Lägre orderingång, stigande vinster

Marknadskommentar Kvartalsrapporterna vittnar om en avslutning på året som präglades av en svagare konjunktur. Samtidigt var vinsttillväxten, som nu är historia, kraftig på sina håll. Placera har gått igenom orderingång och vinsttillväxt för 13 industrinära bolag.

Först en kraftig inflationsuppgång och nu väsentligt högre räntor. Frågan är nu vart konjunkturen är på väg. Att bedöma framtida konjunkturer är en svår övning där det hittills ofta är betydande skillnader inom olika branscher och regioner. Vi har redan fått se ett brant fall i byggkonjunkturen medan delar av industrin upplever efterfrågan som hög, på grund av exempelvis krig, statligt finansierade projekt eller miljöomställningen.

Bolag Orderingång Q4 2023 Org. förändring 2023 VPA 2023 VPA-tillväxt 2023
Munters 82% -21% 4,3 35%
Engcon -25% -27% 1,81 -10%
NCAB -14% -22% 2,15 -4%
ABB 0% -1% 2,02 55%
Alfa Laval 7% 11% 15,31 41%
Alleima* -12% -6% 6,56 47%
Atlas 2% 0% 5,75 20%
OEM Int. 0% -1% 4,38 6%
Indutrade 14% 1%** 7,86 7%
Epiroc 5% 11% 7,81 12%
Sandvik* -2% -2% 12,69 6%
Nederman 5% 2% 9,71 4%
Troax -5% -5% 7 -2%

Källa: Bolagen

*Justerat resultat

**Jämförbara enheter

I fjärde kvartalet var det flera bolag som rapporterade en negativ orderingång, jämfört med fjärde kvartalet 2022. Delvis förklaras nedgången av genomförda lagerkorrigeringar efter tidigare störningar i logistikkedjor. Men flera bolag beskriver nu hur efterfrågan mot slutet av året var svagare och utrymmet för prishöjningar begränsade.  

Mönsterkorttillverkaren NCAB:s orderingång sjönk med 14 procent i fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. När 2023 summerades sjönk både den organiska orderingången och nettoomsättningen med cirka 20 procent på årsbasis.

En svag marknad för mönsterkort har tvingat bolaget att korrigera priser samtidigt som kunderna haft fullt upp att korrigera sina lager. I vd-ordet för fjolårets sista kvartal, skriver koncernchefen Peter Kruk, att bolaget upplever hur den svaga marknaden börjat bottna ur. Att marknaden för mönsterkort hade stabiliserats kommunicerades dock redan i första kvartalet på fjolåret.

Förvärvsintensiva OEM International upplevde en svag avslutning på 2023. I vd-ordet för fjärde kvartalet konstaterar vd Jörgen Zahlin att bolaget visade på negativ organisk tillväxt under andra halvåret. Det var första gången sedan år 2013, det vill säga mer än tio år sedan bolaget rapporterade ett kvartal med negativ organisk tillväxt. 

Alfa Laval lägger i stället ännu ett rekordår bakom sig. Bolaget växte orderingången och överträffade sina finansiella mål på samtliga punkter. Utfallet på faktureringstillväxten hamnade på 12 procent för 2023, vilket kan jämföras mot det egna målet om en faktureringstillväxt på 5 procent. Flera bra år i ryggen och en stor orderstock gav bra genomslag i resultat som växte med 41 procent under 2023.

I fjärde kvartalet rapporterade Munters en imponerande organisk tillväxt i orderingången på 82 procent. Tillväxten var främst ett resultat av två större ordrar i Nordamerika. Bolaget har sedan tidigare en stor orderstock från år 2022 när de fick enorma ordrar på kylsystem för datahallar och batteriproduktion. År 2023 summerades organiska tillväxten i orderingången till minus 23 procent, vilket får ses i ljuset av 2022. Precis som Alfa Laval var vinsttillväxten under 2023 mer än godkänd med en tillväxt på 35 procent.

Börsstjärnan Atlas Copco fortsätter att slå tidigare rekordår i orderingång och resultat, enbart genom att hålla den organiska förändringen i orderboken på motsvarande nivåer som 2022.

Trots en oförändrad orderingång på årsbasis summerades Atlas intäkter för fjolåret till 173 miljarder kronor, vilket innebar en organisk ökning på 14 procent, jämfört med 2022. Adderas även förvärv och valuta växte intäkterna i stället med 22 procent på årsbasis. Av resultatet efter skatt på 28 miljarder kronor från i fjol, delas nästan 14 miljarder ut till aktieägarna under detta år.

Epiroc, en avknoppning från Atlas, rapporterade en tillväxt i orderingången på kvartal- och årsbasis. Bolaget upplevde en hög efterfråga inom gruvindustrin och inte helt förvånande förväntades en svagare efterfrågan på kort sikt inom bygg- och anläggning.

Bolag P/e R12 P/e 2024E
Munters 38 23
Engcon 41 47
NCAB 34 34
ABB 21 21
ALFA 26 20
Alleima 12 11
Atlas 26 26
OEM Int 25 -
Indutrade 33 29
Epiroc 23 21
Sandvik 18 18
Nederman 17 20
Troax 37 27

Källa: Placera/Factset

Bjässarna ABB, Alfa och Atlas rapporterade rejäla vinstlyft under 2023, vilket även speglas i aktiekurserna. De mindre bolagen Munters och Alleima har rapporterat imponerande vinsttillväxt sett i ljuset av en svagare konjunktur och aktiernas utveckling skiljer sig från den dystra utvecklingen för gruppen småbolag som helhet.

Vinsttillväxten kan hittills motivera kursuppgångarna, men har också resulterat i relativt höga vinstmultiplar. Enligt analytikernas estimat i Factset uteblir dessutom vinsttillväxten för de flesta bolagen i listan under detta år.

Munters, Alfa och Troax är de bolag i listan där vinsterna förväntas öka mest under detta år. Munters som idag handlas till p/e 38 har nästan en halverad multipel på förväntade vinster i år. Trots att bolagen förväntas leverera relevant vinsttillväxt är det svårt att hävda att aktierna värderas lågt.

Med undantag för några bolag får 2023 summeras som svagt när det gäller orderingången. Att avslutningen varit svagare än början på året bör göra investerare beredda på milda rapporter för första halvåret 2023. Valuta och förvärv har hittills stärkt de rapporterade talen. Vänder medvinden från valuta och förvärvstakten klingar av blir organisk tillväxt än mer relevant.

Storbolagen i listan har bevisat stordriftsfördelarna och hur bredden i region och bransch möjliggör för vinsttillväxt även när efterfrågan minskat på sina håll. Ska aktierna fortsätta norrut måste vinstmultiplarna hållas på höga nivåer eller vinstestimaten överträffas.

I annat fall får vi hoppas att aktiemarknaden redan börjat blicka ut mot 2025 när konjunkturen eventuellt blir starkare igen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -