Sänkta vinstprognoser i Stockholm

Börs Rapportperioden har fått analytikerna att dämpa sina vinstförväntningar på storbolagen. De goda nyheterna är att ett fåtal bolag står för besvikelserna och att ett vinstlyft står för dörren nästa år.

Att merparten av storbolagen i OMXS30-indexet slog vinstförväntningarna under den nyss avslutade rapportperioden har inte räckt hela vägen. Försiktiga utsikter och klent utfall på försäljningssiffrorna har hållit tillbaka optimismen och tillsammans med ett par stora stjärnsmällar har det lett till att vinstprognoserna har skruvats ned något sedan utgången av förra kvartalet.

Totalt för de rörelsedrivande bolagen i OMXS30-indexet handlar det om en nedjustering av årets samlade nettovinster med 7 procent och med 2 procent för 2024. I princip hela årets nedgång kan dock härledas till Ericssons monsternedskrivning av goodwill på 32 miljarder kronor för Vonage-förvärvet.

Även Electrolux aviserade engångskostnader som räknas i miljarder, men tar vi bort dessa båda bolag ur kalkylen så har årets vinstprognoser för kvarvarande storbolag istället stått stilla. Och som tabellen nedan visar har det överlag varit små prognosjusteringar bortsett från de kraftiga nedställen i Ericsson, Electrolux och Sinch samt en tydlig uppjustering i Getinge efter medicinteknikbolagets överraskande höga kvartalsvinst.

 

Vinstprognosförändring 2023 2024 P/e 2023 P/e 2024
ABB -4% -5% 18,7 18,3
Alfa Laval  2% 1% 22,4 19,3
Assa Abloy 0% 2% 20,2 17,9
AstraZeneca  -4% -6% 17,3 15,1
Atlas Copco  3% 2% 27,4 26,4
Autoliv  5% -1% 13,8 10,4
Boliden -3% -7% 13,2 11,7
Electrolux  >-100% -35% neg. 13,1
Essity  -3% 1% 14,3 13,2
Evolution Gaming 0% -3% 19,0 17,6
Getinge  18% 1% 22,8 19,4
H&M -1% 0% 28,5 18,7
Hexagon  -2% -2% 21,4 19,4
Nibe -4% -9% 24,6 23,2
Nordea 1% 2% 7,3 7,2
Sandvik  -1% -3% 16,0 14,9
Sinch  >-100% -20% 189,1 37,2
SEB 5% 2% 7,0 7,8
SKF  -3% -3% 10,8 11,3
SCA -3% 0% 31,1 24,9
Handelsbanken 5% 2% 7,0 7,8
Swedbank  2% -1% 6,1 6,6
Tele2  1% 1% 14,3 13,7
Ericsson >-100% -14% neg. 10,8
Telia  -3% -2% 19,1 14,7
Volvo  7% 4% 8,6 11,2
Källa: Factset        
Avser förändring i nettovinstprognoser sedan 30/9  

 

Även för 2024 är det relativt försiktiga förändringar som har gjorts i vinstprognoserna, återigen med undantag av trion Ericsson, Electrolux och Sinch. Dollarexponerade ABB, AstraZeneca och Boliden har samtidigt fått se sina prognoser komma ned en del och även värmeteknikbolaget Nibe kan vara värt att nämna i sammanhanget.

Den tidigare glödheta aktien har svalnat på börsen och parallellt med att värderingsmultipeln har kommit ned så har analytikerna också sänkt vinstförväntningarna, vilket har satt extra hårt tryck på kursen i Nibe.

Med 2023 snart förpassat till historieböckerna så börjar den framåtblickande aktiemarknaden alltmer att fokusera på 2024 och tittar man på hur vinsttillväxten förväntas bli nästa år så finns visst skäl för optimism. Totalt för de rörelsedrivande bolagen i vår sammanställning spås nettovinsterna öka med 14 procent nästa år.

Men även här ställer Ericsson till det genom att trycka ned årets vinstprognoser. Tar vi bort telekomutrustaren helt och hållet så är det betydligt blygsammare 5 procent i vinstlyft som väntas för storbolagen 2024.   

På bolagsnivå kan noteras att nettovinsten spås falla hos samtliga fyra storbanker nästa år, med SEB och Handelsbanken som största sänken med minus 10 respektive 13 procent. Trögare tillväxt i ekonomin och en avmattning i räntenettona efter årets stora lyft trycker tillbaka bankvinsterna och det tar sig också uttryck i anmärkningsvärt låga p/e-tal kring 7-8.

Även Volvo går mot negativ vinsttillväxt nästa år efter ett 2023 där vinsten exploderade i spåren av rekordhöga leveranser, avtagande logistikproblem och genomförda prishöjningar. Samtidigt är det desto fler industribolag som förväntas både öka omsättningen och lyfta eller åtminstone upprätthålla sina marginaler nästa år vilket väger tyngre.

För OMXS30 som helhet ligger värderingen nu på ett p/e-tal på 14 för nästa år, vilket är lite i underkant av det historiska snittet. Med prognoser om ett litet men ändå ett vinstlyft för storbolagen under 2024 samtidigt som inflationen, och på sikt räntorna, trendar nedåt finns skäl att hoppas på ett hyggligt börsår 2024. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -