Blankarnas dagar är räknade

Kommentar Andelen blankat kapital ökar på Stockholmsbörsen. Men antalet dagar att köpa tillbaka de lånade och tidigare sålda aktierna skiljer sig mycket. Placera har med hjälp av analystjänsten Holdings gått igenom bolagen där potentialen för short squeeze är som störst.

Stockholmsbörsen har blivit en populär marknad för blankarkollektivet. I mitten på mars uppgick den totala volymen till 41 miljarder kronor, dubbelt upp jämfört med ingången av 2022. Men den är fortfarande inte på rekordnivån från sommaren 2018. Den totala volymen var då drygt 50 miljarder kronor och Mycronic, Intrum, Byggmax, JM och Fingerprint Cards toppade listan baserat på andelen blankat kapital. Idag finns fortfarande Intrum och JM högt upp på den listan.

Blankning innebär att investerare lånar aktier för att sedan sälja med ambitionen att i framtiden köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris. Aktierna kan sedan återlämnas och blankaren får behålla mellanskillnaden. De långsiktiga aktieägarna är kan då hoppas att det blir trångt i dörren när blankarna ska köpa tillbaka aktierna.

Det finns däremot flera sätt att köpa tillbaka de lånade aktierna och processen behöver nödvändigtvis inte påverka priset nämnvärt. Ett bra sätt för blankare att förvärva aktier är när bolaget själva printar nya via nyemission och på så sätt ökar antalet aktier.

Det kan exempelvis ske vid ett lösenförfarande för personaloptioner eller när bolaget av andra skäl gör en riktad nyemission, ofta till rabatt mot senast betalt på primärmarknaden. Aktier kan dessutom köpas i block av större ägare och på så sätt minska den direkta påverkan på priset.

Det finns många skäl att blanka. Men flera högt värderade aktier, många privatinvesterare och en skuldsättning präglad av kort bindningstid har gett bra förutsättningar för blankarkollektivets resultat på Stockholmsbörsen. Och senaste åren har varit lyckosamma med fullträffar i bland annat SBB, Sinch, Hexatronic, Nibe och Mips.

När siffrorna gällande amerikanska inflationen presenterades i slutet på förra året föll den ut tio punkter lägre än förväntat. Flertalet fastighetsbolag rusade tiotals procent på en enskild börsdag. Några av dem hade, efter tiotals år som noterade bolag, sin rekorddag.

En makroekonomisk datapunkt med ett utfall på tio punkter avvikelse mot förväntan bör i teorin inte flytta börsvärdet kraftigt, men i det korta perspektivet sker rörelser på aktiemarknaden som drivs av enorma flöden.

Dessa flöden kan i sig bero på flertalet datapunkter och när samtliga investerare agerar på samma sätt påverkas priserna, något som mindre investerare med annan tidshorisont i bästa fall kan utnyttja. För på lång sikt går aktierna i linje med bolagens vinstutveckling.

Med hjälp av analystjänsten Holdings har Placera tagit fram bolagen där det behövs flest antal dagar att i primärmarknaden köpa tillbaka de blankade aktierna. Begreppet förkortas ”DTC” och står för engelskans ”Day To Cover” som översätts till ”Dagar att täcka.”

Holding beräkning bygger på aktiens likviditet senaste tre månaderna. Enligt analystjänsten underskattas antalet dagar då beräkning görs teoretiskt och som om blankarna ensamma ska köpa aktierna. Osannolikt en vanlig dag på aktiemarknaden.

Bolag Tot.blankat kapital (DTC Primärmarknad)
Beijer Ref B -7,7% 64
Scandic Hotels Group -15,9% 45
Securitas B -8,7% 43
Elekta B -11,3% 41
HMS Networks -3,5% 38
Truecaller -7,0% 37
Balder B -5,4% 36
Instalco -4,3% 35
Avanza Bank -8,4% 35
Orexo -2,4% 35

Källa: Holdings, 2024-03-20

Det finns ingen tydlig bransch eller storlek på bolagen i listan, vilket förklaras av att listan baseras på två enskilda parametrar i form av blankat kapital och likviditeten i bolagets aktie. Vi har dessutom exkluderat Akelius D då aktien snarare är ett ränteinstrument.

Det blankade kapitalet i HMS och Scandic förklaras delvis av specifika företagshändelser. HMS har en pågående nyemission medan Scandic har en utestående konvertibel på 1,2 miljarder kronor där konvertering till stamaktier sker i oktober. Investerare som äger konvertibeln kan låna och sälja aktier för att sedan köpa och återlämna aktierna via konverteringen i höst.

Nästan alla bolag i listan har en relativt hög andel blankat kapital, oavsett hänsyn till likviditeten i aktien. Flera bolag har inte någon pågående företagshändelse som förklarar blankningen utan förklaras av andra skäl, exempelvis värdering, bransch eller skuldsättning.

Kylgrossisten Beijer Ref har efter EQT:s intåg som huvudägare haft en intensiv förvärvsresa och ökat skuldsättningen. Samtidigt summerades den organiska försäljningsökningen till ynka 1,4 procent för år 2023.

Huvudägaren sålde dessutom en väsentlig del av sitt ägande förra sommaren. Försäljningen skedde till en rabatt om 7 procent, jämfört med stängningskursen samma dag. Nuvarande blankare har sannolikt förhoppningar om att få köpa tillbaka aktier till rabatt om ytterligare försäljningar från riskkapitalbolaget sker. I annat fall kan en fortsatt svag försäljningsutveckling och hög skuldsättning resultera i ännu en fullträff för blankarkollektivet. Om inget av dessa scenarion faller ut, blir det annars utmanande att köpa tillbaka aktierna utan att påverka priset uppåt.

Att endast stirra sig blind på blankning vid investeringar är ingen lyckosam strategi för att tjäna pengar. Antalet dagar att köpa tillbaka de blankade aktierna kan däremot vara en relevant datapunkt i analysen. Om du som aktieägare har en positiv bild om bolagets långsiktiga intjäningsförmåga kan det latenta köptrycket vara till din fördel.

Inte minst är vapentillverkaren Saab ett exempel på det. Vid ingången av 2021 låg Saab högt upp i denna lista, sedan dess har aktien nästan stigit 300 procent.

*Texten uppdaterades 2024-03-25. Scandic Hotels konvertibel var tidigare angiven till 1,6 miljarder kronor och är nu uppdaterad till 1,2 miljarder kronor.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -