Är det nu det vänder för Volati?

Aktieanalys Sedan Placera skrev om industrigruppen Volati vid årsskiftet har aktien kommit ner runt 15 procent. Vi tror att den senaste tidens kursnedgång kan vara ett fint köpläge.

I den senaste rapporten växte Volati den översta raden med 3 procent. Den organiska tillväxten för gruppen uppgick till minus 2 procent. Samtidigt ökade ebita-resultatet med 10 procent. 

Anledningen till att den relativt svaga försäljningstillväxten är tuffa jämförelsetal men framförallt svag utveckling i bygg-delen Salix Group (45 procent av omsättningen). Under kvartalet minskade Salix omsättningen med 7 procent. Däremot lyckades man, tack vare bland annat prissättning och kostnadskontroll, bevara rörelsemarginalen på 10 procent vilket är starkt. Anledningen till omsättningstappet är en svag gör-det-själv-marknad och att efterfrågan inom industri- och proffssegmentet börjar mattas av. Det är värt att tillägga att största delen av omsättningen i Salix är mot renovering och inte nybyggnation. 

Positivt i kvartalet var att kassaflödet blivit bättre tack vare ökat resultat och lägre ökning av rörelsekapitalbindning. På rapportdagen rörde sig aktien knappt något men under de senaste tre månaderna är aktien ner nästan 25 procent. 

Volati startades 2003 av duon Karl Perlhagen och Patrik Wahlén. Affärsidén, som än idag genomsyrar verksamheten, var att förvärva marknadsledande bolag med beprövade affärsmodeller. Bolagen köps till rimliga värderingar samtidigt som kassaflödet i verksamheten ska vara starkt. Wahlén är idag ordförande och äger 23 procent av Volati. Perlhagen sitter i styrelsen och har en post som motsvarar nästan 40 procent av bolaget. Volati-aktien gjorde börsdebut 2016 och är idag noterat på Large Cap Stockholm.

Industrigruppens mål är att äga de förvärvade verksamheterna för evigt. Volati är aktiva ägare och en viktig del är att det finns synergier mellan de bolagen i varje plattform. Bokusgruppen, som Volati köpte upp 2017, knoppades av under 2021 och är nu ett eget börsnoterat bolag. 

Börsvärdet ligger på 7,8 miljarder kronor och sedan årsskiftet är aktien ner runt tre procent. På rullande tolv månader omsätter industrigruppen runt 8 miljarder kronor.

Volati är indelat i tre olika affärsområden som i sin tur har affärsenheter under sig.  Affärsområdena går under namnen Salix Group, Industri (fyra plattformar) och Ettiketto Group. En viktig del av Volatis strategi är att inom sina plattformar göra tilläggsförvärv. De allra flesta förvärv är just tilläggsförvärv. 

Volati har en egen “skola” som går under namnet Volati Management Program där framtida ledare lärs upp under ett och ett halvt år. Under utbildningen får man bland annat arbeta nära VD och hjälpa till att ta fram strategier för något av Volatis dotterbolag. Av de 23 personer som deltagit i Volati Management Program är 15 fortfarande anställda inom Volatikoncernen. Två av de 23 arbetar inom Bokusgruppen.

Största affärsområdet inom Volati är Industri (50 procent av rörelsevinsten) som består av fyra nischade plattformar. Plattformarna är Corroventa (fukt- och vattenskadehantering), Communication (master och torn till telekom), S:t Eriks (betong- och naturstensprodukter) och Tornum (spannmålshanteringsutrustning). Industri-affärsområdet är relativt konjukturokänsligt då andra faktorer driver efterfrågan. Däremot ser man en viss avmattning i S:t Eriks byggrelaterade del. 

Handelsverksamheten Salix Group innefattar bolag vars produkter används inom bygg och industri, hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Runt 70 procent av försäljningen kommer från Sverige. Merparten av Salix Groups omsättning kommer från proffs- och industrisegmenten. En mindre del, cirka 20 procent, är hänförlig till konsumentmarknaden. Runt 30 procent av Volatis rörelsevinst kommer från Salix Group. 

Affärsområdet Ettiketto Group, som står för nästan 20 procent av gruppens rörelsevinst, är Volatis kassako och påverkas inte särskilt mycket av svängningar i konjunkturen. Ettiketto Group levererar självhäftande etiketter till bland annat livsmedelsförpackningar. Affärsområdet har även ett utbud av etiketteringsmaskiner. De bolag Ettiketto Group förvärvar har oftast lägre marginaler än den befintliga gruppen som helhet. Ambitionen är att lyfta de förvärvade verksamheternas marginal till runt 20 procent genom synergier och operativa förbättringar. 

Om man inkluderar förvärvet av betongbolaget Gunnar Prefab som genomfördes i början av september har totalt fyra bolagsköp gjorts under de tolv senaste månaderna. Över tid vill Volati köpa upp 6-8 företag per år. 

För tillfället ligger nettoskulden i förhållande till ebitda på 2,1 vilket är den nedre delen av spannet om man tittar på Volatis skuldsättningsmål. Målet är att nettoskulden i relation till justerad ebitda ska vara 2 till 3 gånger och inte överstiga 3,5 gånger. Volati tecknade även relativt nyligen bankavtal med Nordea och SEB som adderar torrt krut. Bolaget har bra med likviditet att trycka in när förvärvsmöjligheter uppstår. Placera tror förvärvstakten kommer accelerera den närmsta tiden. 

Förutom att grundarduon Perlhagen och Wahlén tillsammans äger över 60 procent av Volati finns det även ett lokalt delägarskap ute i plattformarna. Dessutom äger vd Andreas Stenbäck aktier till ett värde om 60 miljoner kronor. Insynsägandet går inte att klaga på. 

Volati har en fin historik där man bland annat har växt ebita, i genomsnitt, med 23 procent under det senaste decenniet. Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i ebita per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel. Placera uppfattar dessutom Volati som duktiga kapitalallokerare. 

En risk är att lågkonjunkturen slår ännu hårdare mot gruppen (exempelvis om S:t Eriks skulle börja ta mer stryk). Sannolikt kommer det vara tufft ett par kvartal framåt men det är förmodligen inget som långsiktiga investerare bör oroa sig för. 

Volati 2022A 2023E 2024E
Oms till,% 23 4,5 5
Ebita marg,% 9,5 10 10
Ev/ebita 12 11 10
P/e 16 15 14

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till ev/ebita 11 och ett p/e-tal på 15. Volati har lägre multiplar än de mest kvalitativa förvärvarna som Lifco och Indutrade. Däremot värderas man högre än de lite nyare förvärvarna som Storskogen. Volatis multiplar ligger någonstans i mitten av serieförvärvar-universet. 

I och med kursnedgången tror Placera att det uppstått ett intressant köpläge i Volati. Det starka kassaflödet, avkastningen på kapitalet och ägarbilden finns bland argumenten för ett köp i aktien. Köp aktien och lägg i byrålådan. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Volati Köp 84,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -