Här är årets bästa och sämsta fonder

Fondkommentar Börserna världen över har rivstartat det nya året och listan över fondvinnare är ovanligt lång. Det visar Placeras senaste fondgenomgång av årets vinnare och förlorare.

Året har inletts med ett riktigt aktierally på börserna runt i världen vilket även fått de hårt ansatta räntefonderna att stiga betydligt. Det har inte ens gått en månad i år men flera börser har redan nått en acceptabel årsavkastning.

Det är en stor kontrast mot fjolårets skakiga och svaga utveckling. Kinas tvära kast i  covidpolicy verkar var den starkaste enskilda faktorn till en ökad riskvilja, enligt den senaste månadens investerarenkät från Bofa Securities.

Nu tar investerarna ytterligare ett litet steg i rätt riktning och är mindre dystra än föregående månadsenkäter. Recessionsrisken hos de globala investerarna har sjunkit till den lägsta på ett halvår. Även Bofas Bull & Bear-indikator visar det högsta värdet på över ett halvår.

Inte helt oväntat innehåller Placeras fondindikator betydligt fler vinnare än förlorare och har stigit till 94 procent från låga 17 procent i november. Fondindikatorn omfattar alla 1336 fonder noterad på Avanzas fondplattform. Totalt har 79 fonder minusavkastning.

Uppgången sedan årsskiftet är bred även på sektorbasis. Det ser man tydligt på de tio globala huvudsektorer som alla - förutom defensiva hälsovårdssektorn - visar plusavkastning. Bäst har telekommunikationssektorn utvecklats med drygt 12 procents avkastning. Både sällanköpsvaror och råvaror placerar sig i toppen.

Stockholmsbörsen som hade ett ovanligt tufft fjolår har rivstartat året, och hör till vinnarna när riskviljan kommit tillbaka. Det vittnar inte minst kronförstärkningen mot US dollar om, med en uppgång på 2,2 procent under inledningen av året.

Uppgången på Stockholmsbörsen har varit bred. Bäst har en svensk indexfond med inriktning på små- och medelstora bolag klarat sig med en uppgång på 10 procent. En bred svensk indexfond har stigit knappt 9 procent.

En indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har också hängt med i uppgången med 8,5 procent i avkastningen.

En bred europaindexfond har också haft en ovanligt stark månad med en uppgång på 7 procent.

En global aktieindexfond har inte hängt med i uppgången när flera europabörser utvecklats starkt. Månadens utveckling landar på drygt 4 procent mätt i svenska kronor. Dollarn som lite överraskande tappat i värde skapar en viss motvind för avkastningen mätt i kronor.

USA som utgör drygt 60 procent av en globalindexfond har haft en skralare avkastning på 3,4 procent mätt i kronor.

Även en bred tillväxtmarknadsindexfond uppvisar en uppgång på 6,3 procent. Men spridningen på tillväxtmarknaderna är som vanligt stor. Kinafonder har startat året bra med tvåsiffriga uppgångar. Samtidigt har fjolårets fondvinnare Turkietfonder som steg över 100 procent, vänt ner några procent under inledningen på året.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonder från Avanzas fondutbud av fonder. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på 22 procentenheter, vilket är en relativt liten skillnad.

Fonder i år 1 år
Augmented Reality Fund A 16,1% -13,2%
Templeton China A(acc)USD 15,7% -8,0%
PLUS Fastigheter Sverige Index 15,6% -23,8%
Simplicity Fastigheter A 15,1% -24,6%
SEB Fastighetsfond Norden A 14,6% -31,0%
HSBC GIF Mexico Equity AC 14,5% 41,1%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 14,4% -28,8%
BNP Paribas Energy Transition - C C 14,2% -4,1%
Go Blockchain Fund A 14,0% -30,0%
Avanza Fastighet by Norhammar 14,0% -
Källa: Avanza & Morningstar 240123    

 

Vinnarlistan innehåller flera smala branschfonder inom fastigheter. Vi hittar där även två tillväxtmarknadsfonder.

Fastighetsfonderna har fortsatt ta igen förlorad mark under inledningen på året i takt med en ökad riskaptit. Vi hittar fem fastighetsfonder med svenskt och nordiskt investeringsmandat på listan över de tio bästa fonderna.

Bästa fond är Augmented Reality Fund A. En smal branschfond inom ny teknik som i huvudsak investerar inom temat Augmented Reality (AR). Det innebär att digital information eller hologram läggs till vårt verkliga synfält eller värld, och på så vis förstärker vi vår verklighet.

Fonden har stigit med drygt 16 procent sedan årsskiftet. Största innehav är amerikanska mjukvarubolaget PTC med 5,8 procent. Aktien har stigit knappt 12 procent i år.

Vändningen i Kina har varit dramatisk sedan partikongressen i Kina i mitten på oktober. Efter det svängde man i covidpolicy och håller nu på att öppna upp landet, och även flygtrafiken till och från Kina. Det har investerarna tagit till sig och vi hittar Templeton China USD som näst bästa fond i år.

Fonden har stigit med knappt 16 procent och investerar i Kina, Hongkong och Taiwan. Största innehav är internet- och spelkonglomeratet Tencent följt av Alibaba. Tencent har stigit med 27 procent i år och hela 72 procent sedan bottennoteringen den 2 november i fjol.

Även Alibaba har utvecklats starkt med en uppgång på 37 procent i år och 89 procent sedan slutet på oktober då aktien nådde sin lägsta nivå på många år.

Fastighetsbolagen är räntekänsliga till sin natur med relativt hög belåning. Kraftigt stigande räntor och oro för återfinansiering sänkte Carnegie Real Estate index, fram till mitten på oktober hade det backat hela 56 procent från årsskiftet. Sedan botte noteringen har Carnegie Real Estate index återhämtat sig betydligt och stigit med hela 45 procent. I år har indexet stigit med 15 procent

Vändningen för fastighetssektorn hör ihop med det arbete som fastighetsbolagen gör för att minska behovet av refinansiering. Flera fastighetsbolag har genomfört försäljningar av fastigheter för att stärka balansräkningen.

I takt med att refinansieringsbehovet minskar bedömer flera analytiker att marknaden kommer att skifta fokus från finansiell risk till operationell risk.

Finansmarknaden upplever samtidigt en minskad ränteoro och sjunkande långräntor, vilket är en viktig faktor för risksentimentet. Den viktiga amerikanska tioåriga räntan som toppade i slutet på oktober på 4,23 procent, fortsätter att sjunka. I år har den sjunkit från 3,87 procent till 3,45 procent.

Bästa fastighetsfond är den passivt förvaltade indexfonden PLUS Fastigheter Sverige Index som stigit 15,6 procent. Fonden följer SIX Real Estate Index. Indexet innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder. Sagax är fondens största innehav på 16 procent. Sagax har stigit 11 procent den senaste månaden.

Den bästa aktivt förvaltade fastighetsfonden är Simplicity Fastigheter A som inriktar sina investeringar på bygg- och fastighetsbolag verksamma på den svenska marknaden. Fonden förvaltas av Henrik Tingstorp sedan våren december 2020.

Även här hittar vi Sagax, som fondens näst största innehav på 8,3 procent. Balder är fondens största innehav på 8,7 procent. Balderaktien har startat året starkt och stigit hela 17 procent. Fonden har avkastat 15,1 procent under januari.

Fonder i år 1 år
Nordic Cross Bear -5,8% -5,5%
Amundi Fds Volatil Wld A USD C -4,4% 11,4%
BNP Paribas Turkey Equity Classic R -4,4% 105,7%
Schroder ISF Indian Opports A Acc USD -4,4% -9,5%
Finserve Global Security Fund I SEK R -4,2% 8,1%
Lynx Dynamic -3,5% 31,1%
Invesco Global Hlth Care Innovt A USD AD -3,4% 8,0%
Atlant Protect A -3,3% -6,9%
HSBC GIF Turkey Equity AC -2,8% 145,0%
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK -2,7% -13,6%
Källa: Avanza & Morningstar 240123    

 

Förlorarlistan innehåller några Turkietfonder, och fonder som sjunker i värde när Stockholmsbörsen stiger och vice-versa.

Tuffast har årets inledning varit för Nordic Cross Bear som backat knappt 6 procent. Fondens målsättning är leverera en daglig avkastning motsvarande 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av OMXS 30 index. Det innebär att om indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent och om indexet stiger 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en negativ hävstångseffekt. OMXS 30 index har stigit med drygt 8 procent inklusive utdelningar under perioden, vilket skapar fondens negativa avkastning.

Istanbulbörsen hör som bekant till en av de mest volatila börserna i världen och är lite av en varannanårsbörs, och har inlett året med mindre nedgångar.

Under fjolåret steg börsen med över 100 procent och gynnades av kapitalflykt från Ryssland och Ukraina. Kapital som landade på börsen och på landets fastighetsmarknad. Även turkiska privatinvesterare flockades till börsen för att skydda mot den galopperande inflationen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden+ Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -