VBG: USA banar väg för framtida vinst

Aktieanalys VBG slår nya rekord som bolag och aktie. En hög aktivitet i USA har resulterat i kraftig tillväxt. Trots en kursuppgång på över 150 procent är värderingen låg, men att köpa cykliska bolag på låga vinstmultiplar kan vara en dyrköpt läxa.

Vänersborgsbolaget VBG Group har lång historik inom fordonsindustrin och bedöms ofta ha en tydlig koppling till styrkan i konjunkturen. Aktien värderas till cirka tolv gånger vinsten för 2023. Det är i linje med lastbilstillverkaren Volvo, men betydligt lägre än de mindre industribolagan Concentric och Bufab.

Mycket har hänt sedan lastbilschauffören Herman Krefting grundade bolaget i början på 50-talet. Ambitionen var då att tillverka lastvagnskopplingar av högre kvalitet för att på så sätt sänka antalet timmar lastbilarna stod på verkstaden och samtidigt förbättra säkerheten.

Än idag syns grundarens närvaro i form av huvudägaren stiftelsen Herman Kreftings Stiftelse för Allergi & Astmaforskning som kontrollerar nästan 30 procent av rösterna. Högt upp ägarlistan finns annars fondbolag, institutioner och andra mindre stiftelser. Aktien börsnoterades redan 1987 och fram till 2004 var Hexagon huvudägare innan de samma år delade ut samtliga aktier.

2016 förvärvades det svenska bolaget Mobile Climate Control, vilket väsentligt förändrade VBG. Till en början genom ökad skuldsättning, ökat antal aktier och större produktutbud. Men som nu är en stor förklaring till vinsttillväxten och den nästan skuldfria balansräkningen vid utgången av årsskiftet.

Sedan förvärvet av Mobile Climate Control har VBG dessutom kompletterat med fem mindre förvärv. Och trots bolagets förändring över tid gällande produktutbud, försäljningsregioner och slutkunder är affärsmodellen relativt enkel att förstå. Genom att sälja högkvalitativa produkter sparar VBG:s kunder både tid och kostnader.

VBG delas in i tre affärsområden och har verksamhet i totalt 15 länder. I affärsområdet Truck & Trailer Equipment säljs produkterna som tydligast lever kvar från ursprungsaffären inom lastvagnskopplingar för tunga lastbilar och släp. Det är ett lönsamt affärsområde inom koncernen och stod för cirka 30 procent av omsättningen under 2023.

Förvärvet från Ratos som bildade ett eget affärsområde hette fram till år 2023 Mobile Climate Control. Affärsområdet heter nu Mobile Thermal Solution (MTS) och produkterna används i nästan alla former av transportmedel på hjul för ventilation, värme och luftkonditionering. I fjol var efterfrågan från USA kraftig och lönsamheten förbättrades genom prisjusteringar, ökade volymer och förbättrad produktivitet i produktionsanläggningen i USA.

Inom Ringfeder Power Transmission säljs produkter som används i en rad olika industrier. Affärsområdet säljer allt från friktionsfjädrar för att jordbävningssäkra hissar och byggnader till industriella produkter som används vid kraftöverföring.

För 2023 hamnade VBG:s totala omsättning på 5,7 miljarder kronor. Det innebar en omsättningstillväxt på 25 procent och en organisk tillväxt på 18 procent, jämfört med 2022. Ebita-marginalen rapporterades strax under det egna marginalmålet på 15 procent. Förutom en hög efterfrågan på den amerikanska marknaden har tidigare prisökningar gett en positiv effekt på marginalutvecklingen. Andra viktiga regioner är Övriga Nordamerika, Övriga Europa och Tyskland.  

Den låga skuldsättningen skapar utrymme för framtida förvärv. Bortsett från förvärvet 2016 har VBG köpt relativt små bolag och nischade bolag. En tydlig inriktning mot familjeägda bolag med nischade produkter resulterar ofta i långa förhandlingar med säljarna. När senaste affären i Indien slutfördes hade samtalet med säljarna av Rathi Transpower pågått i cirka tre år.

VBG 2023A 2024P 2025P 2026P
Nettoomsättning, Msek 5740 6314 6945 7 640
Ebita, Msek 858 947 1 042 1 146
Ebita-marginal 14,9% 15% 15% 15%
Res. efter skatt, Msek 569 635 709 784
Vinst per aktie, SEK 22,7 25,4 28,4 31,4
P/e  12 11 10 9

Källa: Bolaget/Placera

När vi gör en enkel och relativt optimistisk kalkyl hamnar årets vinst på 25,4  kronor per aktie. Då har vi räknat med en omsättningstillväxt om 10 procent per år och en ebita-marginal på 15 procent. Ett sådant utfall ger en p/e-multipel på 11 för i år och 10 för nästa år.

Gör vi istället en mer försiktig kalkyl hamnar årets vinst istället på cirka 21 kronor. Då räknar vi med oförändrad omsättning i år och en Ebita-marginal motsvarande femårssnittet på 13 procent. Ett försiktigare förhållningssätt ger istället ett p/e-tal strax under 14. Det är även i linje med estimaten som finns i Factset.

Källa: Bolaget

Vinstutvecklingen var mild innan år 2020 och till en början slog pandemiutbrottet hårt mot VBG. Det sämsta kvartalet  2020 var bolagets andra kvartal och rörelsemarginalen rapporterades då till 5,7 procent, väsentligt lägre än motsvarande kvartal året innan då rörelsemarginalen istället var 12,6 procent.

Pandemiåret som helhet blev trots allt odramatiskt för VBG:S finansiella siffror med en något lägre vinst än året innan och en rörelsemarginal marginellt lägre än 2019.

Även om VBG inte är lika cykliskt som tidigare år finns ett konjunkturberoende. Den långsiktiga drivaren av efterfrågan är aktiviteten inom transport och infrastruktur.

Vd Anders Erkén är tydlig med att visibiliteten inte är längre än tre månader. Hur intjäningen påverkas av lastbilstillverkarnas nedgång i produktion under detta år menar han är svårt att bedöma. Men att bolaget skulle ha ett högt beroende av Volvo och Scania avfärdar han med fakta. Tillsammans står lastbilstillverkarna för 2 procent av intäkterna och är endast två av VBG:s 8 000 kunder.

En visibilitet på tre månader är kort och förklarar delvis varför ett bolag som nästan är skuldfritt, har flera år av historisk vinsttillväxt och högkvalitativa produkter värderas till 12 gånger fjolårsvinsten. Men att andra bolag med väsentligt högre vinstmultiplar skulle ha en längre visibilitet är svårt att tro och ett svagt argument för att VBG ska värderas lägre än andra mindre nischade börsbolag med konjukturberoende. 

I stället får investerare hålla sig rimlighetsbedömningar baserat på de historiska resultaten. För att VBG ska fortsätta likt senaste årens vinsthistorik är det viktigt att amerikanska ekonomin går på högvarv samtidigt som produktiviteten förbättras. Pris- och volymökningar likt tidigare år är ambitiöst att räkna med.

Ett köp i VBG kan visa sig vara ett köp av ett lågt värderat bolag som nu levererar toppvinster. Vi en halverad vinst är värderingen istället hög. Att det blir så illa är pessimistiskt och mer sannolikt är vår försiktigare kalkyl där värderingen runt 14 gånger vinsten känns prisvärt för VBG.

Men behåll likviditet på sidlinjen, det bör komma fler tillfällen att köpa aktien på lägre kurser.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
VBG GROUP B Köp 285,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -