New Wave: Torsten höjer ribban

Aktieanalys Kläd- och presentbolaget New Wave skruvade upp sitt marginalmål rejält till 20 procent när bolaget på tisdagen höll kapitalmarknadsdag. Det kan ta tid att nå dit, men målet bådar gott för en fortsatt omvärdering av aktien.

Efter att ha studsat fram mer eller mindre sidledes på börsen i ett år fick New Waves aktie ordentlig fart när bokslutet presenterades för ungefär två veckor sedan. Aktien lyfte med 15 procent på rapportdagen, trots att såväl omsättning som vinst och rörelsemarginal var lite lägre än under jämförelsekvartalet.

Kombinationen starkt kassaflöde, en rörelsemarginal som etablerat sig på en hög nivå och vd Torsten Janssons försiktigt positiva kommentarer kring marknadsläget framåt vägde tungt när aktiemarknaden valde det optimistiska spåret.

Just rörelsemarginalen och bedömningen av vad en normal nivå är för New Wave har varit en nyckelfråga de senaste åren då verkligheten å ena sidan har varit en marginal omkring 8 procent, medan målet har varit 15 procent. Nu har New Wave, som grafen nedan visar, bevisat att man kan ligga på eller över målet tre helår i följd. Därför var marginalfrågan också en given huvudrollsinnehavare när bolaget höll kapitalmarknadsdag i Stockholm på tisdagen.

De som hade hoppats på att kapitalmarknadsdagen skulle sockras med en målhöjning fick sin önskan tillgodosedd. Formellt lyder det nya målpaketet som följer:

”New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning med ett tillväxtmål, över en konjunkturcykel, om 10–20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt, och en rörelsemarginal om 20 % (tidigare 15 %). Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål innebärande att soliditeten inte ska understiga 40 % (tidigare 30 %) över en konjunkturcykel.”

Framför allt är det marginalmålet på 20 procent som sticker ut. Även om det inte var en jätteskräll att det höjdes så är det en ambitiös ökning och även en signal om att bolaget har nått en ny nivå. Torsten Jansson beskriver det nya målet som ett naturligt nästa steg.

”Vi har mer kvar att göra, vi har överträffat vårt tidigare mål och vi har flera delar som redan ligger över 20 procent så vi vet att det är möjligt att nå.”

Bland de olika komponenterna i den marginalhöjning som krävs för att nå målet nämner Torsten Jansson fler automatiserade lager, nya produkter med högre lönsamhet och hävstång när man växer med existerande varumärken.

En annan stor fråga, som är nära kopplad till marginallyftet, är hur succén med varumärket Craft ska fortlöpa framåt. Någon exakt siffra på omsättningen vill man inte släppa men det befintliga målet att gå från 200 miljoner euro i försäljning till 400 miljoner euro 2027 kvarstår.

Två viktiga byggstenar i tillväxten är den pågående offensiven inom löparskor samt segmentet Teamwear, där stora och små idrottsklubbar är kunder men där mängder av idrottande ungdomar är de faktiska slutanvändarna.

Medvinden för Craft blir en viktig tillväxtdrivare framåt tillsammans med nyförvärvet Tenson, som ska bli en offensiv aktör inom outdoor-segmentet, och eventuella framtida förvärv.

Hur ser det då ut med värderingen efter den starka kursutvecklingen som följde på rapporten, och på beskedet om de nya målen som mottogs med ytterligare ett uppställ under tisdagen.

 

Sett till helårsvinsten för 2023 på 8,43 kronor per aktie handlas New Wave till ett p/e-tal på 14. Fortfarande ganska försiktigt men inte lika iögonfallande lågt längre.

Vi tar inte ut någon explosiv tillväxt eller någon kraftig marginalförbättring i våra bedömningar, men det behövs inte heller för att aktien ska vara försiktigt värderad. Med en uppskattad omsättningsökning på 5 procent i år och en rörelsemarginal på 17 procent landar vi i en vinst per aktie runt 9,30 kronor och ett p/e-tal på drygt 12.

Kryper lönsamhetsnivån upp till 18 procent nästa år och tillväxten tar lite mer fart, vi skissar på 7 procent, så är p/e-talet knappt 11 på vinsten för 2025.

  2021A 2022A 2023A 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 6719 8844 9513 9989 10688
Rörelsemarginal % 15,0 17,0 16,6 17,0 18,0
Vinst/aktie, sek 5,7 8,8 8,4 9,3 10,8
Utdelning/aktie, sek 2,10 3,25 3,50 3,75 4,00
Källa: Placera          

 

Vår slutsats är att New Wave med besked har understrukit att marginalförbättringen som redan har skett är både uthållig och motståndskraftig, samt att det finns fortsatt stora tillväxtmöjligheter kvar med Craft och Tenson som viktiga motorer. Aktiemarknaden har blivit mer positiv de senaste månaderna men är ännu inte beredd att fullt ut betala för potentialen i form av en värdering som är åtminstone i nivå med snittbolaget på börsen, men successivt tror vi att det kommer att hända såvida inte konjunkturen dyker.

Kapitalmarknadsdagen var ytterligare ett steg på vägen mot en välförtjänt högre värderingsmultipel. Vi är fortsatt positiva till aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
New Wave B Köp 117,08 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -