Så skyddar du dina efterlevande

Försäkringar Vi ska alla den vägen vandra, frågan är bara när. Placera tipsar om hur du kan se till att dina efterlevande slipper få problem med ekonomin om du skulle gå bort.

Att leka med tanken på vad som skulle hända om du skulle gå bort kan kännas obehagligt, men är rent av nödvändigt för att försäkra dig om att din familj slipper hantera ekonomiska problem utöver sorgen över din död.

För den sakens skull är det inte så att du ska skynda att teckna bästa livförsäkring eller välja alla återbetalningsskydd och liknande som finns att tillgå – inte minst eftersom vi ofta är mer försäkrade än vi tror.

Är ditt hushåll beroende av din inkomst?

Vad skulle hända med din familjs ekonomi om du inte fanns kvar? Det är den första frågan du kan ställa dig i jakten på en lagom omfattande ekonomisk trygghet för din familj.

Är det så att eventuell partner tjänar bättre än du och har goda marginaler i inkomst och sparbuffert behöver du inte göra så mycket. Då ska du snarare se till att du inte har onödiga livförsäkringsmoment i din pension exempelvis, eftersom de sänker din framtida inkomst så mycket.

En viktig detalj som kan få stor inverkan på ekonomin i händelse av din bortgång är huruvida du är gift med en eventuell partner du delar hushåll med, och om ni inte är det, har gemensamma barn och det finns särkullbarn.

Det har inte bara stor inverkan på hur dina pengar fördelas, utan kan även påverka om den efterlevande får ekonomiskt stöd utöver privata försäkringar i form av omställningsstöd från den allmänna pensionen exempelvis.

Skattefinansierade stöd

Om du skulle gå bort kan dina nära anhöriga få efterlevandepension. Den är en del av den allmänna pensionen och är uppdelad i barnpension, omställningsstöd och änkepension.

Pensionsmyndigheten får automatiskt reda på dödsfallet via Skatteverket och påbörjar då en utredning för att ta reda på om någon anhörig har rätt till efterlevandepension. Bor du utomlands måste du däremot själv kontakta Pensionsmyndigheten.

Efterlevandepensionen beräknas utifrån dels hur mycket du tjänat in i allmän pension fram tills din död, dels hur mycket man kan anta att du tjänat in om inte döden inträffat.

Barnpension

Barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna dör (som barn räknas även 18-20-åringar om de fortfarande går på gymnasiet eller grundskola).

Hur stor andel av förälderns allmänna pension som barnet får beror på ålder, antal syskon och om make/maka/sambo får omställningspension eller änkepension.

Här kan du läsa detaljerna för hur barnpensionen beräknas, men också hur man räknar för att få reda på hur stor den antagna inkomstpensionen är.

Omställningspension

Make eller maka som ännu inte fyllt 66 år kan få omställningsstöd. Det gäller i vissa fall även sambos, men bara om ni väntar, har eller har haft barn ihop eller varit gifta.

Omställningspensionen är 55 procent av den antagna inkomstpensionen. Den räknas ut på ett speciellt sätt (se länken ovan i stycket om barnpension) och kan därför inte utläsas utifrån pensionsprognoser i exempelvis det orange kuvertet.

I ett år får du omställningspension, men undantag finns. Den upphör exempelvis om du fyller 65 år under året. Du kan också få förlängd omställningspension om du har vårdnaden om ett barn.

Är barnet under 12 år får du omställningspension fram till just 12-årsdagen och är barnet över 12 får du ett extra år.

Skulle din pension inte räcka till toppas den upp med garantipension till ett lägstabelopp om 10 171 kronor i månaden (2,13 basbelopp per år).

Omställningspensionen upphör om du får barn med någon du bor med eller om du gifter dig. Här kan du läsa mer om omställningspension.

Änkepension

Änkor som var gifta den 31 december 1989, är födda efter 1945 och tjänar mindre än maken, kan få änkepension. Änkor yngre än 66 år får i första hand omställningspension.

Kolla upp vilka försäkringar du har via arbete och fackförbund

Många arbetsplatser har någon form av gruppförsäkring för sina anställda. Det är också vanligt att man är försäkrad via facket, antingen genom en försäkring du tecknat själv via facket, eller automatiskt genom ditt medlemskap.

Ta reda på vad som gäller för dig genom att fråga din arbetsgivare. Här kan du se vilka olika försäkringar som ingår eller erbjuds i de olika fackförbunden.

Undersök skyddet i dina tjänstepensioner

En form av livförsäkring är återbetalningsskyddet på din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring. Kostnaden för skyddet är att du avstår arvsvinster, det vill säga att du inte är med och delar på den pension som inte betalas ut till de som dött och inte har återbetalningsskydd.

Det kan vara en ganska ansenlig skillnad i utbetald pension, så här gäller det att tänka till om det verkligen är något som ens efterlevande behöver och jämföra med andra typer av livförsäkringar.

En annan försäkring via pensionssparandet är det familjeskydd som finns inom den kollektivavtalade tjänstepensionen. Undersök vad som ingår i tjänstepensionen inom just ditt avtalsområde och fundera om det är värt den lägre pensionen.

Ytterligare ett skydd inom tjänstepensionen kallas för familjepension och gäller den del som tjänar över en halv miljon kronor per år. Det kan vara mycket förmånligt och till och med värt att gifta sig för, eftersom det inte ges till sambos.

Låneskydd

För många familjer är den viktigaste faktorn i ett efterlevandeskydd möjligheten att bo kvar i sin bostad. Ett låneskydd är en form av en livförsäkring och kan vara en bra och ofta prisvärd form av livförsäkring.

Vissa banker erbjuder ett låneskydd utan kostnad förutsatt att du har alla dina lån samlade på samma bank. Tänk då på att det finns ett tak på hur stor del av lånet som kan lösas. En vanlig gräns är 40 prisbasbelopp (alltså knappt 2,3 miljoner kronor).

Givetvis måste du lämna en hälsodeklaration och det är också bra att ta reda på vilka villkor som gäller. Vissa låneskydd gäller som sagt bara upp till ett visst belopp och upp till en viss ålder. Det kan också finnas undantag för vissa dödsorsaker inom ett år efter tecknandet såsom till exempel alkohol- eller läkemedelsmissbruk.

Exempel: Försäkra sitt bolån vs livförsäkring

Makarna Andersson vill gärna att halva deras lån på 3 000 000 miljoner kronor ska lösas om en av dem skulle gå bort i arbetsför ålder. I dagsläget har de lån via SBAB.

Det kostar dem 2 × 142 kronor i månaden att försäkra halva lånet vis SBAB, det vill säga 1 500 000 kronor, i dagsläget när de båda är 35 år gamla.

Den kostnaden kommer att öka i takt med att de blir äldre. När de är 55 år kostar samma försäkring 2 × 339 kronor.

Om den ena hade klarat sig bra ekonomiskt utan den andra hade det förstås räckt att bara försäkra makan med god ekonomi.

De jämför vad det skulle kosta att i stället betala för en livförsäkring hos deras försäkringsbolag Folksam. För fem kronor mer per månad kan de då få ut ett belopp på 2 000 000 miljoner kronor.

En kapitalförsäkring med förmånstagare

I en kapitalförsäkring sker beskattningen som på ett investeringssparkonto, vilket förstås är fördelaktigt och om du sparar i aktier och aktiefonder, men den har också fördelen att du kan välja en förmånstagare.

Om du dör tillfaller innehållet i kapitalförsäkring den som du angett som förmånstagare och hamnar alltså inte i dödsboet. Det kan passa bra om du exempelvis sparat till ett barnbarn och vill förvissa dig om att pengarna går till rätt person.

En kapitalförsäkring är också flexibel på en rad andra sätt, exempelvis så kan du ha ett efterlevandeskydd med ett på förhand bestämt belopp som förmånstagaren får om du går bort. Här på Konsumenternas försäkringsbyrå kan du läsa mer om kapitalförsäkringar och även jämföra dem med varandra.

Behöver du en livförsäkring?

En livförsäkring innebär att ett visst försäkringsbelopp delas ut till förmånstagarna om du skulle dö. Villkoren mellan de olika försäkringarna är ganska lika, det som skiljer dem åt är premien, som i sin tur varierar med din ålder och vilket försäkringsbelopp du valt.

Tänk på att du behöver lämna en hälsodeklaration om du tecknar en livförsäkring. Som vanligt gäller det att hålla sig helt till sanningen, annars riskerar försäkringen att bli värdelös.

Är du gift eller sambo och finns särkullbarn?

Tänk på att de olika försäkringsskydden kan skilja sig åt utifrån civilstånd och att särkullbarn alltid har rätt att få halva sin laglott om föräldern dör. Sambor ärver inte varandra ifall testamente inte finns.

Om du är sambo och/eller om det finns särkullbarn är det alltså än större risk att din ekonomi kommer att påverkas negativt om din partner dör. Det gäller förstås extra mycket om den du bor med har en betydligt bättre ekonomi än du själv.

Här nedan kan du läsa två exempel på hur olika familjers efterlevandeskydd kan se ut beroende på olika förutsättningar.

Exempel: Familjen Andersson räknar ut ett lagom omfattande efterlevandeskydd

Makarna Andersson är gifta och har två gemensamma barn som är 8 och 10 år gamla.

Båda tjänar 30 000 kronor var och de har ett bolån på 3 000 000 kronor. Om någon av deras inkomst skulle försvinna skulle de gå back 10 000 kronor i månaden med bibehållen levnadsstandard.

De har ett gemensamt sparande på 300 000 kronor på banken.

De vill att efterlevandeskyddet ska vara tillräckligt för att:

- Bekosta begravning och juridisk hjälp vid bouppteckningen

- Familjen ska ha råd att bo kvar

- Familjen ska kunna ha kvar ungefär samma levnadsstandard vad det gäller fritidsaktiviteter, resor etc.

Familjen Andersson kommer fram till att:

- Det mest ekonomiska för dem är att teckna en livförsäkring för att 1) lösa halva av bolånet samt 2) få några hundra tusen kronor över för att täcka upp inkomstförlusten, främst när omställningsstödet försvinner.

- De väljer bort efterlevandeskydd på pensionerna, eftersom de anser att risken för att någon dör i förtid är liten i proportion till skyddet det ger samt kostnaden i lägre pension.

- Efter att ha undersökt vilka gruppförsäkringar de har via fack och arbete så ser de att dessa belopp kommer att räcka för att betala begravningskostnader, juridisk hjälp och andra merkostnader kring själva dödsfallet.

Exempel 2: Familjen Börjesson räknar ut ett lagom omfattande efterlevandeskydd

Till skillnad från familjen Andersson är familjen Börjesson inte gifta och den ena sambon har dessutom barn sedan tidigare.

Den ena (Billie) tjänar dubbelt så mycket som den andra (Kim) och därför är det alltså Kims situation som behöver ses över ifall Billie skulle dö. De vill att Kim ska kunna bo kvar i bostaden och någorlunda kunna bibehålla samma levnadsstandard och till exempel inte behöva sälja bilen eller göra sig av med hunden.

Kim får inget omställningsstöd eftersom de inte är gifta. De ärver heller inte varandra, utan det gör deras barn. Billie kan testamentera hälften av sin halva av den gemensamma bostaden till Kim. Det räcker däremot inte för att Kim ska kunna bo kvar, eftersom barnen ändå ärver en fjärdedel av bostaden samt Billies hälft av det gemensamma sparkapitalet.

Billie och Kim bestämmer därför att:

- Billie ska ha återbetalningsskydd på sina tjänstepensioner, eftersom Billies pension ändå kommer att vara tillräckligt hög och Kim kommer att behöva inkomsten.

- Ansöka om kostnadsfritt låneskydd hos banken, eftersom deras bank erbjuder det.

- Teckna en livförsäkring med försäkringsbelopp motsvarande att Kim kan lösa halva bolånet (det som bankens låneskydd inte täcker) samt köpa ut Billies barn.

- Överväga att gifta sig, eftersom Billie, som högavlönad, privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har en förmånlig familjepension samt att det skulle göra att Kim kan få omställningsstöd.

- Billie startar ett sparande i en kapitalförsäkring med Kim som förmånstagare eftersom de tror att Kim kommer att få svårt med de löpande kostnaderna ändå.

- Beloppen som Kim får från Billies grupplivförsäkringar genom arbete och fackförbund kommer att täcka kostnader som uppstår själva dödsfallet såsom begravning och juridisk hjälp.

De undersöker också Kims tjänstepensioner och ser till att de inte har efterlevandeskydd, då Kim behöver inkomsten och Billie inte är beroende av den.

Bra att veta vid dödsfall

- Försäkringsbolagen får automatiskt reda på vilka som dör och är skyldiga att underrätta om någon som är försäkrad av dem dör.

- Det kan vara skönt att veta att eventuell allmän pension ges för hela månaden i vilken personen dör.

- Myndigheterna Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har en gemensam hemsida som heter Efterlevandeguiden där du kan hitta en checklista för vad som är bra att göra genast, de första månaderna och de kommande åren efter dödsfallet.

- Är det ett arbetsrelaterat dödsfall gäller särskilda regler och ett utökat skydd, det kan du läsa om här.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -