Fonden med allt fokus på vatten

Fondkommentar Den globala marknaden för rening av vatten och avloppsvatten växer kraftigt, samtidigt som klimatpåverkan sätter sina spår med en allt större vattenbrist för en stor del av världens befolkning. Placera har hittat en fond som investerar i vattenbolag.

Trots sitt uppenbara överflöd är rent sötvatten en knapp resurs. Den globala befolkningen växer stadigt med en allt större efterfrågan på rent vatten.

Vatten är livsnödvändigt och en mycket viktigt ekonomisk hörnsten i den globala ekonomin. Den ökande effekten av vattenbrist och hotet om ytterligare brist kan inte ignoreras.

Mer än 3,5 miljarder människor lever i en miljö med någon form av vattenbrist och 10 procent av världens befolkning bor i länder som FN anser har höga eller kritiska nivåer av vattenbrist.

Vattenbrist utgör ett allvarligt hälsoproblem och begränsad tillgång till rent vatten skapar stora problem inom en mängd olika områden. Det påverkar allt från jordbruksproduktion och till avancerad produktion som halvledartillverkning.

Tyvärr förväntas vattenbristen öka i takt med klimatpåverkan. Upp till 5 miljarder människor förväntas uppleva vattenbrist fram till 2050 enligt prognoser från FN.

Den globala vatten- och avloppsvattenmarknaden omsatte totalt 300 miljarder dollar under fjolåret. En marknads som spås ökat till 500 miljarder dollar år 2029, enligt konsultbolaget Fortune Business Insights

Det är en växande marknad som attraherar många företag som arbetar för att förbättra vattnets kretslopp och mer genomtänkta vattenprocesser.

Vattensektorn är omfattande och det finns bolag som exempelvis är verksamma inom områden som smart vattenoptimering, byte av vatteninfrastruktur, avancerad vattenrening och förbättrad vattenförsörjning.

Investeringar i teknik för att rena vatten kan exempelvis vara avgörande för att upprätthålla och förbättra levnadsstandard.

För den som vill bredda sitt sparande till vattenbolag och inte vill leta bolag själv lyfter Placera fram den börshandlade fonden Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc.

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc med börskoden AKWA och ISIN kod: IE000BWKUES är en passiv fond som investerar och replikerar Solactive Global Clean Water Industry Index.

Solactive Global Clean Water Industry Index strävar efter att spegla utvecklingen för den globala vattensektorn. Det omfattar bolag som är verksamma inom ett antal sektorer som teknik, industri, allmännytta.

För att uppfylla kraven som ett rent vattenbolag krävs att minst 50 procent av bolagens intäkter kommer från antingen vatteninfrastruktur, vattenutrustning eller olika typer av tjänster till vattenindustrin.

För bolag med digitala tjänster krävs det ett minimum på minst 10 procent av intäkterna ska härröra från vattenindustrin.

Indexberäknaren börjar med att screena offentlig information med hjälp av en egenutvecklad modell för att identifiera om företaget kan definieras som rent vattenföretag och som är involverade i behandling, rening, bevarande och hantering av vatten.

Godkända bolag måste också uppfylla minimikraven för ESG enligt FN:s Global Compact-principer för att ingå i indexet.

Solactive Global Clean Water Industry Index omfattar de 40 högst rankade bolagen. Bolagen i indexet viktas efter börsvärde med ett tak så att inget bolag väger mer än 8,0 procent vid revideringstillfället. Indexet ombalanseras havlårsvis.

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc består med en majoritet av tillväxtbolag. Värderingen är inte avskräckande hög utan landar på p/e-tal 21 jämfört med Nasdaq 100 index som nu värderas på 24.

Fondens största övervikt är i USA-bolag på 69 procent. Brittiska bolag är näst störst med 8,9 procent av index. Totalt är fonden investerad i åtta länder men har inga svenska eller nordiska investeringar.

Industrisektor är den största sektorn i index med 46 procent. Allmännyttiga bolag är näst största sektorn på 39 procent, följt av råvarubolag och teknikbolag.

Tio största innehaven i Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc
Bolag vikt i %
Xylem 11,5
Ecolab 9,3
Ferguson 8,0
American Water Works 9,5
Essential Utilities 6,1
Pentair 4,7
AO Smith 4,6
United Utilities 4,6
Severn Trent 4,4
Advanced Drainage Systems 4,4
Källa: Morningstar 67,0

 

De tio största innehaven i indexet väger 67 procent. Xylem är största bolaget i indexet med 11,5 procent. Bolaget är inriktat på vattenteknik och erbjuder produkter som möjliggör transportering, behandling och användning av vatten.

Ecolab är näst största bolag och väger 9,3 procent. Ecolab är ett amerikanskt teknikbolag som erbjuder teknologiska lösningar för säker hantering av vatten.

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc  
Avkastning % 1 år 18,0
Avkastning % i år 14,9
Risk % 3 år #
Betyg* #
Index Solactive Global Clean Water Industry Index
Handelskod: AKWA
ISIN: IE000BWKUES1
Avgift%/år 0,50
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Global X
* Morningstar har 5-gradig skala  
Källa: Morningstar den 23 maj 2023  

 

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc har haft en fin utveckling det senaste åren med en avkastning på 18 procent.

Under enskilda år och vissa tidsperioder kan Vattentemat leverera lägre absolut avkastning än ett brett och vanligt globalt aktieindex. Och risken mätt som standardavvikelse är högre än ett brett aktieindex.

Förvaltningsavgiften för Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc är 0,5 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Och i vissa fall tillkommer en valutaväxlingsavgift om den börshandlade fonden är noterad utanför Stockholmsbörsen.

Fonden förvaltas av den Global X – Mirae Asset som i grunden är en Sydkoreansk kapitalförvaltare.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -