Det talar för nordiska småbolag

Förvaltarintervju Nordiska småbolag har gått svagt sedan vintern 2021. Trots den senaste tidens uppgång finns mycket som talar för att vi kommer att få se en fortsättning. Det säger Janne Kujala, chef för nordiska aktier på finska fondbolaget Evli till Placera.

”På indexnivå (VINX Small Cap Index) har nordiska småbolag befunnit sig i en björnmarknad i cirka två år sedan toppen i november 2021. I oktober i år hade nedgången från toppen redan ackumulerats till cirka 40 procent, vilket är i linje med kursfallen under euro- och räntekrisen”, säger Janne Kujala som förvaltar fonderna Evli Finland Småbolag, Evli Nordic Småbolag och Evli Sverige Småbolag.


Janne Kujala.

Rabatten är nu relativt stor på mindre nordiska bolag.

”Värderingen av småbolag har fallit under sitt långsiktiga genomsnitt och den relativa värderingspremien till nordiska storbolag har vänts till en betydande rabatt.”

Kujala spår att räntetoppen innebär en ljusare framtid för de mindre bolagen.

”Den förväntade lättnaden i de finansiella förhållandena, särskilt den allmänna räntenivån, är särskilt gynnsam för småbolag, som i genomsnitt har högre finansiella och affärsmässiga risker än storbolag. Det i kombination med de rekordlåga svenska och norska kronorna och den höga kvaliteten och de lovande tillväxtutsikterna för vissa nordiska småbolag, skapar en intressant situation för investerare.”

Varför är svenska småbolag så lågt värderade?

”Den kanske viktigaste, grundläggande orsaken bakom förändringarna i värderingsmultiplarna är de åtstramade finansiella förhållandena som påverkar små och mikroföretag mer än stora företag på grund av deras högre finansiella risk än genomsnittet.”

En annan faktor har varit oron för den svenska bostadssektorn.

”Om man tittar utanför Sverige har oron för bostadsmarknaden och den svaga kronan pressat ned värderingsnivån för de svenska småbolagen. I förhållande till storbolagen värderas småbolagen i genomsnitt 5 procent lägre. Historiskt sett är värderingsskillnaden attraktiv men inte helt exceptionell. För mikrobolag kan 15 procents rabatt mot storbolagen anses vara historiskt signifikant: liknande nivåer sågs senast vid bottnen av corona- respektive finanskrisen.”

Vad talar för att det kommer att vända eller vad krävs för att det ska vända?
På nordisk nivå är marknadens syn att räntetoppen har nåtts, att de finansiella förhållandena börjar lätta och det så kallade "risk-on"-sentimentet. Som ett resultat av detta börjar pengar flöda tillbaka till mer riskfyllda tillgångsklasser som små- och mikroföretag. För svensk del vill investerare, särskilt de utanför Norden, se en förstärkning av den svenska kronan, en topp i inflationen och räntorna samt minskad oro inom fastighetssektorn.”

Hur ser det ut i de andra nordiska länderna?
I stort sett samma som i Sverige: småbolagen har fallit mer än storbolagen de senaste två åren, deras värderingsmultiplar ligger under det historiska genomsnittet, både absolut och relativt (jämfört med storbolagen) och deras affärsmässiga och finansiella risker är i genomsnitt högre än storbolagens.”

Vilka typer av branscher föredrar ni att investera i nu?
Vårt aktieurval baseras på en analys av företagsspecifika faktorer och vi bygger alltid upp vår fond från grunden, aktie för aktie. Vi viktar eller utesluter alltså inte medvetet någon bransch, men på senare tid har fonderna varit särskilt selektiva inom läkemedels- och hälsoteknikbranscherna samt inom basindustrin”, säger Janne Kujala.

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -