Vinsttillväxten talar för Nederman

Rapportkommentar Trots tuffa jämförelsetal visar Nederman på ett motståndskraftigt första kvartal. Bolaget levererar en försäljningsökning i alla divisioner. Med ett större inslag av digitalisering och service ska vinsttillväxten nu fortsätta.

Nederman är ett av börsens miljöteknikbolag och är specialiserat på industriell luftrening. Till skillnad från flera andra nischade miljöteknikbolag har Nederman en lång historik av lönsam tillväxt. Efter en kort period på börsen under början på 80-talet noterades sedan bolaget av på Stockholmsbörsen av EQT år 2007. Idag uppgår börsvärdet till cirka 6 miljarder och investmentbolaget Latour är största ägare med cirka 30 procent av kapitalet.

Ett allt större inslag av elektroniska komponenter inom industrin ökar behovet av ren luft för att skydda komponenter och minska slitaget. Samtidigt sker allt hårdare myndighetsregleringar som tvingar verksamheter att förbättra luftkvaliteten för bland annat anställda och miljön.

Samtidigt som digitaliseringen inom industrin ökat behovet av Nedermans produkter har det skapat möjligheter för bolaget att bredda sitt erbjudande med digitala lösningar för att kontrollera, rapportera och förbättra luftkvaliteten.

De finansiella målen säger att Nederman ska uppnå en försäljningsutveckling om 10 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt ska den justerade Ebita-marginalen uppgå till 14 procent och 30 – 50 procent av nettoresultatet delas ut till aktieägarna. Senaste fem åren har försäljningstillväxten uppgått till nästan 10 procent på årlig basis. Däremot uppgick den genomsnittliga justerade Ebita-marginalen till endast 10 procent.

Nederman gick in i året med en stor orderbok vilket gynnat försäljningen under inledningen på året. I första kvartalet växte försäljningen organiskt i alla divisioner och omsättningen rapporterades till totalt 1 482 (1094) miljoner kronor och innebar en organisk tillväxt om 17 procent. Inklusive en omstruktureringskostnad på 20 miljoner rapporterades resultatet efter skatt till 78 miljoner kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie om 2,22 kronor motsvarar en vinsttillväxt om 10 procent.

Nederman Andel av omsättning, R12, % Org. tillväxt Q1 23, %
Extraction & Filtration Technology 42 4,7
Process Technology 33 39
Duct & Filter Technology 13 3,4
Monitorin & Control Technology 12 18,9
Källa: Kvartalsrapport, Nederman    

 

Det är framförallt affärssegmentet ”Process Technology” som sticker ut med organisk försäljningstillväxt upp emot 40 procent. Affärssegmentet erbjuder tjänster och filterlösningar för tillverkningsindustrin. Den starka utvecklingen i segmentet förklarades till stor del av en stark försäljning inom textiltillverkning samtidigt som leveranskedjorna förbättrades och resulterade i väsentligt förbättrade marginaler. Framåt ser Nederman en ökad efterfrågan från kunder inom aluminiumåtervinning och metallgjutning av komponenter för elfordon och flyg.

För Nedermans största segmentet ”Extraction & Filtration Technology” växte försäljningen desto mildare med en organisk tillväxt om nästan 5 procent. Samtidigt försämrades marginalen jämfört med samma period förra året, vilket förklaras av produktmixen. Trots fyra större ordrar inom segmentet menar bolaget att de sätt något avvaktande kunder gällande större ordrar.   

Orderingången för kvartalet minskade organiskt med 3 procent. Det största segmentet Exctraction & Filtration visar på största nedgång i orderingången med en negativ tillväxt om cirka 8 procent.

Mer imponerande är utvecklingen inom ”Monitoring & Control” där orderingången växte med 22 procent. Inom segmentet erbjuder Nederman avancerad mätteknik som innefattar både hårdvara och mjukvara och hjälper kunderna att kontrollera och rapportera information gällande luftkvaliteten. Förutom en stark tillväxt i orderingången visade även segmentet förbättrade marginaler och en bra organisk försäljningsutveckling under kvartalet.

Nedermans nettoskuld uppgick per utgången av kvartalet till nästan 1,5 miljarder och ger en relation på 2,1x mot justerade EBITDA. Beräknas nettoskulden inklusive utdelning på totalt 132 miljoner kronor som betalas ut i början på maj hamnar relationen till den justerade EBITDA på 2,3x.

Aktien belönades med en uppgång om cirka 11 procent efter gårdagens rapport vilket också står för årets uppgång. På tre år har aktien gett avkastning på nästan 80 procent inklusive utdelningar.

  2021 2022 2023E 2024E
Nettomsättning 4600 5180 5440 5980
Rörelsemarginal, % 11,4 9,3 10 10
Vinst per aktie, SEK 8,7 9,4 10,2 11,5
Källa: Årsredovisningar/Placera      

 

Skissar vi på en mildare tillväxttakt i försäljningen under innevarande år (5 procent) med en något förbättrad rörelsemarginal hamnar vinsten per aktie strax över 10 kronor vilket ger ett P/e-tal strax över 18 för innevarande år och en EV/Ebit-multipel på 15.

Med ett antagande om en bättre försäljning under nästa år med 10 procents försäljningstillväxt och bibehållen rörelsemarginal om 10 procent, hamnar vinsten per aktie på 11,5 kronor per aktie och ger istället en P/e-multipel om 16,5 och en EV/Ebit strax över 13.

Nederman är fortsatt beroende av investeringar inom industrin och har därför ett inslag av konjunkturkänslighet. Bolagets VD, Sven Kristersson säger dessutom att visibiliteten för andra halvåret är begränsad och det råder en osäkerhet kring efterfrågan.

Kursgraf tre år - Nederman

Ett ökat digitalt inslag som drivs av ökade regulatoriska krav, en högre andel serviceintäkter och en minskad press i leverantörskedjorna bör kunna ge bra genomslag i marginalerna framåt. Bolaget har även tagit en bra position i USA genom fjolårets förvärv av Robovent vilket bör driva försäljningsutvecklingen kommande period.

Aktien sticker inte ut som billig på dagens vinstmultiplar. Men med strukturella trenden, en stark huvudägare och möjlighet till förbättrade marginaler tror vi Nederman har bra förutsättningar att fortsätta likt historiken med en lönsam tillväxtresa. Vi tror därför att aktien är värd ett långsiktigt köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nederman Holding Köp 191,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -