är marknadsledare och drar fördel av höga inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Förvaltarna Benedicte Kilander Bakke och Rune Sand

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Den årliga avgiften är 1,35 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 4,3 miljarder kronor. 

Nästa nya fondval är en tillväxtmarknadsfond. Enligt många fondförvaltare är värderingsskillnaden nu historiskt låg, vilket brukar vara ett bra köpläge. För tillfället är värderingarna historiskt låga både i relativa och absoluta tal.

En annan viktig teknisk faktor är att tillväxtmarknaderna är underviktade i många internationella fondportföljer. Och en svagare US-dollar skapar ett bättre investeringsklimat på tillväxtmarknaderna.

Jag väljer att minska exponeringen mot USA och tar bort Storebrand Aktiefond USA och ersätter med den aktivt förvaltade Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A. Fonden har förvaltats av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019. Förvaltaren har en lång erfarenhet av småbolagsinvesteringar.

Förvaltaren Jens Barnevik

Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt bolagen har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader.

Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

Fondens karaktär är nu mer värdefokuserad än vad den har varit under flera år. Majoriteten av fondens innehav är nu värde- och kvalitetsbolag. Fondens innehav har en låg värdering som landar på ett p/e-tal på drygt 8, vilket är lägre än kategorisnittet av liknande fonder och index.

Den riskjusterade avkastningen har varit hög. Risken är under kategorisnittet för liknande fonder samtidigt som avkastningen både på ett och tre år varit högre än kategorisnittet och jämförelseindex.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,7 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har total fyra stjärnor hos Morningstar.

Mitt sista nya fondval landar på en billig indexnära fond med fokus på svenska småbolag.

Svenska småbolag hör till en av de absolut bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden. Fondkategorin ”Sverige, små- och medelstora bolag” hör till fondvinnarna och har utklassat Sverigefonder med bred marginal. 

Över tid talar mycket för att svenska småbolag sticker ut som en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden. Svenska småbolagsfonder har levererat en betydande överavkastning jämfört med Sverigefonder med investeringsfokus på stora bolag. Kategorisnittet för Sverige, små- och medelstora bolag har de senaste tio åren haft en genomsnittlig årsavkastning på 16 procent att jämföra med fondkategorin Sverigefonder som landar på 11,2 procent per år.

Småbolagsindex har kommit ner från värderingsnivåer som låg runt 25 gånger vinsten och ännu högre under 2021 med en värderingspremie om upp mot 50 procent mot de större bolagen. Idag handlas småbolagen till en värdering om 15 gånger förväntad vinst och rabatten mot de stora bolagen ligger på nästan 20 procent. En situation som vi inte sett under perioden 2014–2022. 

Under fjolåret tog svenska småbolag extra mycket stryk. Jag byter ut Handelsbanken Nordiska Småbolag mot PLUS Småbolag Sverige Index. Det är den första indexnära fonden för svenska småbolag och följer Carnegie småbolagsindex. Fonden lanserades hösten 2017 och den indexnära förvaltningen sköts av Tom Michels och Fredrik Engwall.

Carnegie småbolagsindex är det mest vedertagna småbolagsindexet i Sverige och används av en klar majoritet av fondförvaltarna som jämförelseindex.

Indexet välj bort de allra största bolagen men kanske inte så många som man kan tänka sig på namnet. Det ingår bolag som väger maximal 1 procent av värdet på Stockholmsbörsen.

Plus Småbolag Sverige Index har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,43 procent.

Jag väljer att ha kvar de övriga fem fonderna i min tjänstepensionsportfölj. Månadssparandet sker lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om portföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

Mer information om de övriga fondvalen finns här:

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård och har valt Lannebo Teknik

Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Den riskjusterade avkastningen är mycket bra.

Storebrand Global Multifactors egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 medelstora och stora företag över hela världen. Var och en av de fyra faktorerna står för en fjärdedel – enkelt och transparent.

UB Infra A är en aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna. Och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 136,62 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 640,15 -
Lannebo Teknik Köp 14,38 -
CB Save Earth Fund RC Köp 296,01 -
UB Infra A Köp 2 081,87 -
DNB Health Care S Köp 151,92 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 179,33 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 643,02 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -