Nu är det dags för fastighetsdeklaration

Skatt Är du en av ägarna till 2,4 miljoner småhus och fått brev från Skatteverket om att ditt hus har ett nytt taxeringsvärde? Placera reder ut vad som gäller.

Det är försäljningspriserna på småhusmarknaden från åren 2020 till 2022 som avgör nivån på taxeringsvärdena för 2024. Till skillnad från vad man kan kanske skulle kunna tro när man läser svarta rubriker i tidningarna, så är priserna på småhus högre än 2020.

Prisökningarna leder till högre taxeringsvärden, något Skatteverket behöver för att veta vad din fastighetsavgift ska bli. Rätt taxeringsvärde kan också ha betydelse när du ska låna pengar med fastigheten som säkerhet eller om du ska försäkra den.

I snitt har taxeringsvärdena gått upp 31 procent. Störst ökning är det i Jämtland och på Gotland, med strax över respektive strax under 40 procent. Minst ökar de i Blekinge, med 26 procent.

Efter förra småhustaxeringen 2021 var det cirka 36 procent som inte nådde upp till taket för den kommunala fastighetsavgiften på 0,75 procent av taxeringsvärdet. Enligt prognoserna för 2024 är motsvarande andel 26 procent. Taket ligger i år på 9287 kronor (2024 års deklaration).

Du måste alltså ha ett taxeringsvärde under 1 238 000 kronor för att inte slå i taket.

När det kommer till arrenden och liknande, liksom nybyggda hus, gäller särskilda regler och belopp. Här kan du läsa om specialfallen.

För den som är pensionär finns ett tak för hur stor del av din förvärvsinkomst som ska gå till fastighetsskatt. Den är på 4 procent, men kan inte bli lägre än ett visst spärrbelopp, som i detta års deklaration var 3 298 kronor.

Fastighetens taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i ditt värdeområde två år före taxeringsåret. Ett värdeområde är ett område där fastighetsvärdena anses lika, eftersom de har samma läge.

Det nya värdet är ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om det stämmer behöver du inte göra någonting.

Skatteverket skiljer på allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. Allmän fastighetstaxering är när alla fastigheter av en viss typ, som i detta fall småhus, får en ny taxering baserad faktiska försäljningar. Då har Skatteverket möjlighet att använda nya värderingsmodeller och göra en översyn av värdeområdesindelningen bland annat.

Den förenklade fastighetstaxeringen sker också med hjälp av försäljningspriser, men värderingsmodell och värdeområdesområdena ändras inte.

Om det varken är en allmän eller förenklad fastighetstaxering är det en särskild fastighetstaxering. Som du ser i tabellen nedan är den särskilda det vanligaste förfarandet för småhus. Det betyder att det är föregående års taxeringsvärde som gäller, givet att ingen större förändring på fastigheten gjorts.

Äger du en fastighet tillsammans med någon eller några andra är det bara en av er som får meddelandet, men vem som helst kan göra deklarationen. Beslutet skickas däremot till samtliga.

Om det är något speciellt med din fastighet som gör att den skiljer sig från andra fastigheter i värdeområdet kan du begära justering av taxeringsvärdet.

Nytt för i år är att närhet till vindkraftverk i vissa fall kan påverka marknadsvärdet och det kan finnas möjlighet till justering. Fastighetsägaren behöver i så fall själv yrka på justeringen. Det gör du under rubriken Lämna övriga uppgifter.

Det är den som äger fastigheten den 1 januari som ska betala fastighetsavgiften för hela inkomståret.

Har du ett helt nybyggt hus eller en nystyckad tomt måste du lämna vissa uppgifter. Under rubriken Tomt ska du ange typ av bebyggelse, om det finns dricksvatten, wc-avlopp och hur långt det är till närmaste hav, sjö eller vattendrag.

Under rubriken Bostadsbyggnad ska du skriva vilken typ av hus det är, vilket år det blev beboeligt, totala bo- och biytan samt alla uppgifter om huset standard.

Datumen som gäller

11 september öppnade e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus. Du som har digital brevlåda fick denna dag meddelande om att du kan deklarera via Skatteverkets e-tjänst.

I början av oktober kommer deklarationen till de som inte har digital brevlåda.

1 november är det senaste datumet att lämna in deklarationen.

Mitten av juni nästa år får du ditt beslut om fastighetstaxering om du har digital brevlåda. Annars kommer det i början av juli i den fysiska brevlådan.

Före den 1 november ska du ha ansökt om anstånd vid en allmän eller förenklad fastighetstaxering.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitterSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -