Bättre tider väntar för CTT Systems

Aktieanalys Svenska fukthanteringsbolaget CTT Systems som varit en av börsens pandemiförlorare gynnas nu av att flygtrafiken kommit tillbaka med full kraft. En ökad produktionstakt av flygplan, nya flygmodeller och stor andel intäkter från eftermarknad gör aktien intressant.

CTT Systems grundades 1991. Bolaget utvecklar och säljer fuktregleringssystem till flygplan. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista och har ett börsvärde på 2,2 miljarder. Största ägare är idag ordförande Tomas Torlöf som kontrollerar drygt 13 procent av kapitalet, följt av SEB fonder med cirka 10 procent. Tomas Torlöf har varit aktieägare i CTT sedan 1996 och näst största ägare under perioden 2001 till 2014.  

CTTs produkter ska lösa det som kallas för ”fuktparadoxen” när det gäller flygplan. Det innebär att luften inne i kabinen är väldigt torr samtidigt som det skapas kondens i flygkroppen. Den torra luften hanteras genom luftfuktare för att förbättra miljön för passagerarna och kabinpersonal. Samtidigt hanteras kondensen med avfuktare för att förbättra flygets ekonomi genom att minska vikten som uppstår till följd av kondensen. Kondensen som uppstår kan även öka risken för elfel och slita på annat material i flygplanet.

Försäljning av systemen sker direkt till flygplanstillverkarna eller till flygbolagen för efter-installation. Idag har CTT mer än 50 flygbolag som kunder och systemen finns i över 1 500 flygplan. CTT är idag ensam leverantör av luftfuktare till flera av Airbus och Boeings långdistansmodeller.

Förutom försäljning av systemen är eftermarknaden en väldigt viktig del av intäkterna och delar av systemen måste bytas på årlig basis. Under 2022 förra året bestod 80 procent av intäkterna från eftermarknad. Då flygplansmodellernas produktlivscykel är cirka 20 år finns det bra möjligheter för en lång period av intäkter. Med höga regulatoriska krav inom flygindustrin är det ofta krav på originaldelar vid reparationer och underhåll.

Ur ett kortsiktigt perspektiv är den höga andelen eftermarknad positivt då lönsamheten är hög och intäkterna förutsägbara. Ur ett längre perspektiv är det dock viktigt att den installerade basen växer genom systemförsäljning vilket kortsiktigt försämrar lönsamheten. I ett teoretiskt exempel där eftermarknad står för 100 procent skulle marginalerna vara extrema, samtidigt som de indikerar på att den långsiktiga installerade basen sjunker. Det innebär även att en kortsiktigt försämrad marginal på grund av produktmix kan indikera en långsiktig tillväxtpotential.  

Konsekvenserna av pandemiutbrottet med en kraftigt minskad flygtrafik gav ordentligt avtryck i CTTs intäkter, marginaler och vinst per aktie. Framförallt tappade bolaget intäkter från eftermarknaden då de intäkterna har ett stort beroende av flygplanens flygtimmar. Trots ett stort tapp i efterfrågan och minskade intäkter lyckades CTT gå med vinst under perioden. Även om pandemin fick kortsiktig negativa konsekvenser för de finansiella nyckeltalen är den ökade medvetenheten kring luftkvalitet en långsiktig pådrivare för efterfrågan på CTTs system.

Källa: Årsredovisningar

Förutom en ökad medvetenhet kring luftkvalitet finns det andra långsiktiga trender som talar för CTT. Lågprisbolagen som maximerar antalet passagerare i kabinen får allt större utmaningar med kondens, många flygbolag investerar i att uppgradera sina premiumsegment där luftkvaliteten är en viktig faktor samtidigt som minskad bränsleförbrukning blivit allt mer aktuellt.

8 oktober 2018 föll CTTs aktie 32 procent när Boeing aviserade att CTTs fuktsystemen inte längre skulle vara standard för flygmodellen Boeing 787. Dock valde Boeing att fortsätta med CTTs luftfuktare för cockpit och besättningens vilorum. Trots att systemet togs bort som standard lyckades CTT växa vinsten kraftigt under följande året. Händelsen var dock en påminnelse om riskerna med bolag där enskilda kunder är av stor vikt.

För att intäkterna på eftermarknaden ska fortsätta växa krävs det att den installerade basen av system fortsätter att öka. Senaste årens utmaningar har bestått av en lägre produktionstakt av flygplan bland viktiga flygplansmodeller för CTT. I dagsläget tillverkas cirka en till två Boeing 787 per månad. Under slutet av 2023 förväntas produktionstakten öka till fem stycken per månad för att under 2025 öka till tio stycken per månad.

Samtidigt som produktionstakten av de större flygplansmodellerna kortsiktigt är på lägre nivåer kommande åren har CTT fokuserat på marknaden för privatflyg. Bland annat har de tecknat ett avtal med Airbus Corporate Jets som utvecklar specialanpassade flygplan med väldigt hög standard.

Kursgraf CTT - Tre år

För helåret 2022 rapporterade CTT intäkter om totalt 241 (151) miljoner, vilket innebar en tillväxt om 59 procent. CTT har gynnats av en stark dollar och i jämförbara valutor var tillväxten istället 36 procent. Samtidigt förbättrades både marginalen och vinsten kraftigt under året. Bolagets nytillträde VD Henrik Höjer, underströk i kvartalsrapporten att den starka marginalen beror på extraordinära omständigheter som samverkade under året. Den stora andelen eftermarknad påverkade tillsammans med valutaeffekten påverkade marginalen positivt.

Med ett förbättrat kassaflöde ser även balansräkningen bra ut med en nettokassa. För helåret 2022 föreslår styrelsen en utdelning om drygt 4 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på cirka 2 procent. I samband med rapporten lämnades även en prognos för omsättningen för första kvartalet i år som förväntas hamna på 68 till 73 miljoner, vilket skulle innebära en omsättning i linje med fjärde kvartalet 2022.

Med en ökad flygtrafik och snabbare produktionstakt hos flygplanstillverkarna finns det goda möjlighet för CTT att fortsätta växa både genom systemförsäljning och eftermarknad. Kommande år lär tillväxttakten normaliseras och kortsiktigt lägre marginaler är att räkna med när andelen eftermarknad minskar och valutamedvinden avtar.

CTT har påvisat en tydlig vinsttillväxt åren innan pandemin. Lyckas bolaget komma tillbaka till samma vinstnivåer som 2019 (innan pandemin) hamnar P/E-talet på 25 för innevarande år. Det är långt ifrån billigt men mycket talar för att CTT ska  fortsätta växa vinsten i hög takt kommande åren och den senaste veckornas nedgång skapar långsiktigt köpläge för den riskvillige. Handeln i aktien är väldigt tunn vilket är bra att ha med sig vid en investering. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CTT Systems Köp 182,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -