BofA: Nu sätts kassan i arbete

Marknad Fondförvaltarna har börjat sätta sina kassor i arbete på börsen och övertygelsen om att långräntorna ska ned blir allt större. Det visar den senaste investerarenkäten från BofA.

Förra månaden kröp den genomsnittliga andelen kassa i fondförvaltarnas portföljer upp över 5-procentsnivån, vilket brukar vara en bra köpsignal för aktier. Så även denna gång då börsen har piggnat till i november.

I den senaste förvaltarenkäten från Bank of America, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 3 till 9 november har dock andelen kassa fallit tillbaka igen. Nu ligger den på 4,7 procent vilket är tillbaka inom normalintervallet och den lägsta nivån sedan november 2021.

Ett skäl till den ökade optimismen, sannolikt det viktigaste skälet, är att synen på långräntan har ändrats snabbt och rejält i november. Från att ha varit underviktade obligationer (som ökar i värde om räntan går ned) under många år har nettot i år blivit till en övervikt och i november ökade den till den högsta nivån sedan i finanskrisen.

Flera andra svar i mätningen pekar i samma riktning. Exempelvis tror 76 procent av de svarande nu att Fed är klara med sina styrräntehöjningar i den här cykeln. I oktober var motsvarande siffra 60 procent.

Ett annat exempel är att en förkrossande majoritet nu räknar med lägre långräntor. Andelen som gör det har varit på väg uppåt en tid men ryckte ytterligare i november till sällan skådade nivåer.

En logisk följd av att kassorna har satts i arbete och att förväntningarna på ränteläget har ljusnat är att aktier har kommit in i värmen igen. För första gången sedan förra våren, när Ukrainakriget precis hade brutit ut, är förvaltarna nu överviktade i aktier.

Allokeringen har gått från minus 4 procent i oktober till plus 2 procent i november. Som grafiken nedan visar finns det dessutom gott om utrymme för att gasa på ytterligare om förvaltarna ska upp till gamla toppar, vilket är något att luta sig emot för börsoptimister.

När investerarna får lista de största ”svansriskerna”, det vill säga händelser som kanske inte har så hög sannolikhet men som kan göra mycket skada om de inträffar, sker ett skifte i toppen i november. Tidigare har temat ”Hög inflation som gör centralbankerna hökaktiga” setts som den största risken men nu har ”Försämrad geopolitik” klivit förbi.

Från att bara 14 procent pekat på geopolitik i september är det nu 31 procent som har den risken högst upp på skalan. Även risken som ligger på plats tre, en hårdlandning i ekonomin, har klättrat snabbt de senaste månaderna och det har gått hand i hand med synen på att behovet av räntehöjningar är mättat nu.

Den populäraste handelstrenden ”crowded trade” är alltjämt att vara lång (positiv) de stora teknikbjässarna. Andelen som anser det föll visserligen rejält i oktober men ligger stabilt kvar kring 38 procent i november.

Att vara negativ till kinesiska aktier ligger också stabilt högt på den här listan, medan en affär som är på uppgång från att tidigare ha varit i princip obefintlig är att gå kort riktigt långa 30-åriga räntepapper.

Vilken tillgång är det då man ska vara i nästa år enligt förvaltarna? Allra bäst räknar de med att avkastningen kommer vara på obligationer, som drar nytta av den förväntade räntenedgången. Hela 54 procent av de svarande har valt obligationer medan 29 procent säger att de tror aktier blir den bästa tillgångsklassen nästa år.

Råvaror är det 7 procent som tror på. Och cash kommer inte att vara king, det är bara 6 procent som är pessimister och tror på kontanter som bästa valet för 2024.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -