Fed-besked en lättnad - med risk för stök

Makrokommentar Federal Reserve låter räntan ligga still men håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas tre gången i år. Beskedet som togs emot med lättnad på marknaden men kommande inflationsutfall kan stöka till det rejält.

Som var allmänt väntat lät den amerikanska centralbanken styrräntan ligga kvar i spannet 5,25 – 5,50 procent i samband med onsdagskvällens penningpolitiska besked. Det var femte mötet i rad som banken inte rörde räntan.

Eftersom räntebeskedet inte kom som någon överraskning vändes marknadens fokus snabbt mot de prognoser, över bland annat inflation och räntor, som de enskilda ledamöterna i den räntesättande kommittén (FOMC) lämnade samt till Fed-chefen Jerome Powells efterföljande presskonferens.

Medianprognosen hos FOMC-ledamöterna landade än en gång i att man såg tre räntesänkningar i år medan man skruvade ner antalet räntesänkningar under 2025 till tre mot tidigare fyra sänkningar. Det var dock nära häften av ledamöterna som lutade mot att det bara kommer att röra sig om två eller färre sänkningar i år.

I slutet av 2026 väntas den amerikanska styrräntan ligga på 3,1 procent och en långsiktiga ”neutrala” räntan väntas ligga på 2,6 procent. I det senare fallet en uppjustering från 2,5 procent. Inflationsprognosen för kärn-PCE skruvades visserligen upp från 2,4 till 2,6 procent för 2024 men låg oförändrade på 2,2 respektive 2,0 procent för 2025 och 2026.

Powell sa på den efterföljande presskonferens att de överraskande höga inflationsutfallen i inledning av 2024 inte ändrat deras övergripande syn på inflationsutvecklingen men att Fed fortfarande behöver se tydliga tecken på att inflationen dämpas innan man kan leverera en räntesänkning. Däremot flaggade han för att en oväntad försämring av arbetsmarknaden också skulle kunna bidra till att Federal Reserve såg sig tvingade att agera.

Dessutom sa Powell att ett beslut om att krympa balansräkningen i en långsammare takt låg nära tillhands.    

Samtidigt skruvades prognoserna för tillväxten upp till runt 2 procent per år under perioden 2024 – 2026 och att arbetslösheten ska ligga tämligen stabilt kring 4 procent under dessa år.  

Så för att summera FOMC-prognoserna och Powells uttalanden ser Federal Reserve något av en ”perfekt” mjuklandning i amerikansk ekonomi framför sig.

Det har säkerligen bidragit till att Fed-beskeden togs emot med viss entusiasm på marknaden i form av stigande börser och lägre räntor. Dessutom var det säkert många på marknaden som hade laddat för att det kunde komma betydligt kärvare besked från Federal Reserve och FOMC-ledamöterna.

Det kan också konstateras att ränteförväntningarna för både 2024 och 2025 skruvats ner efter beskeden. Enligt Fed fund futures-kontrakten.

 

Federal Reserve indikerar också att man blir allt mer beroende av inkommande makrosiffror innan man tar sina räntebeslut. Det betyder att inflations- och arbetsmarknadssiffror kommer att väga mycket tungt för marknaden inför nästa Fed-besked som kommer den 1 maj. På marknaden är dock huvuddelen inriktade på att en första räntesänkning kommer först i juni.  

Mycket hinner dock hända på kort tid och det förtjänar att påminnas om att marknaden, i inledningen av året, hade ställt in sig på att det skulle komma sex räntesänkningar under 2024.

Vi på Placera har just nu också prognosen att en första räntesänkning kommer i juni och att det följs av ytterligare två räntesänkningar under 2024. Men den bedömningen hänger egentligen på en ganska skör tråd. Fortsatt stark arbetsmarknad och en inflation som envist biter sig kvar på obekväma nivåer skull snabbt kunna ändra på räntescenariot.  

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -