En fond för den långsiktiga portföljen

Fondanalys Placera synar en gammal globalfondsfavorit som kommit tillbaka med besked efter en tuff period. Fondens avkastning hör återigen till den bästa i fondkategorin. Tålamod lönar sig.

Tålamod är en viktig egenskap vid investeringar, särskilt för den som investerar i mer riskfyllda tillgångar som svänger mycket i pris. Globala tillväxtbolag anses vara mer riskfyllda tillgångarna än värdebolag, och de svänger mer i pris över tiden. Men som investerare kan man blir rikligt belönad genom att investera i tillväxtbolag över en lång tidsperiod.

MS INVF Global Opportunity A mot globalindex MSCI ACWI.

Globalfonden MS INVF Global Opportunity A klassas av Morningstar som en globalfond med fokus på tillväxtbolag, och är en gammal fondfavorit som jag följt sedan våren 2016. Jag skrev senast om fonden för ett år sedan och rekommenderade då köp med motiveringen ”Dags för revansch för en favoritfond”. Det blev en vältajmad köprekommendation.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh sedan hösten år 2010. Avkastningen har varit utmärkt på totalt 627 procent. Sätter vi den i relation till en global indexfond som stigit med 346 procent under motsvarande period, så imponerar avkastningen. Det motsvarar en överavkastning på igenomsnitt 4,5 procentenheter per år under sedan fondstarten november 2010, vilket gör en betydande skillnad.

Fonden placerar sig som den tredje bästa fonden avkastningsmässigt av 456 globalfonder i fondkategorin under den senaste tioårsperioden. Under fjolåret krossade fonden index och blev bästa fond i fondkategorin globala tillväxtbolag.

Men fondens avkastning har inte varit en spikrak resa. Som vanligt med aktivt förvaltning som håller fast vid sin investeringsstrategi över tid så infinner det sig perioder när den fungerar sämre och fonden underpresterar.

Backar vi till perioden 2021-2022 gick fonden kräftgång. 2021 var fondens avkastning 0 procent och globalt aktieindex steg med 18 procent mätt i dollar. 2022 gick det ännu sämre, då försvann drygt 40 procent av  fondens värde vilket placerade fonden i skamvrån.

Den svaga perioden 2021 och 2022 gör att fondens totalavkastning för de senaste tre och fem åren inte imponerar när man rankar globalfonder efter avkastning. Jag har valt att lyfta blicken och se på resultatet långsiktigt sedan fondstart.

Förvaltaren Kristian Heugh har lång erfarenhet som förvaltare och har varit anställd sedan 2001 på Morgan Stanley Investment Management, den stora amerikanska investmentbanken Morgans Stanleys fondbolag.

Kristian Heugh

Kristian Heugh började som teknik- och telekomanalytiker, och fick sedan förtorendet att bygga upp en tillväxtorienterad investeringsstrategi. Han har skapat ett investeringsteam som idag omfattar 12 personer som genererar investeringidéer. Teamet letar investeringar utan påverkan av index.

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en långsiktig investeringshorisont. Fokus är lönsamma företag med ett marknadsvärde större än en miljard dollar som är ledande inom tillväxtområden och som drar fördel av höga inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Teamet letar efter bolag med stigande vinsttillväxt med en dominerande marknadsposition på en växande marknad. Bolagen bör ha tydliga konkurrensfördelar såsom prissättning och försvarbara marginaler.

Bolagets värdering och hållbar utveckling spelar en central roll i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, med en god tillväxt för kassaflödet som är en viktig faktor. Andra viktiga nyckeltal är en låg skuldsättning, hög lönsamhet och att en dominerande del av tillväxten sker av egenkraft.

Investeringsmandatet är brett och i flera fall bredare än många andra globalfonder. Fonden kan investera i bolag över hela världen både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fonden har idag drygt 14 procent investerat på tillväxtmarknaderna vilket är betydligt mer än snittet i fondkategorin.

Fonden har en koncentrerad portfölj mellan 30 och 40 bolag. Fonden är aktivt förvaltad, och över tid avviker fonden mycket från index. Fonden har en tydlig lutning mot stora tillväxtbolag. Den består till 86 procent stora bolag, medelstora bolag utgör resterande andel.

Fondens innehav har en högre värdering än kategorisnittet av liknande fonder med ett p/e-tal på 31 jämfört med 24 för fondkategorin. Det som sticker ut är att fonden innehåller bolag med en stark underliggande försäljnings- och vinsttillväxt samt ett stort fritt kassaflöde.

Fonden har idag 33 placeringar. De tio största innehaven väger 55 procent av fondens värde. Uber Technologies är fondens största enskilda innehav med 9,1 procent, följt av amerikanska mjukvarubolaget Servicenow med 8,2 procent. Sydamerikas Amazon, brasilianska Mercadolibre, återfinns som fondens tredje största innehav.

Värt att notera är att fonden har två Magnificent Seven-bolag bland de tio största innehaven. Vi hittar Meta Platforms som fondens fjärde största innehav på 5,2 procent och Amazon som åttonde största innehav med 4,4 procent. Fonden har inga svenska bolag, det danska transportbolaget DSV är enda nordiska investering.

Tio största innehaven i MS INVF Global Opportunity A
Bolag vikt i %
Uber Technologies 9,1
Servicenow 8,2
Mercadolibre 5,9
Meta Platfroms 5,2
Shopify 5,0
DSV 4,9
Adobe 4,5
Amazon 4,4
HDFC Bank 4,1
Moncler 3,3
Källa: Morningstar 54,5

 

Tekniksektorn är största sektor med 38 procent. Näst störst är sällanköpsvaror på 26 procent, följt av kommunikationssektor på 17 procent. Fonden har ingen exponering mot fem sektorer, det är råvarubolag, allmännyttiga bolag, hälsovård, fastigheter, energi eller dagligvaror.

Kommunikationssektorn har den största övervikten följt av sällanköpsvaror och tekniksektorn. Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står mjukvarubolag för den största andelen på 37 procent.

Drygt 57 procent av fondens kapital är investerat i USA, vilket är en undervikt mot index och fondkategorin. Näst störst exponering har fonden mot Brasilien med 7,1 procent och Indien på 7 procent. Båda länderna har en klar övervikt mot index och fondkategorin.

Kristian Heugh och teamet har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen de senaste tio åren. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker man mycket från jämförelseindex. När marknadssentimentet inte är gynnsamt för den typen av tillväxtbolag som de investerar i kommer fonden sannolikt att avkasta sämre än en bredare global indexfond. Precis som det var under perioden 2021 och 2022. Tålamod och långsiktighet är en viktig egenskap för investerare i MS INVF Global Opportunities.

MS INVF Global Opportunity A   Kategori: Global, tillväxtbolag 
Avkastning % 5 år 88,5 79,9
Avkastning % i år 12,6 8,2
Risk % 3 år 21,6 23,5
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,9  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Kristian Heugh  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar 060324    

Den årliga avgiften är 1,9 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet. Fonden har totalt fyra stjärnor hos Morningstar och fem stjärnor på tidsperioden 10 år.

Placera tycker MS INVF Global Opportunity är köpvärd för den långsiktige fondspararen som komplement till en billig global indexnära fond. Den kan också vara ett kortsiktigt bet för den som tror att globala tillväxtbolag kommer fortsätta gå bra i år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och SoundcloudTop of Form

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 311,55 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -