Blandade signaler från SUS

Rapportkommentar Surgical Science-aktien har under den senaste tiden åkt berg-och dalbana. Frågan är hur Kina och sjukhusens budgetar kommer slå mot bolaget under 2024.

Det Göteborgsbaserade simuleringsbolaget Surgical Science, som grundades 1999, är verksamt inom de två affärsområdena Educational Products (55 procent) och Industry/OEM (45 procent). 

Inom Educational Products säljer SUS sina egenutvecklade simulatorer. Till simulatorerna kan även ett service- och supportavtal tecknas, vilket bland annat ger kunderna tillgång till uppgraderingar av mjukvaran. Affärsområdet riktar sig till utbildningskunder, exempelvis universitetssjukhus. Studenter får möjlighet att använda simulatorn för att träna och få en objektiv bedömning av deras färdigheter.

 

Det andra området är Industry/OEM som gynnas av övergången till robotkirurgi. Här licensierar SUS sin mjukvara till olika medicinteknikbolag. Ett konkret exempel är bolagets storkund Intuitive Surgical med sitt da Vinci-system. När en da Vinci-robot säljs med SUS:s simuleringspaket (en extra dator på baksidan av kirurgikonsolen), finns mjukvaran från SUS inbäddad i Intuitives produkt. Idag är Surgical Science mjukvaruleverantör till cirka 15 kunder inom robotkirurgi. Totalt sett finns det just nu drygt 25 robotkirurgiaktörer (de flesta system har ännu inte lanserats på marknaden). I affärsområdet ingår dessutom utvecklingsintäkter som erhålls när Surgical Science arbetar med att anpassa mjukvara till kundens hårdvaruplattform.

I fjärde kvartalet minskade SUS försäljningen med nästan 10 procent. Affärsområdet Industry/OEM visar en tillväxt på 9 procent medan Educational Products försäljning gick ner med hela 20 procent.

Inom Industry/OEM ökade licensintäkterna mot robotkirurgi med hela 20 procent i jämförelse med motsvarande period ifjol. Detta innebär en rekordhög försäljning inom licenssegmentet.

I Educational Products brukar det sista kvartalet vara extra starkt. Detta eftersom sjukhusen som köper in simulatorerna avvaktar med sina inköp till slutet av budgetåret för att kunna se hur mycket pengar de har kvar att spendera. I detta kvartal uteblev effekten. Inflationen har drivit kostnadsökningar som gjort att budgeten i många fall förbrukats innan årets slut. Kina och USA går trögt. En ljusning på den kinesiska marknaden spås komma under andra halvan av 2024. 

I kvartalet försvagades rörelsemarginalen till 17 procent (24 procent) på grund av valutaeffekter. Bortsett från denna effekt hade rörelsemarginalen legat på 23 procent. Glädjande var att man lyckades leverera en bruttomarginal på höga 71 procent. Den största förklaringen till detta är att licensintäkter utgjorde en större andel av total försäljning. 

Det fjärde kvartalet var i sin helhet sämre än förväntningarna, där framförallt Educational Products var besvikelsen. Vid börsöppningen den 21 februari, då rapporten släpptes, var aktien ned över 20 procent. Under dagen återhämtade sig aktien för att stänga på minus 12 procent. 

Zoomar vi ut och kollar på helåret 2023, är läsningen mer munter. På helårsbasis ökar den översta raden med 10 procent. Licensintäkterna från robotkirurgi agerade dragkrok med en tillväxt på hela 50 procent. 

Under det gångna året växte Educational Products med endast två procent. Man bör dock ha i åtanke att en stor order från USA var med i fjolårets siffror vilket gör jämförelsetalen tuffa. Bortsett från order är försäljningen inom segmentet upp 20 procent.

Robotkirurgitillverkaren Intuitive Surgical, som är SUS största kund i Industry/OEM, uppvisade nya rekordsiffror på antal operationer per robot i sin senaste rapport. I samband med Intuitives rapport skickades även en ansökan om regulatoriskt godkännande för en ny generation da Vinci-robot. När nya lanseringar inträffar brukar behovet av träning öka, vilket bör gynna SUS på sikt. Däremot kan lanseringen få en initialt dämpande effekt på efterfrågan då vissa kunder intar en vänta-och-se inställning.

Rörelsemarginalen för helåret landade på 21 procent (20 procent). Vinst per aktie ökade till 4,59 SEK (3,70).

SUS har en robust balansräkning där kassan nu ligger på över 630 miljoner kronor. När tillfälle ges kommer sannolikt bolaget fortsätta sin förvärvsresa. 

Baserat på innevarande år handlas SUS-aktien till p/e 30. Under 2025 förväntas multipeln falla till 22. 

Placera tycker SUS fortsatt är en intressant aktie men det är framförallt sjukhusens budgetar och den kinesiska marknaden som oroar oss på kort sikt. Vi sänker vår rekommendation till neutral även om bolagets position på robotkirurgimarknaden är mycket intressant.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Surgical Science Sweden Neutral 155,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -