Börsens mest osvenska aktier

Börs Bilar, kontanter och kasinon. Det är några av de branscher där andelen utländskt ägande är störst bland Stockholmsbörsens storbolag visar Placeras genomgång.

Knappt 37 procent av ägandet i bolagen på Stockholmsbörsens utgörs i nuläget av ägare utanför Sverige. En nivå som har krupit ned något det senaste året men som inte har rört på sig anmärkningsvärt mycket de senaste tio åren då andelen har pendlat mellan 37-40 procent, visar ägarstatistiken från Holdings.

På listorna för mindre bolag är andelen utländskt ägande av naturliga skäl lägre, och ju mindre bolag desto lägre andel utländska ägare. Midcap-listan har exempelvis 29 procent utländskt ägande, Smallcap har 23 procent medan First North har 21 procent och Spotlight 11 procent.

Bland de enskilda bolagen finns dock stora variationer, även bland bjässarna. I tabellen nedan har vi listat de 20 bolagen på storbolagslistan med största andelen utländskt ägande. (Bolag som har primärnotering på en annan börs är inte med i sammanställningen, däribland ABB, Astrazeneca, Autoliv och Traton).

 

Högst utländskt ägande Andel Börsvärde (Mkr) Antal ägare
Volvo Car 87% 125870 182583
Loomis 78% 25821 19289
Byggfakta 74% 7080 3043
Pandox 72% 23220 8560
Kindred Group 71% 25533 44229
Evolution 70% 284069 98794
Mips 69% 12387 24361
Alfa Laval 66% 145892 53826
ASSA ABLOY 64% 271357 53422
Hemnet Group 63% 16919 9894
Millicom 63% 32698 74299
Stillfront Group 63% 9746 27610
Boliden 63% 108475 115767
Nordea Bank 60% 413471 241948
Orrön Energy 60% 3997 80390
MTG 58% 9870 43920
Ericsson 57% 188451 424684
Viaplay Group 57% 21496 48410
Cint Group 55% 3033 10914
Catena 54% 18607 16023
Källa: Holdings       
Avser Stockholms storbolagslista      

 

I topp finns Volvo Car som gjorde entré som eget börsbolag hösten 2021. Här är kinesiska Geely Holding alltjämt dominerande storägare med 82 procent, och tillsammans med framför allt amerikanska fondjättar summerar den utländska andelen till 87 procent.

Mer anmärkningsvärd är kanske kontanthanteringsbolaget Loomis höga andel utlänningar i ägarlistan med sina 78 procent. Här finns ingen enskild storägare som i Volvo Cars fall utan det handlar om ett pärlband av utländska kapitalförvaltare med 1-5 procents ägande vardera kombinerat med ett avståndstagande från svenska institutioner. Det kontantlösa samhället har uppenbarligen skrämt svenska placerare på flykt i större utsträckning än de utländska.

Motsvarande skillnad i inställning gäller kasino- och sportspelsbolagen där ESG-policys hindrar många svenska fondförvaltare att äga aktierna. I både Kindreds och Evolutions fall ligger den utländska ägarandelen kring 70 procent.

Värt att notera är också att två av våra stora industribolag, Assa Abloy och Alfa Laval, har lockat nästan två tredjedelar utländskt ägande. I Assas fall är det trots att de har en hyggligt stor svensk storägare i form av Latour med knappt 10 procent medan det i Alfas fall kan kopplas till att största ägaren Tetra Laval är registrerad i Schweiz.

I den andra änden av skalan, de 20 storbolagen med lägst andel utländskt ägande, finns det två utmärkande trender. Den ena är bolag där det finns en dominerande inhemsk storägare som rent matematiskt omöjliggör ett högt utländskt ägande. Den andra är att fastighetssektorn är flitigt förekommande.

Som tabellen nedan visar är Creades, där Sven Hagströmer sitter på 59 procent av ägandet, i topp i den här kategorin följt av Sven-Olof Johanssons Fastpartner, som han äger 69 procent av. Volati, Latour, Lundberg, Wallenstam och H&M är andra exempel på bolag med ett stort svenskt ”kött&blod-ägande”.

 

Lägst utländskt ägande Andel Börsvärde (Mkr) Antal ägare
Creades 2% 10365 42535
Fastpartner 2% 10647 8649
Volati 4% 8268 11330
Latour 5% 129056 116944
Lundbergföretagen 9% 113088 56869
Wallenstam 9% 25199 20100
NP3 Fastigheter 9% 11353 11265
Systemair 12% 17056 6219
BioArctic 13% 21657 17702
Platzer Fastigheter Holding 14% 9199 6054
H&M 14% 205130 250896
Corem Property Group 14% 11800 47757
Peab 16% 14530 63929
HMS Networks 17% 18728 7700
Bure Equity 17% 18192 58681
Axfood 18% 53040 123622
Atrium Ljungberg 18% 21222 7959
JM 18% 11669 31431
Medicover 19% 25373 6686
Sinch 19% 23674 105283
Källa: Holdings       
Avser Stockholms storbolagslista      

 

Vilken praktisk nytta har man då av att hålla koll på andelen svenskt kontra utländskt ägande?

Hur bolagen presterar i termer av tillväxt och vinstutveckling är det som styr aktiekurserna på längre sikt men in- och utflödet av kapital från olika ägare kan under perioder också vara en stor kursdrivare. Bolag som växer snabbt och som är oupptäckta utanför Sverige men som kommer upp i en storlek där utländska investerare börjar intressera sig kan då få en extra boost på börsen.

Evolution kan tjäna som ett typexempel på detta. Bolaget noterades 2015 och så sent som i början av 2017 låg andelen utländskt ägande på 36 procent för att sedan stadigt börja klättra upp mot nuvarande 70 procent.

Omvänt så kan en hög andel utländskt ägande utgöra en risk för större tryck i nedgångarna när det blåser motvind. Att ta ned sin risknivå för en utländsk fondförvaltare kan innebära att lämna eller dra ned på exponeringen på marknader som uppfattas som mer perifera och då kan svenska aktier lättare åka ur portföljen. Även valutahänsyn kan spela in på ett annat sätt än det gör för en svensk ägare.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -