Är Magnificent Seven en bubbla?

Marknadskommentar Efter fjolårets rekorduppgångar för Magnificent Seven-bolagen har det höjts många röster om att vi närmar oss en AI-bubbla. I Bank of Amerikas återkommande månadsenkät är Magnificent Seven ohotad etta som den populäraste handelstrenden ”most crowded trade”, vilket ses som en riskfaktor i sig.

Listan över röster som fördömer Magnificent Seven växer allt längre och argumenten är många. Ett argument är att koncentrationsrisken till de sju stora bolagen aldrig varit större, de utgör idag knappt 30 procent av det totala börsvärdet i S&P 500 index. S&P index är inte vilket index som helst. Det utgör runt 85 procent av USA-börsernas totala börsvärde och drygt 50 procent av det globala börsvärdet.

Nvidia sedan förra årsskiftet

Ett annat argument är att värderingen av Magnificent Seven har nått oproptioneliga och ohållbara premienivåer efter fjolårets enorma kursuppgångar. Vinsttillväxten för AI är överskattad och kommer sannolikt leda till lägre vinster än dagens vinstprognoser indikerar, och vi kan närma oss en ny AI-bubbla liknande IT-bubblan vid millenieskiftet.

Placera väljer att lyfta blicken och se om det finns något som gör att Magnificent Seven-investerarna kan sova lite lugnare.

Magnificent Seven utgör idag knappt 30 procent av S&P 500 index, vilket är en högre börsvärdeskoncentration än vid IT-bubblan vid milleniesskiftet som då slutade i kurskatastrof för de högt värderade IT-bolagen.

Den största skillnaden då mot nu är att då hade många företag liten eller ingen lönsamhet och värderades utifrån spekulation snarare än konkreta fundamentala vinster.

I motsats till det är idag Magnificent Seven etablerade börsjättar med mycket robusta balansräkningar och ovanligt starka kassaflöden. De har en tydlig strategisk vision för framtiden. Deras investeringar inom AI är inte spekulativa satsningar utan genomtänkta investeringar för att ligga steget före i ett ständigt föränderligt teknologiskt landskap.

De har en övertygelse att forskning och utveckling inom AI förväntas ge många fördelar och sträcka sig till allt flera sektorer. Tillverkningsindustri, hälsovård, finanssektor och andra sektorer har på sikt myckat att vinna på ökad effektivitet, automatisering och data-drivna besluts som möjliggörs av AI-teknologier.

Det spås skapa en ökad efterfrågan för Magnificent Sevens produkter och tjänster. Vi dyker ner och ser på vinsterna och vinstutvecklingen.

Vi är precis inne i slutet på fjärde kvartalets rapportperiod som stänger 2023. Värt att notera är att Nvidia ännu inte släppt sin rapport, de har ett brutet räkenskapsår där vi räknar in kommande kvartal i 2023. Magnificent Seven spås levererar 363 miljarder dollar i nettovinst för 2023, vilket kommer att utgöra 25 procent av den samlade nettovinsten i S&P 500 Index.

Med tanke på att lönsamheten och vintstillväxten är både högre och starkare än snittet för S&P 500-bolagen låter det inte som vi närmar oss en ny IT-bubbla. Värt att notera är att vinstillväxten 2023 var 34 procent för Magnificent Seven jämfört med 7 procent för S&P 500 index.

Vinstprognoserna för innevarande år 2024 indikerar fortsatt högre vinsttillväxt för Magnificent Seven på 18 procent. Den spås vara dubbelt så hög som S&P 500 index. Det leder till att vinstandelen kan öka från 25 procent till 27 procent. En vinstandel som spås öka till 28 procent 2025 enligt dagens vinstprognoser.

Nvidia sticker tillsamman med Amazon och Meta ut genom att de spås ha den högsta vinsttillväxten för 2024 års vinster. Nvidias vinst ökar med 66 procent, Amazon med 43 procent och Meta Platforms med 32 procent. Prispressaren Tesla spås vara det enda bolaget med sjunkande vinst 2024.

Vinstprognoserna 2025 för Nvidia och Amazon är de mest aggressiva och vinsttillväxten spås fortsätta med 30 procent för båda bolagen jämfört med 2024 års vinstprognoser. På aggregerad nivå spås Magnificent Seven öka vinsterna med 16 procent för 2025 jämfört med 2024. Det är beytdligt högre än vinsttillväxten för S&P 500 index som är kring sitt historiska snitt på 9 procent inklusive inflation.

Placera tycker inte det är en orimligt stor skillnad mellan den totala vinstandelen på 25 procent och börsvärdet som totalt utgör närmare 30 procent. Särskilt med tanke på den snabbare vinsttillväxten och högre lönsamheten som Magnificent Seven erbjuder. En annan viktig aspekt är att vinstrevideringar det senaste kvartalet varit sidledes för Magnificent Seven samtidigt som analytikerna har justerat ner vinsterna för övriga 493 bolag i S&P 500 index med över 5 procent.

I takt med den högre vintstillväxten för Magnificent Seven leder det till att värderingspremien för p/e-talet sjunker från dagen 89 procent till 65 procent på 2025 års vinstprognoser. Den historiska värderingspremien för p/e-talen de senaste fem åren har varit 95 procent för Magnificent Seven.

Värderingsgapet minskar dramatiskt för Magnificent Seven de närmaste åren om analytikernas vinstprognoser uppfylls. Värderingen på 2025 års vinstestimat indikerar att alla Magnificent Seven värderas betydligt under sitt historiska p/e-talssnitt. Det gäller även för S&P 500 index.

Placera tycker inte marknaden närmar sig en Magnificent Seven-bubbla beaktat kommande vinstutveckling som leder till lägre värderingar, men vi förväntar oss att i allmänhet se mer volatilitet på marknaden och i synnerhet kring Magnificent Seven.

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -