Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Integrum, Cibus och Svedbergs finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Gamingbolaget Media and Games Invest, MGI Group, redovisar intäkter på 98,7 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (92,9).

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 31,7 miljoner euro (31,5).

Det justerade ebit-resultatet uppgick i kvartalet till 26,8 miljoner euro (28,1).

"Jag är glad att kunna meddela att MGI har levererat en organisk tillväxt på 16 procent under det fjärde kvartalet 2023. Nu med inblick i februari fortsätter tillväxttrenden in i 2024", skriver vd Remco Westermann i rapporten.

Under 2023 ökade antalet programvarukunder med 19 procent till 2.276. Antalet annonsvisningar ökade med 14 procent till 206 miljarder.

"Pixalate-data visar att vi ytterligare stärkte vår marknadsledande position till 12 procents marknadsandel på iOS och 12 procent på Android-enheter i Nordamerika. För närvarande har 2024 fått en bra start, och vi förväntar oss att våra AI-investeringar och den övergripande marknadsåterhämtningen kommer att ge en meningsfull tvåsiffrig intäktstillväxt under resten av året", skriver vd:n.

Fastighetsbolaget Cibus hyresintäkter uppgick till 30,1 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2023

Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat 30 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet blev 11,8 miljoner euro mot väntade 13 miljoner euro. Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 12,4 miljoner euro uppgav Cibus vidare.

Driftnettot uppgick till 28,1 miljoner euro. Här hade analytikerna väntat 27,9 miljoner euro.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -31,2 miljoner euro (-24,5).

Orealiserade värdeförändringar på räntederivat skrevs samtidigt till -20,8miljoner euro (0,4) på räntederivat.

Efter skatt summerade resultatet till -33,9 miljoner euro mot väntade -10,6 miljoner euro.

En utdelning om 0:90 euro per aktie föreslås för helåret 2023 (0:90) fördelat på tolv utdelningstillfällen

Irisity, som säljer intelligenta kameraövervakningslösningar, redovisar ett ebitda-resultat på -12,7 miljoner kronor (-14,4) för det fjärde kvartalet 2023.

Nettoomsättningen uppgick till 27,6 miljoner kronor (12,5). Försäljningstillväxten var 121 procent.

Rörelseresultatet blev -41,3 miljoner kronor (-46,8).

Resultatet efter skatt blev -39,4 miljoner kronor (-44,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:80 kronor (-1:16).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2023.

Badrumsbolaget Svedbergs redovisar ökande omsättning och ebita under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt ordinarie utdelning.

Omsättningen steg 5,0 procent till 460,2 miljoner kronor (438,4). Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (-9).

"Det nyförvärvade bolaget Thebalux påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent. Försäljningen på den svenska och finska marknaden har fortsatt varit svag medan försäljningen på övriga marknader har varit starkare än föregående år", skriver bolaget.

Ebita-resultatet blev 59,4 miljoner kronor (54,2), med en ebita-marginal på 12,9 procent (12,4).

Rörelseresultatet blev 41,4 miljoner kronor (47,7), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (10,9).

Jämförelsestörande poster uppgick till -14,8 miljoner kronor (-4,7).

Resultatet före skatt var 23,1 miljoner kronor (38,7).

Resultatet efter skatt blev 9,7 miljoner kronor (29,9), och per aktie 0,27 kronor (0,85).

I ordinarie utdelning föreslås 1,00 kronor per aktie (1,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 55,8 miljoner kronor (107,9).

Vd Per-Arne Andersson säger att man avslutar året starkt i en utmanande marknad och att bolaget bedömer sig ha ökat sina marknadsandelar.

Vad gäller utsikterna ges följande kommentar.

"Situationen i omvärlden och på marknaden är utmanande och kommer sannolikt fortsätta vara så även under 2024", säger Andersson.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett rörelseresultat på 485 miljoner kronor för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser väntades ett ebita-resultat på 536 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 4.537 miljoner kronor. Här var snittestimatet 4.581 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 4.433 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 5.128 miljoner kronor på denna punkt.

Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar system för skelettförankrade proteser, redovisar ett rörelseresultat på 0,3 miljoner kronor (-13,8) för det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2023/2024.

Resultatet efter skatt låg på 0,8 miljoner kronor (-13,6).

Nettoomsättningen uppgick till 30,1 miljoner kronor (18,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

2,0 miljoner kronor (-14,1). Likvida medel uppgick per 31 januari till 28,4 miljoner kronor (46,3), exklusive 29,2 miljoner i kundfordringar.

"Det tredje kvartalet har kännetecknats av en rekordomsättning, vilket främst beror på vår fortsatta expansion i USA och en allt snabbare tillväxt på tillväxtmarknaderna under senare tid /…/ Eftersom organisationen har utökats med skickliga experter på nyckelpositioner ser vi nu ett betydande skifte i vår regulatoriska och kommersiella verksamhet som lägger grunden för meningsfull tillväxt", skriver vd Rickard Brånemark.

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser och fondartiklar

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -