Beijer Ref: Hög värdering, osäkert läge

Kommentar Kylgrossisten Beijer Ref har förvärvat intensivt de senaste åren. Stora förvärv, hög skuldsättning och vikande försäljning är ingen bra kombination. Är aktien köpvärd efter årets nedgång?

Det är svårt att klaga på Beijer Refs historik. Vinsttillväxt, strukturella trender och ESG-stämpel är rimligtvis förklaringen till hur aktien genom åren handlats på höga vinstmultiplar.

Bolag År 2014 - 2017  10 år 2023E 2024E
Beijer Ref 21 29 30 27
Nibe 18 31 26 24

Källa: Factset, kurser 2023-12-07

Aktien handlas idag till ett P/e-tal om 30 på den förväntade vinsten för innevarande år. Exkluderas de senaste fem årens lågräntemiljö är det historiskt genomsnittliga framåtblickande P/e-talet betydligt lägre. Jämfört med exempelvis Nibe, där investerarna ofta har liknande argumentation, värderas Beijer Ref högre på innevarande och nästa års vinstestimat.

Beijer Ref har över 140 dotterbolag. Merparten av verksamheten är distribution av produkter inom kyla, luftkonditionering och värmepumpar. Produkterna används i bland annat butiker, storkök och kontor och kunderna finns i flertalet branscher.

Regulatoriska krav inom hållbarhet driver försäljningen för Beijer Ref. Gammal kylteknik och farligt köldmedel måste uppgraderas eller bytas ut. Enligt EU-förordningar måste alla miljöfarliga köldmedel bytas ut fram till 2030. Cirka en tredjedel av Europas livsmedelsbutiker uppskattas redan ha gjort denna förändring.  

Förra året gjorde Beijer Ref ett historiskt stort förvärv genom köpet av Heritage Distribution. Det, enligt bolaget, transformativa förvärvet gav tillgång till den nordamerikanska marknaden och kostade nästan 14 miljarder kronor. För att finansiera köpet gjordes en nyemission motsvarande köpeskillingen. I och med förvärvet var cirka 20 procent av försäljningen Nordamerika. Majoriteten av försäljningen kommer från Europa och Afrika.

Förutom köpet av Heritage gjordes ytterligare förvärv under året med en total omsättning om 1,8 miljarder kronor. Sedan 2021 har Beijer Ref gjort totalt 25 förvärv i bland annat Australien, Indien och Tyskland.

Efter två kvartal med negativt kassaflöde gav ett minskat lager och lägre kapitalbindning bra skjuts till kassaflödet för tredje kvartalet. Då bolagets skuldsättning ökat markant senaste åren är ett starkt kassaflöde av yttersta vikt. Därför är det extra viktigt att bolaget vänder organiska försäljningstillväxten som i tredje kvartalet rapporterades till minus 5 procent.

Nettoskulden exklusive leasing och pensionsskulder uppgick till nästan 6,5 miljarder kronor vid utgången av september. Korrigerat för jämförelsestörande poster ger det en relation mot EBITDA om 1,94.

Den erlagda räntan under årets första nio månader uppgick till 467 miljoner kronor, vilket kan jämföras mot motsvarande period i fjol då samma post uppgick till 129 miljoner. Det är uppenbart att det inte bara är skuldsättningen som blivit högre, utan även räntan. Det bör tilläggas att förvärvet som annonserades i slutet på förra året bryggfinansierades via lån som senare löstes i samband med att nyemissionen slutfördes i våras.

Förutom flertalet förvärv har det även skett stora förändringar i ägarlistan. I slutet av 2020 köpte EQT nästan 30 procent av Beijer Ref från den tidigare huvudägaren Carrier Global. Ambitionen var då att bli en aktiv och långsiktig ägare och stödja bolaget för en fortsatt tillväxtresa.

I somras sålde EQT aktier i Beijer för nästan 6 miljarder kronor. Försäljningen gjordes till en rabatt om 7,2 procent jämfört med stängningskursen dagen innan om 150,9 kronor. Idag står aktien i cirka 126 kronor.

Sedan EQT tog kontrollen över bolaget, har Beijer Ref förutom att ersätta både vd och finanschef, gjort 26 förvärv.

De långsiktiga incitamenteten bland bolagets ledning är tyvärr svåra att greppa. Samtliga i Beijer Refs koncernledning äger aktier i EQT:s Management Participation Program och bland majoriteten av ledningen råder total avsaknad av stamaktier i Beijer Ref.

I slutet på oktober stod aktien strax under 100-lappen för att nu handlas på cirka 130. Kortsiktiga rörelser är svåra att estimera men ett starkt sentiment på börsen i november lär förklara delar av uppgången. Vid större nedställ på börsen har aktiemarknaden en tendens att fly de mer skuldsatta bolagen först, vilket bör förklara varför aktien släpat efter Stockholmsbörsen i år.

Efter årets nedgång om cirka 15 procent handlas Beijer Ref fortfarande på relativt höga vinstmultiplar på kommande årens estimat.

Senaste årens förvärv och klivet in i Nordamerika kan i efterhand visa sig vara helt rätt beslut. Trots en lång historik av vinsttillväxt och strukturella trender som gynnar bolaget långsiktigt är det svårt att på dagens vinstmultiplar motivera ett köp.

Rådet blir att avvakta.

Lista över Beijer Refs förvärv (2020-12-18 - 2023-12-08)

Datum PM Andel förv. aktier Bolagsnamn Land
2020-12-18 80% Sinclair Global Group  Tjeckien
2021-01-27 100% Complete Air Supply  Australien
2021-02-26 60% Coolair Klimasysteme  Tyskland
2021-07-01 ökning över 50% Fenagy  Danmark
2021-07-12 80% Inventor Grekland
2021-07-30 100% Froid et Clim Distribution  New Zealand
2021-09-01 100% Amcor Australien
2021-10-01 100% Airstream Australien
2021-12-01 100% Clima Solutions Australien
2021-12-01 100% Albury Australien
2022-01-11 80% Deltron Kroatien
2022-04-01 100% GMR Supplies Austalien
2022-04-01 100% Mackay Air Supply Australien
2022-08-01 85% EID Frankrike
2022-09-19 51% AAD Australien
2022-09-19 51% HVAC Consolidated Australien
2022-09-21 100% Transport Cooling Sydafrika
2022-10-04 80% Easy Air Condition England
2022-12-15 100% Heritage Distrubition USA
2023-04-05 100% Shravan Engineering Indien
2023-04-25 70% Condex Bulgarien
2023-06-01 100% CFD Frankrike
2023-07-03 100% Industrifiber Norge
2023-07-27 100% DS Maref Sydkore
2023-09-26 100% AMSCO Supply Nordamerika
2023-11-02 100% Turner Engineering Australien

Källa: Bolaget

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Beijer Ref B Neutral 128,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -