Tomra: Är det dags för revansch?

Rapportkommentar Det norska pantföretaget Tomra har under de senaste åren gått knackigt på börsen. Nu kan vändningen vara här.

Tomra har tidigare varit en högt värderad fond-favorit. Förklaringen till den höga värderingen har varit det underliggande köptrycket som uppstod i samband med att institutionella investerare ville miljöprofilera sig. Som högst trycktes värderingen upp till 80 gånger årsvinsten. 

Under de senaste åren har aktien fallit och värderingen likaså. Den främsta förklaringen har varit ränteuppgången. Trots att aktien var upp över 30 procent på rapportdagen är aktien fortfarande ner 50 procent sedan toppen i början av 2022. 

I det fjärde kvartalet ökade den totala försäljningen med 10 procent i jämförelse med motsvarande period ifjol. Samtidigt steg den justerade rörelsemarginalen till 15 procent (14 procent) på grund av högre försäljningsvolymer och bättre bruttomarginal. 

På grund av sommarens cyberattack sköts mycket fakturering upp vilket gjorde att kassaflödet för tredje kvartalet blev svagt. I fjärde kvartalet minskade som väntat kundfordringarna vilket ledde till ett starkt kassaflöde.

I kvartalet landade vinsten per aktie på 1,27 norska kronor vilket är något upp från fjolårets 1,23 norska kronor. 

Affärsområdet Tomra Collection står för lite mer än halva försäljningen. Här säljer bolaget pantmaskiner som används för återvinning av burkar och flaskor. Tomra sköter därefter service på de installerade maskinerna. Segmentet har dessutom en annan intäktsmodell där Tomra äger pantmaskinen och tar en avgift per plastförpackning som hanteras. Årligen går ungefär 46 miljarder dryckesförpackningar genom Tomras pantmaskiner. 

I det fjärde kvartalet ökade försäljningen inom Collection med hela 26 procent. Tillväxten var framförallt stark i Ungern och Rumänien som nyligen introducerade pantsystem.  Rörelsemarginalen inom Collection förbättrades till 18 procent på grund av bland annat prishöjningar. 

Inom segmentet Recycling säljs sensorbaserade maskiner som används vid gruvdrift och avfallssortering. Tomras maskin sorterar bland annat malm och plast. Maskinerna är ett miljövänligare alternativ än den traditionella metoden. Runt 20 procent av omsättningen kommer från segmentet. 

I kvartalet ökade försäljningen med 18 procent. Det var särskild stark tillväxt i Europa och Amerika där efterfrågan på avfallsmaskiner var gynnsam. Dessutom avancerade rörelsemarginalen till 23 procent (21 procent). Orderingången ökade med drygt 10 procent. 

I Tomra Food säljs sensorbaserade sorteringsmaskiner till matindustrin. Maskinerna sorterar livsmedel vilket gör sorteringen enklare och mer högkvalitativ. Bland matvaror som går genom maskinerna finns potatis, avokado och räkor. Bland kunderna inom segmentet finns grönsaksodlare och matjätten Tyson Food. 25 procent av omsättningen kommer från affärsområdet.

Inom Food minskade försäljningen med hela 20 procent och enligt Tomra beror detta på att kunderna skjuter upp sina investeringar på grund av det makroekonomiska läget och dåliga skördar. Det är framförallt inom färsk mat som efterfrågan är svag. 

På grund av de lägre volymerna sjönk rörelsemarginalen till 7 procent (14 procent). Tomra har och håller på att vidta åtgärder inom området för att få ner kostnadsbasen. Positivt för segmentet var att orderingången hickade till uppåt med 15 procent. Det är värt att notera att en enskild order var den största förklaringen.    

På lång sikt väntas högre arbetskostnader och ökade kvalitetskrav på automatiserad livsmedelsförädling gynna segmentet. I närtid väntas ingen större återhämtning inom affärsområdet.  

För helåret 2023 ökade Tomras försäljning med 11 procent där affärsområdena Collection och Recycling agerade dragkrok med en försäljningstillväxt på 18 procent vardera. Sorgebarnet under året var Food med omsättningsminskning på 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen för gruppen landade på 13 procent, vilket är precis som föregående år. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,95 norska kronor per aktie, vilket är en ökning med åtta procent. Utdelningsandelen uppgår nu till 55 procent. Nettoskulden i förhållande till ebitda ligger på 1,6. 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Tomra-aktien till ev/ebita på 22 och p/e 33.  Under 2025 väntas multiplarna falla till 17 respektive 25. ESG-vinnaren Nibe har ett p/e-tal på 30 baserat på innevarande år. 

Placera tycker att Tomra-aktien är intressant för den långsiktige investeraren då bolaget rider på ett antal megatrender. Aktien är fortsatt relativt högt värderad men passar förmodligen in i en långsiktig hållbarhetsportfölj.  

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -