Luftreningsbolagen: Så värderas de

Kommentar Börsens bolag inom luftrening har starka strukturella trender i ryggen och de finansiella nyckeltalen har en bra historik. Placera har tittat närmare på Nederman, Absolent Air Care och Systemair.

Nederman, Absolent och Systemair har alla kapitaliserat på senaste årens ökade investeringar för renare luft inom bland annat tillverkning, industri och storkök. Samtliga har en global kundbas och genom att använda deras produkter och tjänster gynnas medarbetare och miljön samtidigt som den ökade digitaliseringen inom tillverkning ställer allt högre krav på ren luft.

En ökad digitalisering inom exempelvis fabriker har resulterat i fler elektroniska komponenter, vilket i sin tur ställer högre krav på ren luft. Digitaliseringen har dessutom skapat möjligheter för luftreningsbolagen att själva bredda sitt produkt- och tjänsteerbjudande och skapa värde för kunderna. Ett tydligt inslag i Nedermans strategi kommande år består just av vad de kallar för ”Clean Air as a Service”.

ÄGARBILD

Bolag Huvudägare Andel
Nederman Latour 29,9%
Absolent Mexab Industri (Schörling) 55,5%
Systemair Gerald Engström 42,8%
Källa: Bolagen    

FÖRSÄLJNINGSREGION

Alla tre har huvudägare i form av kött och blod. Nederman och Absolent har dessutom starka ägare, där både Latour och Mexab Industri har en lång historik av lyckosamma investeringar.

Bolag Americas EMEA APAC
Nederman 34% 45% 21%
Absolent 32% 57% 11%
Systemair 11% 76% 13%
Källa: Bolagen      

 

Samtliga bolag har största exponering mot EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Systemair har störst andel av försäljningen i EMEA. En hög andel global försäljning har resulterat i ett minskat beroende av den svenska konjunkturen samtidigt som vinsterna har gynnats av en svag svensk krona.  

KASSAFLÖDE

Källa: Bolagen

Alla tre bolag har haft ett positivt kassaflöde på årsbasis. Nederman sticker ut med en konsekvent tillväxt i kassaflödet medan Systemair har en något mer spretig utveckling. Observera att kassaflödet är efter rörelsens kapitalbindning, vilket innebär att försäljningstillväxt och stora ordrar kan ge effekter på kassaflödet.

VINST PER AKTIE

Källa: Bolagen

Vinsten per aktie har ökat för samtliga bolag sedan 2015*. Absolent och Nederman tog tillfälliga smällar på vinsten under pandemiåret 2020 som initialt präglades av försiktigare kunder, nedstängningar och leveransstörningar.

Systemair hade som mest nio nedstängda fabriker i världen och under 2020 en minskad nettoomsättning. Trots det lyckades bolaget att förbättra marginalerna och på så sätt öka vinsten. En högre andel försäljning i Europa jämfört med Nederman och Absolent, var förmodligen till Systemairs fördel under 2020.

FRAMTIDA FÖRVÄNTINGAR OCH VÄRDERING

Nederman 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, MSEK 5 200 6 000 6 000 6 400
Ebitmarginal 9,40% 10,10% 9,80% 11,50%
EPS, SEK  9,6 10,9 11,3 14,7
P/E 21 18 18 14
EV/EBIT 15 14 14 11

 

Absolent Air Group

 

2022A

 

2023E

 

2024E

 

2025E

Omsättning, MSEK 1 350 1400 1700 1750
Ebitmarginal 16,40% 15,70% 17,50% 18,20%
EPS, SEK 14,2 13,4 19,4 21,7
P/E 29 29 20 18
EV/EBIT 22 22 16 15

 

Systemair

 

2022A

 

2023E

 

2024E

 

2025E

Omsättning, MSEK 11 250 12 250 12 800 13 300
Ebitmarginal 9% 9,50% 9,80% 10%
EPS, SEK 3,6 4 4,2 4,6
P/E 20 18 17 15
EV/EBIT 18 14 13 12

Källa: Factset, 2023-09-15

Enligt estimaten i Factset förväntar sig analytikerna fortsatt vinsttillväxt för luftreningsbolagen. Ju längre bort i tiden, desto mer osäkra är givetvis estimaten och det är tydligt att vinsttillväxten förväntas öka under år 2025.

Värderingen skiljer sig relativt mycket mellan aktierna. Absolent värderas klart högst med en vinstmultipel om nästan 30 gånger den förväntade vinsten i år. En hög förväntad vinsttillväxt kommande år resulterar dock i att vinstmultiplarna på nästa år är mer lika. Det ska dessutom tilläggas att Absolent har bäst marginaler och lägst skuldsättning av de tre bolagen.

Alla tre bolag har karaktärsdrag som ur ett investeringsperspektiv tenderar att vara fördelaktiga. Bra huvudägare, en konsekvent tillväxt gällande vinst och kassaflöde, strukturella trender i ryggen och en kundbas som är spridd både gällande region och verksamhet.

Att peka ut en enskild aktie bland dessa tre är inte enkelt. Den förväntade vinsttillväxten förklarar sannolikt Absolents värdering. Kraven på bolaget är högt ställda samtidigt som förväntningarna gäller vinster som ligger två år fram i tiden. Vi föredrar därför Nederman och Systemair baserat på värderingen men tycker alla tre bolagen passa i en balanserad portfölj.

*I slutet på 2022 ingick Systemair ett avtal med Panasonic Corporations Heating & Ventilation om att sälja Systemairs luftkonditioneringsverkamhet för 100 miljoner euro på kassafri och skuldfri bas. Justerat för affären var vinsten per aktie år 2022 3,58 kronor. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -