Harvia: Kvalitetsbastu, stor osäkerhet

Aktieanalys Finländska bastutillverkaren Harvia är en av alla pandemivinnare. Bolaget har nu börjat se försäljningen vika från tidigare rekordnivåer samtidigt som aktien kommit ner rejält. Är det dags att fånga upp aktien?

I spåren av pandemin var det många diskussioner kring vilka bolag som skulle bli vinnare och förlorare på pandemieffekterna. Även om det var enkelt att konstatera vilka som skulle bli vinnare, blev nästa diskussion hur långsiktigt pandemivinnarna skulle gynnas och vad det nya normala skulle bli.

Harvia, som i över 70 år tillverkat bastuanläggningar var ett av bolagen som gynnades av pandemins effekter när konsumenten valde att lägga allt mer pengar på hus och hem och samtidigt hade ett stort konsumtionsutrymme.

Förutom att tillverka och sälja klassiska bastu-aggregat erbjuder de kompletta bastuanläggningar, badtunnor och andra produkter kopplade till anläggningarna (badtunnor, belysningssystem och kontrollenheter). Harvia är idag en global spelare. Inte särskilt förvånande är Finland den enskilt största marknaden mätt i försäljning och står för 20 procent av intäkterna. Bortsett från Finland är även Tyskland och Nordamerika viktiga marknader.

Även om Harvia gynnades av pandemieffekterna har de senaste omvärldshändelserna snarare talat emot bolaget. Efter invasionen av Ukraina valde Harvia att stänga ner sin ryska del, som stod för cirka 6 procent av försäljningen. Förutom att försvaga konsumenten, har skenande energipriserna minskat efterfrågan på bastuanläggningar som drivs av el och gas.

Någon lång finansiell historik från innan pandemin finns inte då bolaget noterades under 2018. Mellan åren 2017 och 2018 växte Harvia intäkterna med tre procent. Med förbättrade marginaler lyckades de dock växa vinsten över 30 procent, vilket är i linje med vinsttillväxten 2019. Utifrån den begränsade historiken före pandemiåren får det ändå sägas att vinstutvecklingen är klart godkänd.

Källa: Årsredovisningar

Under 2021 växte intäkterna med över 60 procent, samtidigt som vinsten dubblades. Det ska sättas i ljuset av marknadstillväxten som bedöms vara fem procent på årlig basis. Bolagets egna mål är att långsiktigt växa mer än fem procent och uppnå en rörelsemarginal som överstiger 20 procent. 

För helåret 2022 minskade den organiska försäljningen något samtidigt som vinsten minskade med 20 procent. Det är dock tydligt att inbromsningen accelererat i fjärde kvartalet där försäljningen minskade 20 procent och vinsten halverades. Samtliga regioner, förutom Nordamerika, minskade försäljningen och den viktiga marknaden Tyskland sticker ut med en försäljningsminskning om 40 procent. Även försäljningen inom samtliga produktområden minskade väsentligt under fjärde kvartalet.

den positiva sidan förbättrades kassaflödet ordentlig, vilket främst förklaras av ett kraftigt minskat lager och en lägre investeringstakt.

Igår presenterades bolagets nya VD Matias Järnefelt och hans uppdrag blir att begränsa intäktsminskningen från rekordåren, för att sedan återgå till tillväxt. För att göra det blir det framförallt viktigt att lyckas med försäljningen i USA, fortsätta expanderade till fler länder och öka satsningarna på lyxsegmentet som hittils hållit emot bra.

En dollarförsvagning, en svagare konsument och kunder som överköpt bastu-aggregat och anläggningar senaste åren talar dock för sämre försäljning och vinst kommande period.

Kursgraf Harvia - Tre år

Precis som andra aktier med både dopade vinster och värderingar från pandemin var fjolåret betydligt sämre för Harvia-aktien. Den totala nedgången summerades till nästan 70 procent. Betydligt bättre har det dock startat i år med en uppgång om cirka 25 procent.

Att vinsten för helåret 2023 ska halveras jämfört mot 2022 är kanske väl pessimistiskt. Det är dock inte osannolikt att vinsten minskar 30 procent, vilket innebär en helårsvinst strax över 1 euro. Det skulle innbära att aktien handlas på 21 gånger innevarande års vinst.

Harvia 2022A 2023E 2024E 2025E
Fsg. MEUR 172 156 170 180
Ebitmarginal, % 21,2 20,8 21,8 21,9
EPS, EUR 1,55 1,25 1,43 1,53
P/E   17 15 14
EV/EBIT   14 12,5 12

Källa: Factset

Tittar vi på estimaten är analytikerkåren dock mer optimistiska och förväntar sig att vinsten för innevarande år hamnar på 1,25 euro per aktie. Vid ett sådant scenario hamnar P/E-talet på 17 för innevarande år och en EV/Ebit-multipel på 14. Samtidigt förväntar sig analytikerna tillväxten tar fart igen under nästa år vilket sänker värderingen ytterligare. Med en utdelning om 0,64 euro per aktie hamnar direktavkastningen på cirka 3 procent.

Att 2023 blir ett mellanår för bolaget är uppenbart. Vad som blir en normaliserad vinst över tid är alltid svårt. Även om bolaget inte når upp till analytikernas förväntningar sticker aktien inte ut som dyr för ett bolag med lång historik, bra marginaler och en underliggande långsiktig efterfrågan. Att bomma analytikerkårens vinstförväntningar är dock sällan bra för aktiens kortsiktiga prestation.

Harvia är uppenbart ett kvalitetativt bolag, vi är dock försiktiga och väljer att avvakta. Om drygt en månad kommer rapporten för första kvartalet som förhoppningsvis kan ge en bättre indikation kring vinstutvecklingen för 2023.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Harvia Oyj Neutral 21,32 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -