I väntan på den organiska tillväxten

Aktieanalys Det anrika förvärvsbolaget Bergman & Beving har gått starkt på börsen den senaste tiden. Aktien ser dock inte lika attraktiv ut som tidigare.

Bergman & Beving grundades 1906 av ingenjörerna Arvid Bergman och Fritz Beving. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen 1976 och idag ligger börsvärdet på knappt 4 miljarder kronor. I år har aktien gått upp 25 procent. 

År 2001 bestod Bergman & Beving-gruppen av ungefär 200 bolag och då bestämde man sig för att knoppa av delar av verksamheten. Dessa avknoppningar finns än idag på börsen och går under namnen Lagercrantz och Addtech. Addtech knoppade sedan av medtech-förvärvaren Addlife. 2017 spann även Bergman & Beving av Momentum Group. Alla dessa avknoppningar har tillsammans ett börsvärde på nästan 100 miljarder kronor idag.

I början av 2021 kom den tidigare Lagercrantz-VD:n Magnus Söderlind in och tog över Bergman & Beving-rodret. Sedan dess har Söderlind köpt aktier till ett värde om 44 miljoner kronor. Bolagets största ägare är Lannebo Fonder, därefter kommer familjen Börjesson som har en post på 370 miljoner kronor. Anders Börjesson köpte in sig i bolaget i början av 2000-talet tillsammans med Handelsbankens före detta VD Tom Hedelius. Fredrik Börjesson, som är son till Anders Börjesson, sitter nu som styrelserepresentant för familjen.  

Bergman & Bevings affärsidé är att köpa upp och utveckla företag som är ledande i sin nischer inom bygg- och industrisektorn. Gruppbolagen drivs decentraliserat. Bergman & Beving gör ibland även tilläggsförvärv till sina befintliga gruppbolag. 

På rullande tolv månader omsätter Bergman & Beving-koncernen 4,7 miljarder kronor där ungefär 80 procent kommer från Norden. Bergman & Bevings verksamhet är uppdelad i tre olika områden: Building Materials, Workplace Safety och Tools & Consumables. 

Building Materials står för runt 30 procent av koncernens försäljning och rörelsemarginalen (ebita) inom segmentet ligger på 7,5 procent. Här ingår, precis som det låter, byggmaterialsföretag. Ett bolag inom segmentet är Essve som är verksamt inom bland annat skruv, spik, betonginfästning och fogskum. Varje dag säljs över 5 miljoner Essve-skruvar. 

Segmentet Workplace Safety, som fokuserar på skyddsutrustning, motsvarar ungefär 35 procent av Bergman & Bevings omsättning. Rörelsemarginalen uppgår till nästan 10 procent. Ett av de största bolagen inom området är Guide som utvecklar skydds- och arbetshandskar till olika yrkesgrupper. 

Verktyg- och maskinsegmentet Tools & Consumables står för cirka 35 procent av omsättningen och rörelsemarginalen ligger på 6,5 procent. Här ingår exempelvis verktygsdistributören Luna Group. 

I den senaste rapporten, som släpptes i februari, växte Bergman & Beving försäljningen med 7 procent och ebita-marginalen stärktes till 8,3 procent (7,2 procent). Den organiska omsättningen minskade dock med tre procent på grund av utfasningen av lågmarginals-produkter.

Under de senaste åren har Bergman & Beving fasat ut låg marginals-produkter i dotterbolagen. Utfasningen av dessa produkter har varit en av anledningarna till att den organiska tillväxten varit svag. Samtidigt har man lagt kraft på sina egna varumärken som ständigt blir en större del av gruppens omsättning. Idag kommer ungefär 70 procent av försäljningen från egna varumärken. Allt som allt bidrar detta till högre marginaler på sikt.   

Det största orosmolnet just nu är osäkerheten kring byggsektorn. Än så länge ser dock Bergman & Beving ingen nämnvärd avmattning i bolagens efterfrågan. VD Söderlind hävdar att produkterna som bolagen säljer är konsumtionsvaror som används inom byggprocessen, vilket gör att de inte är så känsliga för produktionsstarter på kort sikt. Men om byggmarknaden skulle förbli svag under en längre tidsperiod kommer bolagen påverkas negativt.   

Det långsiktiga målet för Bergman och Beving är att, senast verksamhetsåret 2025/26, nå 500 miljoner kronor i rörelseresultat. I senaste rapporten upprepade bolaget att man har goda förutsättningar för att nå målet. Idag uppgår rörelseresultatet, baserat på rullande tolv månader, till 365 miljoner kronor. Balansräkningen är i okej skick och ambitionen är att förvärva fyra till sex bolag under året. 

BB 2023e 2024e 2025e
Oms till,% 4 2 2
Ebita,% 7,7 8,2 8,5
Ev/ebita 12 11 10
P/e 15 15 14

 

Baserat på innevarande års prognoser landar ev/ebita-multipeln på 12 och p/e talet uppgår till 15. I jämförelse med exempelvis avknoppningarna Lagercrantz och Addtech handlas aktien till lägre multiplar. 

Placera tycker att det finns en hel del att gilla i Bergman & Beving men just nu känns det som aktien sprungit iväg lite väl mycket. Vi tror att aktien kan stå och stampa ett tag innan resan norrut fortsätter. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bergman & Beving B Neutral 141,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -