Optimismen slåss mot ränteoron

Vår marknadssyn Börshumöret dämpades något i februari när förnyad ränteoro ånyo grep ett visst tag om marknaden. Samtidigt som konjunkturoptimismen faktiskt steg. Nu väntar några viktiga centralbanksbesked som lär sätta tonen för utvecklingen på finansmarknaden framöver.

Efter den mycket starka börsinledningen på 2023 fanns förstås en ganska stor risk för att vi skulle få se en betydligt lugnare börsresa under februari. Månaden inleddes ändå med relativt stora uppgångar, inte minst i Sverige, men efter det har det på många håll varit ett svag sluttande plan på börskurvorna. Ändå landade börsuppgången under februari på 1,2 procent i Sverige och på 1,7 procent i EMU-området. Den amerikanska börsen (S&P500) har däremot gått lite svagare och sjönk med 2,5 procent under månaden.

Det är ändå ett betydligt bättre utfall för börsen än man egentligen kunde vänta sig. Framför allt mot bakgrund av att det varit betydligt mer oroligt på räntemarknaden, där det skett ett ordentligt skifte under februari.

För om många på marknaden i inledningen på året trodde att centralbankerna närmat sig räntetoppen, och dessutom började skönja en möjlig räntesänkning vid horisonten, så har dessa förväntningar numera kommit rejält på skam. Inflationen, eller snarare kärninflationen där effekten av volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, har fortsatt att röra sig uppåt alternativ sjunkit i en betydligt svagare takt än både marknad och centralbanker räknat med. Det har bidragit till en rejäl press uppåt på räntor och ränteförväntningar.

Samtidigt har den globala konjunkturen visat sig vara mer motståndskraftig än de flesta har trott. Kinas återintåg på den ekonomiska världsscenen börjar nu märkas på landets konjunkturindikatorer med ett rejält lyft uppåt i februarimätningarna. Dessutom har indikatorerna i både USA och stora delar av Europa varit riktigt hyggliga i inledningen av året. Lägg dessutom till att arbetsmarknaden på bägge sidor om Atlanten är fortsatt stark och bidrar till ett hopp om att hushållen inte kommer att hålla panikhårt i plånboken. På marknaden börjar det på en del håll spekuleras om att världen inte bara ska kunna undvika en nedgång utan till och med kan växa i någorlunda takt under 2023.

Normalt skulle givetvis en lite mer gynnsam konjunktursyn vara positivt för börsen men de senaste veckorna tycks den typen av signaler mest tagits som en intäkt för att centralbankerna tvingas trycka ännu hårdare på bromspedalen.

Så det är just nu osedvanligt svårt att peka ut den fortsatta färdriktning för börsen även om ett hoppingivande tecken är att börsen – i alla fall än så länge – inte reagerat lika nervöst som under 2022 när räntorna börjat stiga. Det har inte minst märks under de allra senaste dagarna när börsen lyft trots tuffare centralbanksbesked och överraskande höga inflationssiffror. Att den viktiga amerikanska tioårsräntan åter stigit över 4 procent har heller inte skrämt iväg investerarna i någon högre grad.

Ett lite mer oroande tecken är att det enligt BofA:s senaste investerarenkät fortfarande är två av tre institutionella investerare som tror att den börsuppgång som skett är ett så kallat björnrally. De behåller därmed en större kassa än vanligt. En positiv tolkning av detta är att det finns kapital vid sidlinjen beredda att kliva in om tillväxt- och inflationssiffror skulle överraska positivt.

Givet att vi inte får några stora negativa överraskningar på konjunktursidan torde de stora centralbankernas penningpolitiska besked vara högst avgörande för börshumöret på kort sikt. Även om det också finns ett mönster på börsen av att ”lagom” svaga konjunktursiffror snarast får investerarna att reagera positivt eftersom det betyder att centralbankerna kan ta det lite lugnare. Men det rör sig samtidigt om relativt kortsiktiga rörelser och är inget som egentligen borde påverka den mer långsiktiga synen på börsen. Det är trots allt utvecklingen av företagsvinsterna som ska styra värderingarna på lite sikt och att det främst var en multipelexpansion som låg bakom börslyftet i januari är förstås lite oroande.

Prissättningen på räntemarknaden indikerar nu att den amerikanska centralbankens styrränta kommer att toppa runt 5,5 procent under loppet av 2023 och att det dröjer innan en första räntesänkning kan bli aktuellt. Det räntebesked och inte minst de prognoser som Federal Reserve levererar i samband med sitt penningpolitiska besked den 22 mars lär betyda mycket för börshumöret under våren. Inte bara I USA, utan även globalt.

Synen på ECB har också fått se ett skifte. Efter höga inflationssiffror och allt tuffare besked från diverse företrädare för banken, så skulle allt annat än en räntehöjning med 0,50 procentenheter och signaler om fortsatt räntehöjningar vara en stor överraskning i samband med deras räntebesked den 16 mars. I dag ligger bankens viktigaste styrränta på 3,0 procent.

Den stora risken, enligt oss på Placera, är att centralbankerna kommer att strama åt för hårt och att recessionsscenariot för den globala ekonomin får förnyad kraft i investerarkollektivet. Men det är kanske en utveckling som i så fall ligger lite längre fram i tiden.

För svenskt vidkommande är det stora skiftet som skett att Riksbanken anslagit en betydligt tuffare ton sedan Erik Thedéen klev in som ny riksbankschef. Därtill förvisso tvungna till följd av fortsatt skyhög inflation men det verkligt nya är att man nu också satt extra stort fokus på den svaga svenska krona.  Därmed har också marknadens förväntningar på Riksbankens kommande räntehöjningar skjutit i höjden och det prissätts nu en räntetopp på runt 4 procent under senare delen av 2023. Vi på Placera ställer oss tveksamma till om svensk ekonomi klara ytterligare åtstramning utan att falla ner i den betydligt djupare recession än vad som redan nu ligger i korten. Inte minst som den nya regeringen hittills hållit sig vid sidlinjen och för en förhållandevis stram finanspolitik.

Skulle den ekonomiska nedgången i Sverige blir djupare än befarat - vilket det mesta av den senare tidens makrosiffror faktiskt indikerar - lär det förstås fortsatt pressa de företag som har sin stora marknad på hemmaplan medan en betydligt starkare krona lär kapa lite av exportföretagens vinster.

sammantaget går det bara att upprepa vad som redan skrivits tidigare i texten – det är osedvanligt svårt att peka ut den fortsatta färdriktningen för börsen. Kampen mellan en spirande tillväxtoptimism och ränteoro går vidare.   

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -