Är VVS-bolaget redo för portföljen?

Aktieanalys VVS-koncernen Instalco hade ett riktigt starkt börsår under 2021 men sedan kurstoppen har aktiens värdering kommit ner rejält. Placera tror det kan vara dags att plocka upp aktien.

Instalco grundades 2014 av Per Sjöstrand som idag är arbetande styrelseordförande för koncernen. Vid starten bestod gruppen av endast fem installationsföretag. Allt eftersom fler bolag adderades växte sig Instalco större. Under 2016 expanderades verksamheten till Norge och Finland. Börsnoteringen skedde i maj 2017.

Per Sjöstrand avgick som VD 2021 och ersättaren blev Instalcos före detta CFO Robin Boheman. Per Sjöstrand är, med en andel på över 10 procent av aktierna, Instalcos största ägare. Sjöstrands aktier är värda 1,1 miljarder kronor och Boheman har en aktiepost som motsvarar 70 miljoner kronor. 

Instalcos aktiekurs har gått ner nästan 40 procent på ett års sikt och sedan toppen hela 60 procent. Bolagets börsvärde uppgår till 10 miljarder kronor och aktien är noterad på Large Cap Stockholm. 

Instalco-gruppen består av företag som är verksamma inom installation av el, vs, ventilation och kyla. Koncernen erbjuder även, genom affärsområdet Intec, teknik-konsultation. Enligt VD:en kommer Instalco i framtiden bredda sig till nya branscher och fler länder. Exempelvis genom förvärv av larminstallationsbolag. Under perioden januari till september i fjol genomfördes 13 förvärv. Merparten av tillväxten uppstår genom förvärv och den genomsnittliga organiska tillväxten har historiskt taktat på runt 4 procent. 

Marknaden är fragmenterad med många små aktörer, vilket gör att Instalco kan fortsätta sin förvärvsresa. De förvärvade bolagen får behålla sitt ursprungliga varumärke och ledningen skall fortsätta styra skeppet under Intalcos paraply. Genom att bilda en grupp av bolag kan synergier via korsförsäljning och centraliserade inköp uppnås. 

Idag finns över 120 dotterbolag inom Instalco-koncernen och på rullande tolv månader uppgår försäljningen till ungefär 11 miljarder kronor. Runt 75 procent av omsättningen härstammar från Sverige medan resterande del kommer från övriga Norden (Norge och Finland). 

Ett av Instalcos långsiktiga mål är att uppnå en ebita-marginal på över 8 procent. De höga materialpriserna har pressat marginalen på senare tid. Fastprisprojekt som togs innan priserna började stiga sätter framförallt press på marginalen. Men allt eftersom dessa projekt färdigställs och nya kommer in, kan man anta att marginalen kommer börja krypa uppåt igen. Under tredje kvartalet låg ebita-marginalen på 7,2 procent. Balansräkningen ser i dagsläget okej ut. 

Nybyggnation och renovering står för 40 procent vardera medan resterande del kommer från från serviceintäkter. Nybyggnation är i sin natur väldigt cykliskt och Instalco uppger i senaste kvartalsrapporten att nyproduktionen av bostäder börjar att mattas av. Sannolikt kommer detta område ta mer stryk de närmaste kvartalen. Renoveringar är förmodligen inte lika konjunkturkänsligt som nyproduktion, men efterfrågan kommer sannolikt minska inom området. Däremot är service inte särskilt cykliskt och bör därför vara en slags krockkudde. Det är värt att tillägga att runt 20 procent av slutkunderna finns inom utbildning och sjukvård, vilket kan anses ge en viss stabilitet. 

På längre sikt rider Instalco på trender som energiomställning, äldre fastighetsbestånd och urbanisering. Framförallt kan man argumentera för att Instalco gynnas av den gröna trend där exempelvis EU:s Green Deal finns som fokuserar på energieffektivisering av fastigheter. Dessutom har de höga energipriserna gjort att återbetalningstiden på energibesparande system blivit kortare, vilket i sin tur borde öka efterfrågan på installationstjänster. 

Instalco  2022e 2023e 2024e 
Oms till,% 30 2,5 4
Ebita marg,% 7,2 7,7 8,2
Ev/sales 1,2 1,2 1,2
Ev/ebita  16 15 14

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Instalco-aktien till en ev/ebita-multipel på 15 och ev/sales uppgår till 1,2. Instalco har i princip samma värderingsmultiplar som branschkollegan Bravida. Bravida har dock sämre marginaler i jämförelse med Instalco. 

Att sia om hur djup nedgången i byggkonjunkturen kommer vara de närmaste kvartalen är omöjligt och Instalco kommer fortsätta ta stryk om det blir riktigt illa. 

Självklart kan aktien komma ner mer. Men för investerare som har en lång investeringshorisont tror Placera att kursnedgången kan ses som ett köpläge. Instalco rapporterar den 16:de februari och försiktiga investerare bör vänta till dess. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Instalco Köp 40,33 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -