Höga förväntningar på CRM-aktierna

Börs Med en historik av lönsam tillväxt och hög andel återkommande intäkter har CRM-bolagen Upsales och Lime värderats upp ordentligt på börsen. Placera har gått igenom de två konkurrenterna.

Lime och Upsales har hittills haft lyckosamma år på börsen med tillväxt i kundbasen, försäljningen och vinsten. Bolagen utvecklar och säljer CRM-system (Customer Relationship Management) till mindre och medelstora företag. Genom CRM-systemen kan kunderna hantera kunddata, försäljningsprocesser och marknadsföring och på så sätt hitta och vinna fler affärer och samtidigt växa försäljningen i den befintliga kundbasen. En viktig drivare för en ökad efterfrågan på CRM-system är den ökade digitaliseringen hos företag.

Marknaden för CRM-system är stor och konkurrensen kommer bland annat från globala spelare där Salesforce bedöms vara marknadsledare. Upsales och Lime framhäver gärna den lokala närvaron som en styrka mot exempelvis Salesforce. Den lokala närvaron gör att många mindre och medelstora företag väljer deras tjänster då implementering och support är viktiga delar av erbjudandet och upplevs enklare med en lokal leverantör. Kunderna blir sannolikt viktigare hos en lokal leverantör än hos en stor global aktör.

Upsales och Lime har majoriteten återkommande intäkter och är typiska SaaS-bolag vilket investerare gärna premierar. Med SaaS-modellen blir intäkterna ofta förutsägbara och det finns bra förutsättningar att skala upp företaget under lönsamhet.

Upsales Technology

Upsales grundades år 2003 av den nuvarande VDn Daniel Wikberg, som idag äger 42 procent av bolaget. I slutet av februari sålde han 245 000 aktier, vilket motsvarar 7 procent av kapitalet. Köpare av aktierna var svenska och internationella institutioner. Upsales noterades i början av 2019 på 22 kronor per aktie. Idag står aktien i 70 kronor vilket ger ett börsvärde på 1,2 miljarder kronor.

Upsales riktar sig främst mot bolag med tillväxtprofil inom B2B med 50 till 2000 anställda. Kundlistan består av mer än 1800 företag i elva olika länder. Bland kunderna finns bland annat Fortnox, Blocket och Bonnier.

Lime Technologies

Lime grundades år 1990 i Lund och hette fram till 2018 Lundalogik. Bolaget noterades i december 2018 på 72 kronor per aktie. Idag står aktien 234 kronor vilket ger ett börsvärde på drygt 3 miljarder kronor. Största ägare är bolagets tidigare VD Erik Syrén med 10,16 procent av kapitalet. Näst största ägare är investmentbolaget Grenspecialisten med 10,01 procent av kapitalet. Nuvarande VD Nils Olsson äger aktier för drygt 30 miljoner kronor.

Lime har över 6 500 kunder fördelat på sex marknader. Kunderna finns i flertalet branscher men fokusbranscherna är fastighet, konsult, energi och partihandel. Exempel på större kunder är Castellum, Sigma och norska Entra.

  Lime Upsales
Börsvärde, MDR 3,2 1,2
Nettoomsättning 2022 490 130
Organisk nettoomsättningstillväxt 2022, % 21 40
Organisk nettoomsättningstillväxt 2021, % 11 24
Ebit 2022, % 19 22
Ebit 2021, % 19 13,5
PS 2022 6,5 9
P/E 2022 47 52

Källa: Årsredovisningar/Factset

Med bra historik är värderingen på bolagen relativt höga. SaaS-bolag i tillväxtfas tenderar ofta att värderas på höga vinstmultiplar. Upsales och Lime är inga undantag och värderas till cirka 50 gånger helårsvinsten för 2022. Tittar vi på Prices/sales multipeln, dvs. värderingen utifrån omsättningen, värderas Upsales till nästan 10 gånger omsättningen för 2022, medan Lime värderas till nästan 7 gånger fjolårets omsättning. Det är fortfarande höga multiplar, exempelvis värderas marknadsledaren Salesforce till 5 gånger fjolårets omsättning.

Årliga återkommande intäkter (ARR)

Majoriteten av intäkterna för Upsales och Lime är av återkommande karaktär. Senaste åren har både bolagen konsekvent lyckats växa andelen återkommande intäkter. Upsales sticker ut med över 90 procent återkommande intäkter. Limes andel återkommande intäkter är cirka 65 procent. Resterande del består av konsulttjänster kopplat till implementering och anpassning av produkterna. Intäkterna från konsulttjänsterna har historiskt varit stabila och påvisat tillväxt.

Källa: Årsredovisningar

Vinst per aktie

Med en ökad kundbas och utökad försäljning på den befintliga kundbasen är även vinstutvecklingen för Upsales och Lime tillfredställande. Upsales som är ett mindre bolag än Lime har senaste åren haft en snabbare vinstutveckling.

Källa: Årsredovisningar

Med tanke på att antalet anställda hos kunderna är en drivande faktor för tillväxt är det viktigt att kunderna fortsätter växa. Limes har en betydligt större kundbas än Upsales, men exponeringen mot fastighetsbranschen är något oroande. På risksidan är det dessutom rimligt att anta att en sämre konjunktur kan minska viljan och behovet hos små och medelstora företag av att fortsätta öka investeringarna när det gäller CRM-system.

Båda bolagen ger en exponering mot en ökad digitalisering, främst mot den nordiska marknaden. De senaste åren har de bevisat en förmåga att växa organiskt under lönsamhet. Det finns tydliga likheter i affärsmodellerna, ägarbilden och trenderna som kan driva på tillväxten framåt.

Upsales med en bra vinsttillväxt, stort insiderägande och majoriteten återkommande intäkter får nog sägas vara favoriten mellan de två CRM-bolagen. Att bolaget dessutom är skuldfritt med en nettokassa på nästan 65 miljoner är en klar fördel i dagens räntemiljö.

Med dagens värdering i kombination med en eventuell konjunkturavmattning finns det dock fallhöjd i aktierna och vi väljer därför att avvakta med både Lime och Upsales.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -