Så går aktieköpet till: Orderdjupet

Aktier I Placeras andra artikel om hur själva aktiehandeln går till går vi igenom vad orderdjupet är och hur du kan använda det till din fördel.

I orderdjupet ser man de olika köp- och säljkurserna och hur stora de olika ordrarna är. I det inringade exemplet är det alltså en köpare som lägger en order på 457 aktier till ett pris på 264,40 kronor styck. Huruvida den köparen får igenom ordern eller inte beror förstås på om någon vill sälja det antalet aktier för det priset.

Därför kan en del av en order gå igenom om en säljare exempelvis vill sälja 150 aktier till den kursen. Om en köporder inte går igenom, eller bara delvis gör det, kan köparen förstås testa att höja kursen eller vänta, men då med risken att kursen stiger än mer.

Om du handlar en aktie med stor omsättning är inte orderdjupet något man nödvändigtvis måste lägga så mycket vikt vid. Men när en aktie inte är särskilt likvid kan det rentav vara en nödvändighet.

Nedan ser du orderdjupet för Investors B-aktie. Även om du skulle köpa en stor post på låt säga flera hundratusen kronor så skulle du bara behöva justera kursen med några ören för att hitta säljare. Du skulle kanske inte ens behöva öka kursen alls, eftersom det är vanligt med dolda ordrar, men det återkommer vi till längre ned i artikeln.

Skillnaden är stor om du köper aktier i en aktie med dålig likviditet. Det kan illustreras tydligt i exemplet nedan.

Låt säga att du vill köpa 15 000 aktier.

Om du vill vara säker på att köpet ska gå igenom direkt gäller det att lägga sig på ett pris där det finns säljare. Genom att titta på orderdjupet inser du att för att kunna köpa 15 000 aktier så måste du lägga kursen 1,35 kronor.

Du kommer då få köpa 7 925 aktier för 1,34 kr, 6 000 aktier för 1,345 kr och 1 075 aktier för 1,35 kr. Du kommer i och med detta höja kursen till 1,35 kronor eftersom det kommer att vara den senast betalda kursen. I och med detta höjs kursen med drygt 0,75 procent, vilket man väl får anta är rimligt.

Hade du i stället velat köpa 40 000 aktier blir det mer komplicerat. Av det du kan se i orderdjupet skulle du behöva lägga dig på en kurs på 1,45 kr för att kunna köpa så många. Gissningsvis är detta inget du vill (och det är inte säkert att du ens får göra det, eftersom det kan anses manipulera kursen. Mer om det i en artikel längre fram).

Hade du ändå köpt 40 000 aktier, varav 2 075 till kursen 1,45 kr hade du höjt aktiepriset med mer än 7 procent.

Köpa och sälja aktivt eller passivt

Exemplen ovan innebär att du som köpare är aktiv. Du möter alltså ett bud i orderboken. Du kan också välja en passiv taktik. Det betyder att du, om du vill köpa, väljer en köpkurs och ett antal aktier och hoppas på att en säljare går dig till mötes.

Givetvis kan du göra en kombination av dessa genom att lägga ett bud på 1,34 kronor, men med en större volym än vad orderdjupet anger till den kursen. Då finns tre möjliga utfall. Antingen går den överskjutande delen av ordern inte igenom och den annulleras vid dagens slut. Självklart kan du ändra kursen så länge ordern ligger kvar för att undvika detta.

Om en säljare är beredd att möta dig på din föreslagna köpkurs kommer du kunna köpa dina aktier när denna säljare lägger ordern (eller sänker sin säljkurs).

Det tredje möjliga utfallet är att försäljningen går igenom direkt. Detta kan ske för att det finns något som heter dold order. Det finns helt enkelt många fler aktier till salu i ordern än vad som anges i orderdjupet.

Det betyder att ordern ovan på 7 925 aktier kanske egentligen är en order på 15 000 aktier, men att bara 7 925 aktier syns i taget i orderdjupet.

För att du själv ska kunna handla med dolda volymer behöver aktieposten du handlar med minst uppgå till ett värde av motsvarande 10 000 euro, ibland högre.

Om du tittar på orderdjupet och ser att ordrarna är större på köp- eller säljsidan kan det ge en fingervisning om vart aktiepriset är på väg kortsiktigt, det vill säga om det finns en övervikt av köpare och säljare i marknaden.

Du kan då, om det finns en övervikt av säljare i marknaden, pröva att lägga ett något lägre köppris på aktien, och vice versa.

Förutom tipsen ovan kan det vara bra att veta att det tyvärr inte är så lätt att analysera orderdjupet, inte minst eftersom det finns dolda ordrar och att det först i efterhand syns vilken bank som mäklat aktieposterna.

Att en aktie handlas på flera börser gör också att det visade orderdjupet inte stämmer med helhetsbilden. Att göra en mer djupgående och korrekt analys av orderdjupet kräver att du lägger ned mycket tid på att upptäcka och identifiera olika aktörers köp- och säljmönster, vilket man i princip bara kan förvänta sig av någon som handlar aktier på heltid.

Tiden och kraften du lägger på att tjäna in några tioöringar här och där på dina köp och försäljningar läggs troligen med fördel på att skaffa information och läsa på om bolag och marknaden, såvida du inte gör anspråk på rollen som daytrader.

Tänk på courtaget

På vissa banker kan man välja om man vill ha fast eller rörligt courtage utifrån hur stora affärer man gör för tillfället. Ifall du har fast courtage kan det vara bra att tänka på att det procentuellt kan bli väldigt dyrt om bara en liten del av en order går igenom.

Exempel: Dyrt courtage på grund av ordermiss

Du vill köpa 1 500 aktier för 100 kronor styck. Du kan antingen välja att betala 0,069 % eller 99 kronor. Eftersom 0,069 × 1 500 × 100 = 103,50 kronor är det fasta priset på 99 kronor billigare.

Problemet är att du bara får köpa 10 aktier för 100 kronor, din order går alltså bara igenom delvis och restordern på de resterande 1 490 aktierna annulleras vid börsdagens slut.

Du har alltså betalat nästa 10 procent i courtage på de 10 aktierna som du fick köpa.

Ovanstående miss går att undvika genom att höja priset för att gå säljarna till mötes. Detta kan du göra utan att courtaget påverkas.

Du kan sänka antalet aktier i en affär utan att avgiften påverkas, däremot inte öka antalet aktier, då blir det i stället en ny order, med nytt courtage.

Det kan gå fort på börsen

Något annat som kan vara bra att tänka på är att det ofta, men inte alltid, går undan när du handlar på börsen. Det betyder att ordrarna kan dyka upp och försvinna på ett ögonblick eller ligga kvar i flera timmar.

Händer det något särskilt, oavsett om det gäller hela marknaden eller om det är en företagsspecifik händelse, måste du förstås ta det i beaktan för att kunna köpa eller sälja dina aktier. Det eftersom antalet säljare kraftigt kan överstiga antalet säljare och vice versa.

Här kan du läsa om köp- och säljkurser.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -